Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2017. január

Piaci műveletek

Az állami szektort érintő vásárlási programban (PSPP) való részvételre elfogadott ügynökségek jegyzékének módosítása

A Kormányzótanács 2016. december 21-én jóváhagyta az euroövezetben tevékenykedő azon ügynökségek jegyzékének módosítását, amelyek által kibocsátott értékpapírok vásárlásra elfogadhatók a PSPP alatt. Az aktualizált dokumentum az EKB weboldalán olvasható.

A Kormányzótanács 2016. december 8-án, az eszközvásárlási programmal kapcsolatban hozott határozatainak jogi végrehajtása

2017. január 11-én a Kormányzótanács elfogadta a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló EKB/2017/1 határozatot, a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozatot módosító EKB/2017/2 határozatot, az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2015/5 határozat módosításáról szóló EKB/2017/3 határozatot, valamint a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról szóló EKB/2017/4 határozatot. Mind a négy jogi aktus, amely a Kormányzótanács által 2016. december 8-án, az EKB eszközvásárlási programjával kapcsolatban hozott határozatait hajtja végre, megtekinthető az EKB honlapján, és hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában is.

Pénzforgalmi rendszerek

A SIPS-rendelet módosításáról szóló nyilvános konzultáció elindítása

2016. december 16-án a Kormányzótanács engedélyezte nyilvános konzultáció indítását a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU rendelet (SIPS-rendelet) módosításáról szóló EKB rendelettervezetről, valamint a SIPS-rendelet megsértése esetén kiszabható szankciók számítási módszertanáról szóló határozattervezetről. A módosítástervezet tartalmaz többek között a likviditási kockázat csökkentésével és a számítógépes rendszerek ellenálló képességével kapcsolatos módosításokat, valamint további jogköröket ruház az illetékes hatóságokra (pl. a helyszíni ellenőrzés végzésére vonatkozó jogot, és a jogot vizsgálatok illetve független felülvizsgálatok kéréséhez a SIPS bizonyos elemeit illetően). A témával kapcsolatos dokumentáció megtalálható az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Česká národní banka pénzügyi piaci műveletek végzésére vonatkozó hatásköréről

A Kormányzótanács 2016. december 15-én elfogadta a CON/2016/60 véleményt, amelyet a cseh pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a fizetésiművelet-feldolgozók felvigyázására irányuló belga törvénytervezetről

A Kormányzótanács 2016. december 28-án elfogadta a CON/2016/61 véleményt, amelyet a pénzügyminisztert képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique elnökének felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló iránymutatás

A Kormányzótanács 2016. december 16-án elfogadta a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2016/45 iránymutatást. A módosítás célja, hogy a konszolidált banki adatok benyújtásának követelményeit az Európai Bankhatóság műszaki szabványaival összehangolja, és kiegészítse a független monetáris pénzügyi intézmények mérlegtételeire és kamatstatisztikáira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségekkel. Az iránymutatás az EKB weboldalán olvasható, és hamarosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelenik.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2016. december 22-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2016/46 ajánlást a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EKB weboldalán is olvasható.

Bankfelügyelet

Az Európai Bankhatóság (EBH) könyvvizsgálókkal való kommunikációról szóló iránymutatásának tiszteletben tartása

2017. január 5-én a Kormányzótanács nem emelt kifogást a Felügyeleti Testületnek azon javaslata ellen, hogy az EKB tájékoztassa az EBH-t azon szándékáról, hogy 2017. december 31-ig tiszteletben tartja a hitelintézeteket felügyelő illetékes hatóságok és azok könyvvizsgálói közötti kommunikációról szóló EBH iránymutatást (EBA/GL/2016/05) az EKB közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetekkel kapcsolatban.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok