Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Srpanj 2016.

Gospodarske, monetarne i financijske prilike

Ishod referenduma o članstvu Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji

Upravno vijeće primilo je 24. lipnja 2016. na znanje kretanja na financijskim tržištima nakon referenduma o članstvu Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji provedenog 23. lipnja. U priopćenju za javnost objavljenom 24. lipnja 2016. na mrežnim stranicama ESB‑a Upravno vijeće naglasilo je da će i dalje pomno pratiti kretanja te da će ESB i dalje obavljati svoje dužnosti kako bi osigurao stabilnost cijena i financijsku stabilnost u europodručju.

Operacije na tržištu

Minimalni standardi objave za portfelje Eurosustava nepovezane s monetarnom politikom

Upravno vijeće odobrilo je 14. srpnja 2016. objavu tri dodatna skupa podataka kako bi povećalo transparentnost u vezi s portfeljima nepovezanim s monetarnom politikom koje drže središnje banke Eurosustava. Eurosustav će objavljivati usklađene dezagregiranu statističku bilancu Eurosustava, dezagregirani financijski izvještaj Eurosustava i godišnji prosjek neto financijske imovine ESB‑a i nacionalnih središnjih banaka. Povezano priopćenje za javnost i objašnjenje o dezagregiranoj statističkoj bilanci Eurosustava i dezagregiranom financijskom izvještaju Eurosustava objavit će se na mrežnim stranicama ESB‑a 27. srpnja 2016. kada se prvi put objave podatci o statističkoj bilanci i neto financijskoj imovini. Dezagregirani financijski izvještaj objavit će se prvi put 2. kolovoza 2016.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Ocjena sustava TARGET2 na temelju načela za infrastrukture financijskih tržišta

Upravno vijeće odobrilo je 24. lipnja 2016. objavu izvješća u kojem se objavljuju informacije o ocjeni sustava TARGET2 koju je proveo sam ESB na temelju okvira Odbora za platni sustav i sustav namire i Tehničkog odbora Međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire za objavu (okvir CPSS-IOSCO za objavu), kako je propisano Uredbom ESB/2014/28 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Okvir nadzorne politike Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 15. srpnja 2016. revidirani dokument o okviru nadzorne politike Eurosustava u kojem se opisuje uloga Eurosustava u nadzoru platnih i klirinških sustava, sustava za namiru i platnih instrumenata. Revidirani dokument sadržava prikaz najvažnijih događaja koji su utjecali na nadzornu funkciju Eurosustava od objave prethodne verzije 2011., uključujući posebno objavu načela CPSS-IOSCO za infrastrukture financijskih tržišta, donošenje Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR), donošenje Uredbe o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira, donošenje Uredbe ESB/2014/28 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave te pokretanje sustava TARGET2-Securities. Revidirani dokument o okviru nadzorne politike Eurosustava može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESBa o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine u Grčkoj

Upravno je vijeće 28. lipnja 2016. na zahtjev grčkog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/34.

Mišljenje ESBa o proširenju pristupa središnjem registru bankovnih računa u Belgiji

Upravno je vijeće 28. lipnja 2016. na zahtjev belgijskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/35.

Mišljenje ESBa o načinu i postupku brojanja, sortiranja, pakiranja i označavanja novčanica i kovanica u Poljskoj

Upravno je vijeće 11. srpnja 2016. na zahtjev predsjednika središnje banke Narodowy Bank Polski donijelo Mišljenje CON/2016/36.

Mišljenje ESBa o isključenju prava na prijeboj u odnosu na kreditna potraživanja koja su mobilizirana kao kolateral kod središnje banke Europskog sustava središnjih banaka u Francuskoj

Upravno je vijeće 12. srpnja 2016. na zahtjev francuskog Ministarstva financija i javnih računa donijelo Mišljenje CON/2016/37.

Upravljanje ESB‑om

Odluka ESBa o otkrivanju povjerljivih informacija u okviru kaznenih istraga

Upravno vijeće donijelo je 30. lipnja 2016. Odluku ESB/2016/19 o otkrivanju povjerljivih informacija u okviru kaznenih istraga. Odlukom se utvrđuje pravni i postupovni okvir koji će ESB primijeniti na zahtjeve za otkrivanje povjerljivih informacija o nadzornim zadaćama, monetarnoj politici i drugim zadaćama povezanim s Europskim sustavom središnjih banaka / Eurosustavom koje nacionalna tijela koja provode kaznenu istragu upute nacionalnim nadležnim tijelima ili nacionalnim središnjim bankama. Odluka, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije, može se pronaći na mrežnim stanicama ESB‑a.

Preporuka ESBa Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank

Upravno je vijeće 14. srpnja 2016. donijelo Preporuku ESB/2016/20 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Raspored sastanaka Upravnog vijeća ESBa u 2017. i 2018.

Upravno vijeće odobrilo je 14. srpnja 2016. raspored sastanaka za kalendarske godine 2017. i 2018., koji će uskoro biti objavljen na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor

Popis nadziranih subjekata od 31. ožujka 2016.

Upravno vijeće 27. lipnja 2016. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora za izmjene odluka ESB‑a o značajnosti šest značajnih subjekata, koje ESB izravno nadzire, i primilo je na znanje izmjene popisa manje značajnih institucija, koje nadziru nacionalna nadležna tijela. Oba su popisa izmijenjena 31. ožujka 2016. i potom objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a u skladu s člankom 49. Okvirne uredbe o SSM‑u.

Pridržavanje smjernice EBAe o ograničenju izloženosti prema subjektima bankarstva u sjeni

Upravno vijeće 8. srpnja 2016. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se ESB pridržava smjernice Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) Ograničenje izloženosti prema subjektima bankarstva u sjeni koji obavljaju bankarske aktivnosti izvan reguliranog okvira prema članku 395. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2015/20). ESB će se pridržavati te Smjernice od 1. siječnja 2017., a na mrežnim stranicama EBA‑e objavit će se obavijest o tome u kojoj mjeri će ESB to činiti.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije