Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

siječanj 2017.

Tržišne operacije

Izmjena popisa agencija koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

Upravno vijeće odobrilo je 21. prosinca 2016. izmjene popisa agencija sa sjedištem u europodručju koje izdaju vrijednosne papire prihvatljive za kupnju u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora. Izmijenjeni popis može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Pravna provedba odluka povezanih s programom kupnje vrijednosnih papira koje je Upravno vijeće donijelo 8. prosinca 2016.

Upravno je vijeće 11. siječnja 2017. donijelo Odluku ESB/2017/1 o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima, Odluku ESB/2017/2 o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica, Odluku ESB/2017/3 o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom te Odluku ESB/2017/4 o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora. Sva četiri pravna akta, kojima se provode odluke povezane s programom kupnje vrijednosnih papira ESB‑a koje je Upravno vijeće donijelo 8. prosinca 2016., mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, a objavit će se i u Službenom listu Europske unije.

Platni sustavi

Pokretanje javnog savjetovanja o izmjeni Uredbe o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave

Upravno je vijeće 16. prosinca 2016. odobrilo pokretanje javnog savjetovanja o Nacrtu uredbe ESB-a o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (Uredba o SIPS-u) te Nacrtu odluke o metodologiji izračuna iznosa sankcija za povredu Uredbe o SIPS-u. Nacrt uredbe o izmjeni sadržava, među ostalim, više izmjena povezanih sa smanjenjem likvidnosnog rizika i otpornošću na rizik za kibersigurnost te se njime nadležnim tijelima dodjeljuju dodatne ovlasti (npr. pravo na provođenje nadzora na licu mjesta i pokretanje istrage ili neovisne provjere određenih aspekata aktivnosti sistemski važnih platnih sustava). Dokumenti o kojima će se provesti javno savjetovanje mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o ovlastima središnje banke Česká národní banka za provođenje transakcija na financijskim tržištima

Upravno je vijeće 15. prosinca 2016. na zahtjev češkog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2016/60.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu belgijskog zakona o nadzoru izvršitelja obrade platnih transakcija

Upravno je vijeće 28. prosinca 2016. na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique, podnesen u ime ministra financija, donijelo Mišljenje CON/2016/61.

Statistika

Smjernica o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici

Upravno je vijeće 16. prosinca 2016. donijelo Smjernicu ESB/2016/45 o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici. Cilj je izmjene uskladiti zahtjeve za dostavljanje konsolidiranih bankovnih podataka s tehničkim standardima koje je izradilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo te obuhvatiti izvještajne zahtjeve za bilančne stavke i statističke podatke o kamatnim stopama pojedinačnih monetarnih financijskih institucija. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, a bit će objavljena i u Službenom listu Europske unije.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Bank of Greece

Upravno je vijeće 22. prosinca 2016. donijelo Preporuku ESB/2016/46 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Bank of Greece. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Pridržavanje Smjernica Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za komunikaciju s revizorima

Upravno vijeće 5. siječnja 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u o namjeri ESB-a da se do 31. prosinca 2017. počne pridržavati Smjernica EBA-e za komunikaciju između nadležnih tijela koja obavljaju superviziju poslovanja kreditnih institucija i njihovih revizora (EBA/GL/2016/05) kada je riječ o značajnim kreditnim institucijama koje ESB izravno nadzire.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije