Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2016

Hospodářská, měnová a finanční situace

Výsledek referenda o členství Velké Británie v EU

Rada guvernérů vzala 24. června 2016 na vědomí vývoj na finančních trzích po výsledku referenda o členství Velké Británie v EU, konaného dne 23. června. V tiskové zprávě zveřejněné dne 24. června 2016 na internetových stránkách ECB Rada guvernérů zdůraznila, že bude vývoj nadále pozorně sledovat a že ECB bude dále plnit své povinnosti, aby zajistila cenovou a finanční stabilitu v eurozóně.

Tržní operace

Minimální normy zveřejňování údajů o neměnověpolitických portfoliích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 14. července 2016 zveřejnění dalších tří souborů údajů s cílem zprůhlednit neměnověpolitická portfolia v držbě centrálních bank Eurosystému. Eurosystém bude harmonizovaně zveřejňovat podrobnou statistickou bilanci Eurosystému, podrobnou rozvahu Eurosystému a průměrná roční čistá finanční aktiva ECB a národních centrálních bank. Související tisková zpráva společně s vysvětlivkami k podrobné statistické bilanci Eurosystému a podrobné rozvaze Eurosystému bude na internetových stránkách ECB zveřejněna 27. července 2016 při prvním zveřejnění údajů o statistické bilanci a čistých finančních aktivech. Podrobná rozvaha bude poprvé zveřejněna 2. srpna 2016.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Posouzení systému TARGET2 podle zásad pro infrastruktury finančních trhů

Rada guvernérů schválila 24. června 2016 zveřejnění informační zprávy o vlastním posouzení systému TARGET2 provedeném ECB podle rámce zpřístupňování informací Výboru pro platební a vypořádací systémy a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (dále též „MOKCP“), jak vyžaduje nařízení ECB/2014/28 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy. Informační zpráva je dostupná na internetových stránkách ECB.

Rámec politiky dohledu Eurosystému

Rada guvernérů schválila 15. července 2016 zrevidovaný dokument o rámci politiky dohledu Eurosystému, který popisuje úlohu Eurosystému v oblasti dohledu nad platebními, zúčtovacími a vypořádacími systémy a platebními prostředky. Zrevidovaný dokument uvádí přehled nejvýznamnějších událostí, které měly od zveřejnění jeho posledního znění v roce 2011 vliv na dohledovou funkci Eurosystému; zejména se jedná o zveřejnění zásad Výboru pro platební a vypořádací systémy a MOKCP pro infrastruktury finančních trhů, přijetí nařízení o infrastruktuře evropských trhů (dále též „EMIR“), přijetí nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (dále též „CSDR“), přijetí nařízení ECB/2014/28 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (dále též „nařízení o SIPS“) a zahájení projektu TARGET2-Securities. Zrevidovaný dokument o rámci dohledové politiky Eurosystému je dostupný na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke smlouvám o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení v Řecku

Rada guvernérů přijala 28. června 2016 stanovisko CON/2016/34 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k rozšíření přístupu do centrálního registru bankovních účtů v Belgii

Rada guvernérů přijala 28. června 2016 stanovisko CON/2016/35 na žádost belgického ministerstva financí.

Stanovisko ECB k metodě a postupům používaným při počítání, třídění, balení a označování bankovek a mincí v Polsku

Rada guvernérů přijala 11. července 2016 stanovisko CON/2016/36 na žádost prezidenta Narodowy Bank Polski.

Stanovisko ECB k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění, ve Francii

Rada guvernérů přijala 12. července 2016 stanovisko CON/2016/37 na žádost francouzského ministerstva financí a veřejných rozpočtů.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB o poskytování důvěrných informací v souvislosti s vyšetřováním trestných činů

Rada guvernérů přijala 30. června 2016 rozhodnutí ECB/2016/19 o poskytování důvěrných informací v souvislosti s vyšetřováním trestných činů. Rozhodnutí stanoví právní a procesní rámec, který má ECB uplatňovat v souvislosti s poskytováním důvěrných informací, jež se týkají úkolů dohledu, úkolů v oblasti měnové politiky a jiných úkolů souvisejících s Evropským systémem centrálních bank / Eurosystémem, vnitrostátními příslušnými orgány a národními centrálními bankami vnitrostátním orgánům zabývajícím se vyšetřováním trestných činů. Rozhodnutí, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, je dostupné na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externích auditorech Eesti Pank

Rada guvernérů přijala 14. července 2016 doporučení ECB/2016/20 Radě Evropské unie o externích auditorech Eesti Pank. Doporučení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Harmonogram zasedání Rady guvernérů ECB v letech 2017 a 2018

Rada guvernérů schválila 14. července 2016 harmonogram svých zasedání na kalendářní roky 2017 a 2018, který bude zanedlouho zveřejněn na internetových stránkách ECB.

Dohled

Seznam dohlížených subjektů ke dni 31. března 2016

Rada guvernérů nevznesla 27. června 2016 námitku proti změnám navrženým Radou dohledu u rozhodnutí ECB o významnosti šesti významných subjektů, nad nimiž vykonává přímý dohled ECB, a vzala na vědomí změny v seznamu méně významných institucí, na které dohlížejí vnitrostátní příslušné orgány. Oba seznamy aktualizované ke dni 31. března 2016 byly v souladu s článkem 49 nařízení o rámci SSM následně zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Dodržování obecných zásad Evropského orgánu pro bankovnictví k limitům pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví

Rada guvernérů na návrh Rady dohledu nevznesla 8. července 2016 námitky proti záměru ECB dodržovat obecné zásady Evropského orgánu pro bankovnictví (dále též „EBA“) k limitům pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Rozsah dodržování těchto obecných pokynů, které se použijí od 1. ledna 2017, bude zveřejněn na internetových stránkách Evropského orgánu pro bankovnictví.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média