Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2020

24. januar 2020

Pengepolitik
Iværksættelse af gennemgangen af ECB's pengepolitiske strategi

Den 23. januar 2020 besluttede Styrelsesrådet at iværksætte en gennemgang af ECB's pengepolitiske strategi. Strategien blev vedtaget i 1998 og yderligere præciseret i 2003. Nærmere oplysninger om baggrunden, omfanget og tidsplanen for gennemgangen fremgår af en pressemeddelelse, som findes på ECB's websted.

Markedsoperationer
Årlig gennemgang af godkendte ikke-regulerede markeder, agencies og godkendte internationale udviklingsbanker og internationale organisationer inden for Eurosystemets ramme for sikkerhedsstillelse

Den 7. januar 2020 besluttede Styrelsesrådet efter den årlige gennemgang af disse lister ikke at ændre listen over godkendte ikke-regulerede markeder for aktiver, der er godkendt som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer, og at tilføje Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN'LI og Investitionsbank des Landes Brandenburg til den harmoniserede liste over agencies, hvilket betyder, at disse agencies er godkendt under programmet for værdipapirer udstedt af den offentlige sektor. Det blev også besluttet at anvende mere konservative haircuts på to allerede godkendte agencies (Caisse des dépôts et consignations og Instituto de Crédito Oficial), som i den betragtede periode ikke havde overholdt de kvantitative kriterier for at kunne drage fordel af lavere haircuts. Endelig besluttede Styrelsesrådet at tilpasse listen over multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer til listen over enheder, som fremgår af artikel 117, stk. 2, og artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen). Dette indebærer, at Asian Infrastructure Investment Bank og International Development Association bliver føjet til listen over godkendte multilaterale udviklingsbanker, og at European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock fjernes fra listen over godkendte internationale organisationer. Alle lister, som blev opdateret pr. 10. januar 2020, findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger i Holland

Den 30. december 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/46 på anmodning af den hollandske finansminister.

ECB's udtalelse om loven om det nationale forsvar i Estland

Den 7. januar 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/2 på anmodning af det estiske justitsministerium.

ECB's udtalelse om foranstaltninger, der begrænser de makroprudentielle risici i forbindelse med boliglån i Tyskland

Den 8. januar 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/1 på anmodning af Tysklands forbundsfinansministerium.

ECB's udtalelse om genopretning og afvikling af centrale modparter i Tyskland

Den 14. januar 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/3 på anmodning af Tysklands forbundsfinansministerium.

Banktilsyn

Samlede resultater af SREP og den anvendte metode

Den 3. januar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre de samlede resultater af tilsynskontrol- og evalueringsprocessen (SREP) i 2019. Efter planen vil en brochure med en oversigt over resultaterne af SREP i 2019 med en sammenligning af de samlede SREP-scorer i forhold til 2018-cyklen, et samlet overblik over CET1-kravet og yderligere elementer i tilknytning til SREP-foranstaltninger blive offentliggjort 28. januar 2020 på ECB's banktilsynswebsted sammen med en pressemeddelelse.

Den 16. januar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets udkast til tekst om den anvendte metode til SREP, der også bliver offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted den 28. januar.

Iværksættelse af en forenklet offentlig høring om et udkast til ECB's retningslinje om grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er

Den 3. januar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en forenklet offentlig høring om udkastet til ECB's retningslinje om den udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d) i forordning (EU) nr. 575/2013, som de kompetente nationale myndigheder udøver i relation til de mindre signifikante institutter vedrørende grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er. Målsætningen med retningslinjen er at sikre en ensartet udøvelse af valgmuligheder og skøn i relation til både signifikante og mindre signifikante institutter, hvor det er hensigtsmæssigt. Den offentlige høring blev iværksat 20. januar 2020. En pressemeddelelse i tilknytning hertil er – sammen med den underliggende dokumentation – offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's henstilling fra 2020 om politikker vedrørende udlodning af udbytte og medfølgende skrivelser til bankerne om deres aflønningspolitik

Den 17. januar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage henstillingen fra 2020 (ECB/2020/1) om politikker vedrørende udlodning af udbytte i 2020 og godkende medfølgende skrivelser til bankerne om deres aflønningspolitik. Henstillingen og skrivelserne til bankerne er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Medie- og pressehenvendelser