Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2018

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

TARGET2-värdeppaper (T2S) årsredovisning för 2017

Den 5 oktober 2018 godkände ECB-rådet publicering av TARGET2-värdeppaper (T2S) årsredovisning för 2017 på ECB:s webbplats.

ECB:s beslut om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB

Den 8 oktober 2018 antog ECB-rådet beslut ECB/2018/24 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB. Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om inrättandet av en nationell databas över försäkringsfall i Irland

Den 28 september 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/43 på begäran av den irländska finansministern.

ECB:s yttrande om de regler som systemviktiga kreditinstitut ska följa när de fastställer en policy för fasta ersättningar i Nederländerna

Den 23 oktober 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/44 på begäran av den nederländska finansministern.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas

Den 4 oktober 2018 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2018/23 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank

Den 19 oktober 2018 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2018/25 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s banktillsyns tillsynsprioriteringar och SSM:s Riskbedömning för 2019

Den 18 oktober 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en sammanfattning av SSM:s tillsynsprioriteringar och SSM:s riskbedömning för 2019. Dessa sammanfattningar kommer att publiceras ut på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media