SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2018

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

TARGET2-Securities' (T2S) regnskab for 2017

Den 5. oktober 2018 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af T2S' regnskab for 2017 på ECB's websted.

ECB's afgørelse om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for Target2-ECB

Den 8. oktober 2018 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2018/24 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for Target2-ECB. Afgørelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Den findes allerede på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om etablering af en national database over forsikringskrav i Irland

Den 28. september 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/43 på anmodning af den irske finansminister.

ECB's udtalelse om de regler, som systemisk relevante kreditinstitutter skal følge ved fastlæggelsen af politikker for fast aflønning i Holland

Den 23. oktober 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/44 på anmodning af den hollandske finansminister.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas

Den 4. oktober 2018 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2018/23 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB’s henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank

Den 19. oktober 2018 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2018/25 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank. Henstillingen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Banktilsyn

SSM's tilsynsprioriteter og risikovurdering for 2019

Den 18. oktober 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre et sammendrag af SSM's tilsynsprioriteter og af SSM's risikovurdering for 2019. Sammendragene bliver offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt