Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2017

Operațiuni de piață

Modificarea listei de agenții eligibile pentru participarea la programul de achiziționare de active emise de sectorul public

La data de 21 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificările aduse listei de agenții din zona euro care emit titluri de valoare eligibile pentru programul de achiziționare de active emise de sectorul public. Lista actualizată este disponibilă pe website-ul BCE.

Implementarea juridică a deciziilor Consiliului guvernatorilor adoptate la data de 8 decembrie 2016 în legătură cu programul de achiziționare de active

La data de 11 ianuarie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/1 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare, Decizia BCE/2017/2 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate, Decizia BCE/2017/3 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active și Decizia BCE/2017/4 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ. Toate cele patru acte juridice, care implementează deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor la data de 8 decembrie 2016 în legătură cu programul de achiziționare de active al BCE, sunt disponibile pe website-ul BCE și vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sisteme de plăți

Lansarea unei consultări publice privind modificările aduse Regulamentului privind sistemele de plăți de importanță sistemică

La data de 16 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a autorizat lansarea unei consultări publice privind un proiect de regulament al BCE de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (Regulamentul SIPS) și un proiect de decizie privind metodologia de calculare a nivelului sancțiunilor pentru încălcarea Regulamentului SIPS. Proiectul de regulament include, printre altele, o serie de modificări legate de diminuarea riscului de lichiditate și de reziliența cibernetică și atribuie prerogative suplimentare autorităților competente (de exemplu, dreptul de a efectua inspecții la fața locului și de a solicita o investigație sau un control independent cu privire la anumite aspecte ale sistemelor de plăți de importanță sistemică). Documentația care face obiectul consultării publice este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la competențele Česká národní banka de a desfășura tranzacții pe piața financiară

La data de 15 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/60, la solicitarea ministrului finanțelor din Republica Cehă.

Avizul BCE cu privire la un proiect de lege belgian privind monitorizarea procesatorilor de operațiuni de plată

La data de 28 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/61, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, în numele ministrului finanțelor.

Statistică

Orientarea de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare

La data de 16 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2016/45 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare. Orientarea vizează alinierea cerințelor privind transmiterea datelor bancare consolidate la standardele tehnice elaborate de Autoritatea bancară europeană și includerea cerințelor de raportare pentru pozițiile bilanțiere ale instituțiilor financiare monetare individuale și a statisticilor privind ratele dobânzilor. Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE și va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece

La data de 22 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2016/46 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Conformarea la dispozițiile Ghidului Autorității bancare europene (ABE) privind comunicarea cu auditorii

La data de 5 ianuarie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica ABE intenția BCE de a se conforma, până la 31 decembrie 2017, la dispozițiile Ghidului ABE privind comunicarea între autoritățile competente de supraveghere a instituțiilor de credit și auditorii acestora (EBA/GL/2016/05) în ceea ce privește instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea directă a BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media