Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden 2020

24. ledna 2020

Měnová politika

Zahájení přezkumu měnověpolitické strategie ECB

Rada guvernérů rozhodla 23. ledna 2020 zahájit přezkum měnověpolitické strategie přijaté v roce 1998 a dále upřesněné v roce 2003. Další informace týkající se zdůvodnění, rozsahu a časového průběhu přezkumu jsou zveřejněny v tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Každoroční přezkum akceptovaných neregulovaných trhů, agentur a uznávaných multilaterálních rozvojových bank nebo mezinárodních organizací v rámci Eurosystému pro zajištění

Rada guvernérů 7. ledna 2020 rozhodla, že na základě svého každoročního přezkumu těchto seznamů ponechá seznam akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému beze změny a doplní Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI a Investitionsbank des Landes Brandenburg do harmonizovaného seznamu agentur, čímž se stanou způsobilými k nákupům v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru. Rovněž rozhodla uplatnit konzervativnější srážky u dvou již způsobilých agentur (Caisse des dépôts et consignations a Instituto de Crédito Oficial), jež ve sledovaném období nesplnily kvantitativní kritéria potřebná k využití nižších srážek. Rada guvernérů dále rozhodla sladit seznam multilaterálních rozvojových bank a mezinárodních organizací se seznamem subjektů uvedených v čl. 117 odst. 2 a v článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových požadavcích). Toto sladění znamená doplnit Asijskou infrastrukturní investiční banku a Mezinárodní asociaci pro rozvoj jako způsobilé multilaterální rozvojové banky do seznamu způsobilých mezinárodních organizací a z tohoto seznamu vyjmout Evropskou společnost pro financování železničních kolejových vozidel. Všechny seznamy, které byly v tomto smyslu aktualizovány 10. ledna 2020, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Nizozemsku

Rada guvernérů přijala 30. prosince 2019 stanovisko CON/2019/46 na žádost ministra financí Nizozemska.

Stanovisko ECB k národní obraně v Estonsku

Rada guvernérů přijala 7. ledna 2020 stanovisko CON/2020/2 na žádost estonského ministerstva spravedlnosti.

Stanovisko ECB k opatřením omezujícím makroobezřetnostní rizika v oblasti úvěrů na rezidenční nemovitosti v Německu

Rada guvernérů přijala 8. ledna 2020 stanovisko CON/2020/1 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Stanovisko ECB k ozdravným postupům a řešení krize ústředních protistran v Německu

Rada guvernérů přijala 14. ledna 2020 stanovisko CON/2020/3 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Bankovní dohled

Souhrnné výsledky SREP a metodika

Rada guvernérů nevznesla 3. ledna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit souhrnný výsledek procesu dohledu a hodnocení (SREP) za rok 2019. Na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu bude 28. ledna 2020 zveřejněna brožura s přehledem výsledků SREP 2019, pokud jde o úhrnná skóre SREP v porovnání s cyklem v roce 2018, úhrnný přehled požadavků na CET1 a další parametry související s hodnotami SREP a dále s tím související tisková zpráva.

Rada guvernérů nevznesla 16. ledna 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu, pokud jde o zveřejnění textu o metodice SREP na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Tento text bude zveřejněn rovněž 28. ledna 2020.

Zahájení zjednodušené veřejné konzultace o návrhu obecných zásad ECB, které se týkají limitu pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti

Rada guvernérů nevznesla 3. ledna 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu zahájit zjednodušenou veřejnou konzultaci o návrhu obecných zásad ECB o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím, které se týkají limitu pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti. Cílem těchto obecných pokynů je podle potřeby zajistit konzistentní uplatňování možností a případů vlastního uvážení ve vztahu k významným i méně významným institucím. Veřejná konzultace byla zahájena 20. ledna 2020. Související tisková zpráva je společně s podkladovými materiály k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Doporučení ECB o zásadách pro vyplácení dividend z roku 2020 a s tím související dopis bankám týkající se zásad odměňování

Rada guvernérů nevznesla 17. ledna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout doporučení ECB/2020/1 o zásadách pro vyplácení dividend z roku 2020 a schválit s tím související dopis bankám týkající se jejich zásad odměňování. Doporučení a doprovodný dopis jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Kontakty pro média