Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Ožujak 2016.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 18. ožujka 2016.

Monetarna politika

Nestandardne mjere monetarne politike

Radi ostvarivanja stabilnosti cijena Upravno se vijeće 10. ožujka 2016. odlučilo za nekoliko mjera. Taj skup mjera obuhvaća, između ostalog, pokretanje programa kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća kao dodatnu komponentu programa kupnje vrijednosnih papira, povećanje mjesečnih kupnji u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira na 80 mlrd. EUR od travnja 2016. te početak provođenja novog niza od četiriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO II) od lipnja 2016. Podrobnije informacije o tim mjerama mogu se pronaći u trima priopćenjima za javnost objavljenim istoga dana na mrežnim stranicama ESB-a.

Pridržavanje zabrana monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa od strane središnjih banaka

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, kojim se ESB-u dodjeljuje zadaća praćenja pridržavaju li se središnje banke EU-a zabrana iz članaka 123. i 124. Ugovora te povezanih uredbi, Upravno je vijeće 16. ožujka 2016. odobrilo izvješće za 2015. Dodatne informacije o tome nalazit će se u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB-a za 2015. godinu, koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a 7. travnja 2016.

Obavještavanje javnosti

Godišnje izvješće ESB-a za 2015.

Upravno je vijeće 14. ožujka 2016. donijelo Godišnje izvješće ESB-a za 2015., koje će biti predstavljeno Europskom parlamentu i objavljeno 7. travnja 2016. na mrežnim stranicama ESB-a na 23 službena jezika Europske unije.

Tržišne operacije

Uvođenje zahtjeva za transparentnošću za određene neutržive dužničke instrumente

Upravno je Vijeće 3. ožujka 2016. odlučilo uvesti zahtjeve za transparentnošću za neutržive dužničke instrumente osigurane prihvatljivim kreditnim potraživanjima od javnog sektora (DECC) za koje se traži prihvatljivost kao kolateral za redovne kreditne operacije Eurosustava. Podrobnije informacije mogu se naći na odgovarajućem dijelu mrežnih stranica ESB-a.

Promjene prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje jamči Cipar

Upravno je vijeće 16. ožujka 2016. odlučilo na temelju članka 8. stavka 2. Smjernice ESB/2014/31 da će se od 1. travnja 2016. ukinuti obustava primjene minimalnih pragova kreditne kvalitete Eurosustava koji se primjenjuju na utržive dužničke instrumente koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar. Stoga će se od tog datuma na te dužničke instrumente ponovno primjenjivati minimalni pragovi kreditne kvalitete. Zahvaljujući izuzeću ti su se instrumenti mogli upotrebljavati kao kolateral i kupovati u operacijama monetarne politike Eurosustava iako nisu imali minimalno potreban kreditni rejting. Pravni akt o provedbi odluke Upravnog vijeća, Odluka ESB/2016/5, donesen je 16. ožujka 2016. i dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Zelena knjiga Europske komisije o maloprodajnim financijskim uslugama

Upravno vijeće odobrilo je 11. ožujka 2016. odgovor Eurosustava na Zelenu knjigu Europske komisije o maloprodajnim financijskim uslugama, koji je potom poslan Europskoj komisiji. Odgovor Eurosustava može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o daljnjim izmjenama u vezi s uvjetima za odgovorno kreditiranje u Mađarskoj

Upravno je vijeće 22. veljače 2016. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2016/8.

Mišljenje ESB-a o hijerarhiji vjerovnika kreditnih institucija u Francuskoj

Upravno je vijeće 23. veljače 2016. na zahtjev francuskog Ministarstva financija i javnih računa donijelo Mišljenje CON/2016/7.

Mišljenje o mjerama ESB-a za olakšavanje nesmetanog funkcioniranja upravnog odbora i zaposleničkog vijeća središnje banke Central Bank of Cyprus

Upravno je vijeće 23. veljače 2016. na zahtjev ciparskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2016/9.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Uredbe o izmjeni uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom

Upravno je vijeće 3. ožujka 2016. na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta donijelo mišljenje CON/2016/10.

Mišljenje ESB-a o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva

Upravno je vijeće 11. ožujka 2016. na zahtjev Vijeća Europske unije donijelo Mišljenje CON/2016/11.

Mišljenje ESB-a o financijskim instrumentima prihvatljivim za operacije monetarne politike u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 16. ožujka 2016. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2016/12.

Mišljenje ESB-a o obveznim zahtjevima za kreditne transfere i izravna terećenja u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 16. ožujka 2016. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2016/13.

Mišljenje ESB-a o stjecnaju punopravnog vlasništva Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer od strane središnje banke Banque de France

Upravno je vijeće 16. ožujka 2016. na zahtjev francuskog Ministarstva financija i javnih računa donijelo Mišljenje CON/2016/14.

Upravljanje ESB-om

Odluka ESB-a o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke

Upravno je vijeće 4. ožujka 2016. donijelo Odluku ESB/2016/3 o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. Odluka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stanicama ESB-a.

Članstvo Odbora za reviziju ESB-a

Upravno je vijeće 10. ožujka 2016. odlučilo imenovati Patricka Honohana za člana Odbora za reviziju na razdoblje od tri godine, pri čemu imenovanje stupa na snagu 1. travnja 2016.

Uspostava Odbora za infrastrukturu tržišta i preimenovanje Odbora za platne sustave i sustave namire

Upravno je vijeće 16. ožujka odobrilo osnivanje Odbora za infrastrukturu tržišta koji će pružati podršku Eurosustavu u provođenju i razvoju usluga infrastrukture tržišta Eurosustava, s učinkom 1. travnja 2016. te je imenovalo Marca Baylea, direktora glavne uprave ESB-a Platni promet i tržišna infrastruktura, predsjednikom Odbora za infrastrukturu tržišta za razdoblje koje istječe 31. siječnja 2017., pri čemu imenovanje stupa na snagu 1. travnja 2016. Isto je tako odlučilo promijeniti ime Odbora Eurosustava/ESSB-a za platne sustave i sustave namire u „Odbor za infrastrukturu tržišta i platni promet”, kako bi se bolje opisalo njegovo buduće područje nadležnosti, te je imenovalo Marca Baylea njegovim predsjednikom za razdoblje do 31. prosinca 2016. Povezani pravni akt, Smjernica ESB/2016/6 o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2), donesen je 16. ožujka 2016. i objavit će se u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima

Upravno vijeće donijelo je 14. ožujka 2016. Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima i odobrilo njegovo dostavljanje Europskom parlamentu, Vijeću, Euroskupini, Europskoj komisiji i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće će uskoro biti dostupno na mrežnim stranicama ESB-a.