Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

listopad 2018.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Godišnji financijski izvještaji za platformu TARGET2-Securities (T2S) za 2017.

Upravno vijeće odobrilo je 5. listopada 2018. objavu godišnjih financijskih izvještaja za platformu T2S za 2017. na mrežnim stranicama ESB-a.

Odluka ESB-a o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB

Upravno vijeće donijelo je 8. listopada 2018. Odluku ESB/2018/24 o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB. Odluka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o osnivanju nacionalne baze podataka potraživanja iz osiguranja u Irskoj

Na zahtjev irskog ministra financija Upravno vijeće donijelo je 28. rujna 2018. Mišljenje CON/2018/43.

Mišljenje ESB-a o pravilima koja trebaju poštovati sistemski važne kreditne institucije kada utvrđuju politike fiksnih primitaka u Nizozemskoj

Na zahtjev nizozemskog ministarstva financija Upravno vijeće donijelo je 23. listopada 2018. Mišljenje CON/2018/44.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas

Upravno vijeće donijelo je 4. listopada 2018. Preporuku ESB/2018/23 Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank

Upravno vijeće donijelo je 19. listopada 2018. Preporuku ESB/2018/25 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Nadzorni prioriteti jedinstvenog nadzornog mehanizma i Procjena rizika u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma za 2019.

Upravno vijeće nije 18. listopada 2018. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave sažetak Nadzornih prioriteta jedinstvenog nadzornog mehanizma i sažetak Procjene rizika u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma za 2019. Sažetci će ubrzo biti objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.