Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2018

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Jaarrekening 2017 TARGET2-Securities (T2S)

Op 5 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de jaarrekening 2017 T2S op de website van de ECB.

Besluit van de ECB tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB

Op 8 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2018/24 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB. Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB betreffende de oprichting van een nationaal gegevensbestand inzake verzekeringsvorderingen in Ierland

Op 28 september 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/43.

Advies van de ECB inzake de te volgen regels door systeemrelevante kredietinstellingen bij de vaststelling van het vastebeloningsbeleid in Nederland

Op 23 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Nederlandse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/44.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Lietuvos bankas

Op 4 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2018/23 aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Lietuvos bankas. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank

Op 19 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2018/25 aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van De Nederlandsche Bank. De Aanbeveling wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Bankentoezicht

SSM-toezichtsprioriteiten en de Risicobeoordeling 2019 van het SSM

Op 18 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een samenvatting van de SSM-toezichtsprioriteiten en een samenvatting van de Risicobeoordeling 2019 van het SSM te publiceren. De samenvattingen worden gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media