Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. január

2020. január 24.

Monetáris politika

Elindult az EKB monetáris politikai stratégiájának felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2020. január 23-án úgy határozott, hogy elindítja az EKB 1998-ban elfogadott, majd 2003-ban tovább pontosított monetáris politikai stratégiájának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat indoklásáról, hatóköréről és ütemezéséről további részletes információk találhatók az EKB honlapján olvasható sajtóközleményben.

Piaci műveletek

Az eurorendszer fedezeti keretrendszerében elfogadható nem szabályozott piacok, ügynökségek, valamint elismert multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek éves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2020. január 7-én a jegyzékek éves felülvizsgálata nyomán úgy határozott, hogy változatlanul hagyja az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként felhasználható eszközök elfogadható nem szabályozott piacainak jegyzékét, és az ügynökségek harmonizált jegyzékét a következőkkel egészíti ki: Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI és Investitionsbank des Landes Brandenburg. Ezáltal ezek az ügynökségek elfogadhatóvá válnak az állami szektort érintő vásárlási program alatti vásárlásban. Arról is határoztak, hogy konzervatívabb haircutokat alkalmaznak két már jelenleg is elfogadható ügynökség (Caisse des dépôts et consignations és Instituto de Crédito Oficial) esetében, amelyek a vizsgált időszakban nem feleltek meg a mennyiségi követelményeknek, így esetükben az alacsonyabb haircutok nem vezetnének eredményre. Végezetül a Kormányzótanács arról is döntött, hogy összehangolja a multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek jegyzékét a tőkekövetelményekről szóló 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdésében és 118. cikkében felsorolt szervezetek jegyzékével. Az összehangolás eredményeként az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankot és a Nemzetközi Fejlesztési Társulást felveszik az elfogadható multilaterális fejlesztési bankok közé, az Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaságot pedig eltávolítják az elfogadható nemzetközi szervezetek jegyzékéből. Valamennyi jegyzék, amelyet a fentieknek megfelelően 2020. január 10-én frissítettek, elérhető az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a készpénzfizetés korlátozásáról Hollandiában

A Kormányzótanács 2019. december 30-án elfogadta a CON/2019/46 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az észt honvédelmi törvényről

A Kormányzótanács 2020. január 7-én elfogadta a CON/2020/2 véleményt, amelyet az észt igazságügyi minisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a németországi lakóingatlan-hitelekkel összefüggő makroprudenciális kockázatokat korlátozó intézkedésekről

A Kormányzótanács 2020. január 8-án elfogadta a CON/2020/1 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a németországi központi szerződő felek helyreállításáról és szanálásáról

A Kormányzótanács 2020. január 14-én elfogadta a CON/2020/3 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Bankfelügyelet

A SREP összesített eredményei és módszertana

A Kormányzótanács 2020. január 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hozza nyilvánosságra a 2019-es felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) összesített eredményeit. A 2019-es SREP eredményeinek áttekintését, vagyis az összesített SREP pontszámok és a 2018-as ciklus eredményeinek összehasonlítását, a CET1-szükséglet aggregált áttekintését és a SREP-intézkedésekkel kapcsolatos további elemeket tartalmazó füzetet a tervek szerint egy kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt 2020. január 28-án tesszük közzé az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A Kormányzótanács 2020. január 16-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy a SREP-módszertan szövege szintén január 28-án legyen közzétéve az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Egyszerűsített nyilvános konzultáció indítása a késedelmes hitelkötelezettségek lényegességének értékeléséhez használt küszöbről szóló EKB-iránymutatás tervezetéről

A Kormányzótanács 2020. január 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy egyszerűsített nyilvános konzultációt indítson annak a mérlegelési jogkörnek az illetékes nemzeti hatóságok általi gyakorlásáról szóló EKB-s iránymutatás-tervezetről, amely az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontjában van meghatározva, és a kevésbé jelentős hitelintézetek esetében a késedelmes hitelkötelezettségek lényegességének értékeléséhez használt küszöbre vonatkozik. Az iránymutatás célja, hogy adott esetben biztosítsa a választási és mérlegelési lehetőségek egységes alkalmazását mind a jelentős, mind a kevésbé jelentős hitelintézeteknél. A nyilvános konzultáció 2020. január 20-án indult. A vonatkozó sajtóközlemény és a háttér-dokumentáció elérhető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az EKB 2020-as ajánlása az osztalékfizetési politikákról, valamint az osztalékfizetési politikák tekintetében a bankoknak szóló kísérőlevelek

A Kormányzótanács 2020. január 17-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy fogadják el az osztalékfizetési politikákról szóló EKB/2020/1 ajánlást, és hagyják jóvá a bankoknak az osztalékfizetési politikájukkal összefüggésben küldött kísérőleveleket. Az ajánlás és a kísérőlevelek szövege az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Médiakapcsolatok