Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada oktobris

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET2 vērtspapīriem (T2V) 2017. gada finanšu pārskati

Padome 2018. gada 5. oktobrī apstiprināja T2V 2017. gada finanšu pārskatu publicēšanu ECB interneta vietnē.

ECB lēmums, ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem

Padome 2018. gada 8. oktobrī pieņēma Lēmumu ECB/2018/24, ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par apdrošināšanas prasību nacionālās datubāzes izveidi Īrijā

Padome 2018. gada 28. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/43 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par noteikumiem, kurus sistēmiski nozīmīgas kredītiestādes ievēro, nosakot fiksētas atlīdzības politiku Nīderlandē

Padome 2018. gada 23. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2018/44 pēc Nīderlandes Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem

Padome 2018. gada 4. oktobrī pieņēma Ieteikumu ECB/2018/23 Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem

Padome 2018. gada 19. oktobrī pieņēma Ieteikumu ECB/2018/25 Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

VUM uzraudzības prioritātes un VUM risku novērtējums 2019. gadam

Padome 2018. gada 18. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt VUM uzraudzības prioritāšu kopsavilkumu un VUM risku novērtējuma kopsavilkumu 2019. gadam. Šie kopsavilkumi tiks publicēti ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem