Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2018

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Situațiile financiare anuale aferente TARGET2-Securities (T2S) pentru anul 2017

La data de 5 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea situațiilor financiare anuale aferente T2S pentru anul 2017 pe website-ul BCE.

Decizia BCE de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB

La data de 8 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2018/24 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB. Decizia va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la înființarea unei baze de date privind indemnizațiile de asigurare la nivel național în Irlanda

La data de 28 septembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/43, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la regulile care trebuie urmate de instituțiile de credit relevante din punct de vedere sistemic la definirea politicilor de remunerație fixă în Țările de Jos

La data de 23 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/44, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Țările de Jos.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

La data de 4 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2018/23 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank

La data de 19 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2018/25 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS și evaluarea riscurilor în cadrul MUS pentru anul 2019

La data de 18 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica o sinteză a priorităților în materie de supraveghere ale MUS și o sinteză a evaluării riscurilor în cadrul MUS pentru anul 2019. Sintezele vor fi publicate pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.