Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2020

24 ianuarie 2020

Politică monetară

Lansarea evaluării strategiei de politică monetară a BCE

La data de 23 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze o evaluare a strategiei de politică monetară a BCE, adoptată în anul 1998 și clarificată în 2003. Mai multe detalii privind motivația, sfera de aplicare și calendarul evaluării sunt publicate într-un comunicat de presă disponibil pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Evaluarea anuală a piețelor nereglementate considerate acceptabile, a agențiilor și a băncilor multilaterale de dezvoltare, precum și a organizațiilor internaționale recunoscute la nivelul cadrului de garantare al Eurosistemului

La data de 7 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis, ca urmare evaluării anuale a acestor liste, să mențină nemodificată lista piețelor nereglementate considerate acceptabile pentru activele eligibile ca garanție pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și să includă în lista armonizată a agențiilor Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI și Investitionsbank des Landes Brandenburg, acestea devenind eligibile pentru achizițiile efectuate în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să aplice marje de ajustare a valorii mai prudente celor două agenții deja eligibile (Caisse des dépôts et consignations și Instituto de Crédito Oficial), care, în perioada analizată, nu au îndeplinit criteriile cantitative pentru a beneficia de marje de ajustare mai mici. Nu în ultimul rând, Consiliul guvernatorilor a decis să alinieze lista băncilor multilaterale de dezvoltare și a organizațiilor internaționale cu lista entităților raportate la articolul 117 alineatul (2) și articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Regulamentul privind cerințele de capital). Această aliniere presupune includerea Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură și a Asociației Internaționale pentru Dezvoltare ca bănci multilaterale de dezvoltare eligibile și excluderea Societății europene pentru finanțarea materialului feroviar de pe lista organizațiilor internaționale eligibile. Toate listele, care au fost actualizate în consecință la data de 10 ianuarie 2020, sunt disponibile pe website−ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar în Țările de Jos

La data de 30 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/46, la solicitarea ministrului finanțelor din Țările de Jos.

Avizul BCE cu privire la o lege privind apărarea națională în Estonia

La data de 7 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/2, la solicitarea Ministerului de Justiție din Estonia.

Avizul BCE cu privire la măsuri pentru limitarea riscurilor macroprudențiale în ceea ce privește creditele imobiliare rezidențiale în Germania

La data de 8 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/1, la solicitarea Ministerului Federal al Finanțelor din Germania.

Avizul BCE cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale în Germania

La data de 14 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/3, la solicitarea Ministerului Federal al Finanțelor din Germania.

Supraveghere bancară

Rezultatele SREP agregate și metodologia SREP

La data de 3 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica rezultatele agregate ale Procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) din 2019. La data de 28 ianuarie 2020, este prevăzută publicarea pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE a unei broșuri incluzând o prezentare generală a rezultatelor SREP 2019 în ceea ce privește scorurile SREP agregate comparativ cu ciclul din 2018, o sinteză agregată a cererii de fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) și caracteristicile suplimentare legate de măsurile SREP, alături de un comunicat de presă pe aceeași temă.

La data de 16 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere referitoare la textul metodologiei SREP, care urmează să fie, de asemenea, publicat la 28 ianuarie 2020 pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Lansarea unei consultări publice simplificate cu privire la un proiect de orientare a BCE privind pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante

La data de 3 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică simplificată referitoare la proiectul de Orientare a BCE privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative cu privire la pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante. Obiectivul acestei orientări este asigurarea unei exercitări consecvente a opțiunilor și marjelor de apreciere în legătură atât cu instituțiile semnificative, cât și cu cele mai puțin semnificative, după caz. Consultarea publică a fost lansată la 20 ianuarie 2020. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de documentația care a stat la baza sa, este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Recomandarea BCE din 2020 privind politicile de distribuire a dividendelor și scrisorile adresate băncilor cu privire la politicile lor de remunerare

La data de 17 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a adopta Recomandarea BCE/2020/1 privind politicile de distribuire a dividendelor și de a aproba scrisorile adresate băncilor cu privire la politicile lor de remunerare. Recomandarea și scrisorile sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Contacte media