Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2018

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Ročná účtovná závierka systému TARGET2-Securities (T2S) za rok 2017

Dňa 5. októbra 2018 Rada guvernérov schválila zverejnenie ročnej účtovnej závierky systému T2S za rok 2017 na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB

Dňa 8. októbra 2018 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2018/24, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach systému TARGET2-ECB. Rozhodnutie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zriadeniu národnej databázy nárokov z poistenia v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/43 dňa 28. septembra 2018 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k pravidlám, ktoré majú dodržiavať systémovo významné úverové inštitúcie pri stanovovaní pravidiel týkajúcich sa pevných zložiek odmeňovania v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/44 dňa 23. októbra 2018 na žiadosť holandského ministerstva financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas

Dňa 4. októbra 2018 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2018/23 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank

Dňa 19. októbra 2018 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2018/25 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank. Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Priority SSM a hodnotenie rizík v rámci SSM na rok 2019

Dňa 18. októbra 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť súhrn priorít jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) a súhrn hodnotenia rizík v rámci SSM na rok 2019. Oba súhrny budú zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.