Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2018

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

T2Si (TARGET2-Securities) 2017. aasta finantsaruanne

5. oktoobril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks T2Si 2017. aasta finantsaruande avaldamise EKP veebilehel.

EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta

8. oktoobril 2018 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2018/24, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus riigisiseste kindlustusnõuete andmebaasi loomise kohta Iirimaal

28. septembril 2018 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/43.

EKP arvamus reeglite kohta, mida süsteemselt olulised krediidiasutused peavad järgima fikseeritud tasu poliitika määratlemisel Madalmaades

23. oktoobril 2018 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/44.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta

4. oktoobril 2018 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2018/23 Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta

19. oktoobril 2018 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2018/25 Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Ühtse järelevalvemehhanismi 2019. aasta järelevalveprioriteedid ja riskihinnang

18. oktoobril 2018 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada ühtse järelevalvemehhanismi 2019. aasta järelevalveprioriteetide kokkuvõte ja riskihinnangu kokkuvõte. Kokkuvõtted avaldatakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel.