Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. spalio mėn.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET2-Securities (T2S) 2017 m. finansinės ataskaitos

2018 m. spalio 5 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą ECB interneto svetainėje paskelbti TARGET2-Securities (T2S) 2017 m. finansines ataskaitas.

ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų

2018 m. spalio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2018/24, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų. Sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir jau yra paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl nacionalinės draudimo reikalavimų duomenų bazės steigimo Airijoje

2018 m. rugsėjo 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/43 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis sistemiškai svarbios kredito įstaigos, nustatydamos fiksuotojo atlyginimo politiką Nyderlanduose

2018 m. spalio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/44 Nyderlandų finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus

2018 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2018/23, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus

2018 m. spalio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2018/25, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

BPM 2019 m. priežiūros prioritetai ir BPM rizikos vertinimas

Iki 2018 m. spalio 18 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti BPM 2019 m. priežiūros prioritetų ir BPM rizikos vertinimo santraukas. Santraukos bus paskelbtos bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai