Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2018

Platební systémy a tržní infrastruktura

Roční účetní závěrka systému TARGET2-Securities (T2S) za rok 2017

Rada guvernérů schválila 5. října 2018 zveřejnění roční účetní závěrky systému T2S za rok 2017 na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí ECB, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB

Rada guvernérů přijala 8. října 2018 rozhodnutí ECB/2018/24, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke zřízení vnitrostátní databáze nároků z pojištění v Irsku

Rada guvernérů přijala 28. září 2018 stanovisko CON/2018/43 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB k pravidlům, kterými se mají řídit systémově významné úvěrové instituce při stanovení zásad týkajících se pevné složky odměny v Nizozemsku

Rada guvernérů přijala 23. října 2018 stanovisko CON/2018/44 na žádost nizozemského ministerstva financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas

Rada guvernérů přijala 4. října 2018 doporučení ECB/2018/23 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank

Rada guvernérů přijala 19. října 2018 doporučení ECB/2018/25 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank. Doporučení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Priority jednotného mechanismu dohledu a hodnocení rizik na rok 2019, SSM

Rada guvernérů nevznesla 18. října 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit shrnutí priorit jednotného mechanismu dohledu a shrnutí hodnocení rizik na rok 2019, SSM. Shrnutí budou zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média