Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Lokakuu 2018

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-Securities-järjestelmän tilinpäätös vuodelta 2017

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.10.2018 TARGET2-Securities-järjestelmän (T2S) vuoden 2017 tilinpäätöksen julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia Target2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehtyyn päätökseen EKP/2007/7

EKP:n neuvosto antoi 8.10.2018 päätöksen EKP/2018/24, jolla muutetaan Target2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehtyä päätöstä EKP/2007/7. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kansallisen vakuutussaatavien tietokannan perustamisesta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 28.9.2018 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/43.

EKP:n lausunto säännöistä, joita järjestelmän kannalta olennaisten luottolaitosten on noudatettava laatiessaan kiinteämääräistä palkkioita koskevia palkitsemisperiaatteita Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2018 Alankomaiden valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/44.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Liettuan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 4.10.2018 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Lietuvos bankasin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/23). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Alankomaiden keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 19.10.2018 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/25). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit ja riskiarvio vuodelle 2019

EKP:n neuvosto jätti 18.10.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista yhteisen valvontamekanismin vuoden 2019 valvontaprioriteetit ja riskiarvio tiivistelminä. Tiivistelmät julkaistaan EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle