Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2018

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Letni računovodski izkazi o sistemu TARGET2-Securities (T2S) za leto 2017

Svet ECB je 5. oktobra 2018 odobril objavo letnih računovodskih izkazov o T2S za leto 2017 na spletnem mestu ECB.

Sklep ECB o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB

Svet ECB je 8. oktobra 2018 sprejel Sklep ECB/2018/24 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o vzpostavitvi nacionalne baze podatkov o zavarovalnih zahtevkih na Irskem

Svet ECB je 28. septembra 2018 Mnenje CON/2018/43 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o pravilih, ki jih morajo upoštevati sistemsko pomembne kreditne institucije pri določanju politik fiksnih prejemkov na Nizozemskem

Svet ECB je 23. oktobra 2018 Mnenje CON/2018/44 sprejel na zahtevo nizozemskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 4. oktobra 2018 sprejel Priporočilo ECB/2018/23 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank

Svet ECB je 19. oktobra 2018 sprejel Priporočilo ECB/2018/25 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora in ocena tveganj za leto 2019

Svet ECB 18. oktobra 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi povzetek prednostnih nalog enotnega mehanizma nadzora in povzetek ocene tveganj za leto 2019. Povzetka bosta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.