Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. július

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

Az Egyesült Királyság EU-tagságáról szóló népszavazás eredménye

2016. június 24-én a Kormányzótanács foglalkozott az Egyesült Királyság európai uniós tagságáról szóló, június 23-i népszavazás eredményét követő pénzügyi piaci fejleményekkel. Az EKB weboldalán 2016. június 24-én közzétett sajtóközleményében hangsúlyozta, hogy folyamatosan szoros figyelemmel fogja kísérni a folyamatokat, és az EKB továbbra is ellátja az euroövezet pénzügyi és árstabilitásának biztosítására irányuló feladatát.

Piaci műveletek

Az eurorendszer nem monetáris politikai célú portfólióinak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó minimumszabályok

2016. július 14-én a Kormányzótanács jóváhagyta három további adatsor nyilvánosságra hozatalát, amelynek célja, hogy javítsa az eurorendszer központi bankjainak nem monetáris politikai célú portfólióival kapcsolatos átláthatóságot. Az eurorendszer a jövőben összehangolt módon közzéteszi a dezaggregált statisztikai mérlegét, az összetevőire bontott pénzügyi kimutatását, valamint az EKB és a nemzeti központi bankok éves átlagos nettó pénzügyi eszközállományának adatait. A kapcsolódó sajtóközlemény, valamint az eurorendszer dezaggregált statisztikai mérlegére és az eurorendszer elemeire bontott pénzügyi kimutatására vonatkozó magyarázó jegyzet 2016. július 27-én jelenik meg az EKB weboldalán, amikor a statisztikai mérleget és a nettó pénzügyi eszközadatokat első ízben teszik közzé. Az elemeire bontott pénzügyi kimutatás először 2016. augusztus 2-án jelenik meg.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A TARGET2 pénzügyi piaci infrastruktúrák alapelvei szerinti értékelése

2016. június 24-én a Kormányzótanács jóváhagyta a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló EKB/2014/28 rendelet előírásainak megfelelően a TARGET2 rendszernek a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete nyilvánosságra hozatali keretrendszere szerinti belső értékeléséről készült, tájékoztató EKB-beszámoló közzétételét. A tájékoztató dokumentum megtekinthető az EKB weboldalán.

Az eurorendszer felvigyázáspolitikai feltételrendszere

2016. július 15-én a Kormányzótanács jóváhagyta az eurorendszer felvigyázáspolitikai feltételrendszerét tartalmazó dokumentum átdolgozott változatát, amely az eurorendszernek a fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszerek, továbbá a fizetési módok terén betöltött felvigyázói szerepét ismerteti. Az átdolgozott dokumentum számba veszi a legutóbbi, 2011-ben megjelent változatát követően lezajlott, az eurorendszer felvigyázási feladatkörét érintő legfontosabb folyamatokat, nevezetesen a CPSS és az IOSCO pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó alapelveinek közzétételét, az európai piaci infrastruktúráról szóló rendelet (EMIR) elfogadását, a központi értéktárakról szóló rendelet (CSDR) elfogadását, a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló EKB/2014/28 rendelet (SIPS-rendelet) elfogadását, valamint a TARGET2-Securities rendszer elindítását. Az eurorendszer felvigyázáspolitikai feltételrendszerét tartalmazó átdolgozott dokumentum az EKB weboldalán megtekinthető.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a görögországi lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról

2016. június 28-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/34 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a belgiumi bankszámlák központi nyilvántartásához való hozzáférés kiterjesztéséről

2016. június 28-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/35 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a lengyel bankjegyek és érmék számlálására, válogatására, csomagolására és címkézésére vonatkozó módszerről és eljárásról

2016. július 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/36 véleményt, amelyet a Narodowy Bank Polski elnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Központi Bankok Európai Rendszerének valamely központi bankja felé fedezetként mobilizált követelések tekintetében a beszámítási jogok franciaországi kizárásáról

2016. július 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/37 véleményt, amelyet a francia államháztartási és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB határozata a bizalmas információk bűnügyi nyomozások keretében történő közléséről

2016. június 30-án a Kormányzótanács elfogadta a bizalmas információk bűnügyi nyomozások keretében történő közléséről szóló EKB/2016/19 határozatot. A jogszabály az EKB által a felügyeleti feladatokkal, a monetáris politikával és egyéb, a Központi Bankok Európai Rendszeréhez vagy az eurorendszerhez kapcsolódó feladatokkal összefüggő bizalmas információknak az illetékes nemzeti hatóságok és a nemzeti központi bankok által valamely nemzeti nyomozóhatósággal való közlésére vonatkozóan alkalmazott jogi és eljárási keretrendszert rögzíti. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett határozat megtekinthető az EKB weboldalán.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról

2016. július 14-én a Kormányzótanács elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2016/20 ajánlást az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról. A joganyag az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Az EKB kormányzótanácsi üléseinek tervezett időpontjai 2017-ben és 2018-ban

2016. július 14-én a Kormányzótanács elfogadta a 2017. és 2018. naptári évre vonatkozó ülésrendet, amely rövidesen megtekinthető az EKB weboldalán.

Bankfelügyelet

A felügyelt szervezetek 2016. március 31-én érvényes jegyzéke

2016. június 27-én a Kormányzótanács nem emelt kifogást a Felügyeleti Testületnek az EKB közvetlen felügyelete alatt álló hat jelentős hitelintézet jelentőségéről szóló EKB-határozatok módosítására vonatkozó javaslata ellen, továbbá tudomásul vette az illetékes nemzeti hatóságok által felügyelt kevésbé jelentős pénzintézetek névsorában történt változásokat. Ezt követően a 2016. március 31-i állapotnak megfelelően aktualizált mindkét jegyzék az SSM-keretrendelet 49. cikkének megfelelően megjelent az EKB weboldalán.

Megfelelés az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról szóló EBH-iránymutatásnak

2016. július 8-án a Kormányzótanács a Felügyeleti Testület javaslata alapján nem emelt kifogást az EKB azon szándéka ellen, hogy megfeleljen az Európai Bankhatóságnak (EBH) az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (2) bekezdése alapján kidolgozott iránymutatásának (EBA/GL/2015/20), amely az árnyékbanki tevékenységet végző, banki tevékenységeiket szabályozott kereteken kívül folytató szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról szól. A 2017. január 1-jétől hatályos iránymutatásnak való megfelelés mértékét nyilvánosságra hozzák az EBH weboldalán.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok