Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2016

Situația economică, monetară și financiară

Rezultatul referendumului privind apartenența Regatului Unit la UE

La data de 24 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a luat notă de evoluțiile înregistrate pe piețele financiare în urma rezultatului referendumului privind apartenența Regatului Unit la UE, organizat la 23 iunie. Într-un comunicat de presă publicat la data de 24 iunie 2016 pe website-ul BCE, Consiliul guvernatorilor a subliniat că va continua să monitorizeze atent evoluțiile și că BCE își va îndeplini în continuare responsabilitățile privind asigurarea stabilității prețurilor și a stabilității financiare în zona euro.

Operațiuni de piață

Standarde minime de informare privind portofoliile care nu au legătură cu politica monetară ale Eurosistemului

La data de 14 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea a trei seturi suplimentare de date în vederea sporirii transparenței cu privire la portofoliile care nu au legătură cu politica monetară deținute de băncile centrale din Eurosistem. Acesta din urmă va publica, în mod armonizat, un bilanț statistic dezagregat al Eurosistemului, o situație financiară dezagregată a Eurosistemului și activele financiare nete anuale medii ale BCE și ale BCN. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de o notă explicativă privind bilanțul statistic dezagregat al Eurosistemului și situația financiară dezagregată a Eurosistemului, va fi publicat pe website-ul BCE la data de 27 iulie 2016, când datele referitoare la bilanțul statistic și activele financiare nete vor fi publicate pentru prima dată. Situația financiară dezagregată va fi publicată pentru prima dată la 2 august 2016.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Evaluarea TARGET2 în raport cu principiile privind infrastructurile pieței financiare

La data de 24 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea raportului de informare privind autoevaluarea TARGET2 efectuată de BCE în raport cu cadrul de informare al Comitetului pentru Sisteme de Plăți și de Decontare și al Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare, astfel cum se prevede în Regulamentul BCE/2014/28 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică. Raportul de informare este disponibil pe website-ul BCE.

Cadrul politicii de monitorizare a Eurosistemului

La data de 15 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat textul revizuit al cadrului politicii de monitorizare a Eurosistemului, care descrie rolul Eurosistemului în domeniul monitorizării sistemelor de plăți, de compensare și de decontare și a instrumentelor de plată. Textul revizuit analizează principalele evoluții care au afectat funcția de monitorizare a Eurosistemului de la publicarea ultimei versiuni în anul 2011, îndeosebi publicarea Principiilor CPSS-IOSCO pentru infrastructurile pieței financiare, adoptarea Regulamentului privind infrastructura pieței europene (European Market Infrastructure Regulation – EMIR), adoptarea Regulamentului privind depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories Regulation – CSDR), adoptarea Regulamentului BCE/2014/28 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică și lansarea TARGET2-Securities. Textul revizuit al cadrului politicii de monitorizare a Eurosistemului este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la contractele de credit de consum referitoare la bunuri imobile locative în Grecia

La data de 28 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/34, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la extinderea accesului la registrul central al conturilor bancare în Belgia

La data de 28 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/35, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la metoda și procedura pentru numărarea, sortarea, ambalarea și etichetarea bancnotelor și monedelor în Polonia

La data de 11 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/36, la solicitarea președintelui Narodowy Bank Polski.

Avizul BCE cu privire la excluderea drepturilor de compensare reciprocă în ceea ce privește creanțele mobilizate drept colateral la o bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale în Franța

La data de 12 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/37, la solicitarea Ministerului Finanțelor și Conturilor Publice din Franța.

Guvernanță corporativă

Decizia BCE privind divulgarea de informații confidențiale în contextul procedurilor desfășurate în materie penală

La data de 30 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/19 privind divulgarea de informații confidențiale în contextul procedurilor desfășurate în materie penală. Decizia stabilește cadrul juridic și procedural care trebuie aplicat de BCE cu privire la divulgarea, de către autoritățile naționale competente și băncile centrale naționale unei autorități naționale cu competență în materie penală, de informații confidențiale referitoare la atribuțiile de supraveghere, politica monetară și alte misiuni legate de Sistemul European al Băncilor Centrale/Eurosistem. Decizia, care a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este disponibilă pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Eesti Pank

La data de 14 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2016/20 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Eesti Pank. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Calendarele ședințelor Consiliului guvernatorilor BCE pentru anii 2017 și 2018

La data de 14 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarele ședințelor sale pentru anii calendaristici 2017 și 2018, care vor fi publicate în curând pe website-ul BCE.

Supraveghere

Lista entităților supravegheate la 31 martie 2016

La data de 27 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la amendamentele propuse de Consiliul de supraveghere la deciziile BCE privind caracterul semnificativ referitoare la șase entități semnificative supravegheate direct de BCE și a luat notă de modificările aduse listei instituțiilor mai puțin semnificative, care sunt supravegheate de autoritățile naționale competente. Ambele liste, actualizate la data de 31 martie 2016, au fost publicate ulterior pe website-ul BCE în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul-cadru privind MUS.

Conformitatea cu ghidul ABE privind limitele aferente expunerilor față de entitățile din sectorul bancar paralel

La data de 8 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de supraveghere, nu a formulat nicio obiecție cu privire la intenția BCE de a se conforma Ghidului Autorității Bancare Europene (ABE) privind limitele aferente expunerilor față de entitățile din sectorul bancar paralel ce desfășoară activități bancare în afara unui cadru reglementat conform articolului 395 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Informații privind gradul de respectare a acestui ghid, care se va aplica de la 1 ianuarie 2017, vor fi publicate pe website-ul ABE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media