Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2018

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Sprawozdanie finansowe TARGET2-Securities (T2S) za rok 2017

5 października 2018 Rada Prezesów zgodziła się na publikację na stronie internetowej EBC rocznego sprawozdania finansowego dotyczącego systemu T2S za rok 2017.

Decyzja EBC zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB

8 października 2018 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2018/24 zmieniającą decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB. Decyzja zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ustanowienia krajowej bazy danych roszczeń ubezpieczeniowych w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/43 w dniu 28 września 2018 na wniosek ministra finansów Irlandii.

Opinia EBC w sprawie zasad definiowania polityki dotyczącej stałych składników wynagrodzenia przez instytucje kredytowe o znaczeniu systemowym w Holandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/44 w dniu 23 października 2018 na wniosek ministerstwa finansów Holandii.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas

4 października 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/23 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas. Zalecenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank

19 października 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/25 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank. Zalecenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Priorytety nadzorcze SSM i ocena ryzyka w SSM na rok 2019

18 października 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie syntezy priorytetów nadzorczych SSM i syntezy oceny ryzyka w SSM na rok 2019. Oba dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami