Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2018 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Годишен финансов отчет на TARGET2–Securities (T2S) за 2017 г.

На 5 октомври 2018 г. Управителният съвет одобри публикуването на годишния финансов отчет на T2S за 2017 г. на уебсайта на ЕЦБ.

Решение на ЕЦБ за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2–ЕЦБ

На 8 октомври 2018 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2018/24 за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2–ЕЦБ Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно създаването на национална база данни за застрахователните искове в Ирландия

На 28 септември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/43 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно правилата, които кредитните институции със системно значение трябва да следват, когато определят политиките за постоянно възнаграждение в Нидерландия

На 23 октомври 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/44 по искане на Министерството на финансите на Нидерландия.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas

На 4 октомври 2018 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2018/23 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank

На 19 октомври 2018 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2018/25 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Надзорни приоритети на ЕНМ и Оценка на рисковете на ЕНМ за 2019 г.

На 18 октомври 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на резюме на надзорните приоритети на ЕНМ и резюме на Оценката на рисковете на ЕНМ за 2019 г. Резюметата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите