Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. március

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2016. március 18., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Monetáris politika

Hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedések

Az EKB Kormányzótanácsa 2016. március 10-én, az árstabilitási célt szem előtt tartva több intézkedésről határozott. Az intézkedéscsomag többek között a következőkre terjed ki: vállalati szektorbeli vásárlási program indul az eszközvásárlási program kiegészítő elemeként, az utóbbi keretében végrehajtott vételi tranzakciók havi összesített értéke 2016. áprilisi kezdettel 80 milliárd euróra nő, valamint 2016 júniusától négy hosszabb lejáratú, célzott refinanszírozási műveletből álló új sorozat (TLTRO II) kezdődik. Az intézkedésekről az EKB weboldalán azonos dátummal közzétett három sajtóközleményben található bővebb információ.

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Központi Bank (EKB) feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. 2016. március 16-án az EKB Kormányzótanácsa jóváhagyta az erről szóló, a 2015. évre vonatkozó jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB 2015. évi Éves jelentésének külön fejezetében lesz olvasható. Az Éves jelentés 2016. április 7-én jelenik meg az EKB weboldalán.

Külső kommunikáció

Az EKB 2015. évi Éves jelentése

2016. március 14-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2015. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament elé terjesztenek, majd 2016. április 7-én az EU 23 hivatalos nyelvén közzétesznek az EKB weboldalán.

Piaci műveletek

Átláthatósági követelmények meghatározása egyes nem forgalomképes adósságinstrumentumokra

2016. március 3-án a Kormányzótanács átláthatósági követelményeket határozott meg azon állami szektorbeli jegybankképes hitelköveteléssel fedezett, nem forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket szeretnének felvetetni az eurorendszer rendszeres hitelműveleteihez elfogadott fedezetek közé. Erről az EKB weboldalának megfelelő oldalain található bővebb információ.

A Ciprus által kibocsátott vagy garantált, forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságának módosítása

2016. március 16-án a Kormányzótanács határozatot hozott arról, hogy az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikk (2) bekezdése alapján 2016. április 1-jétől visszavonja az eurorendszer hitelminőségi küszöbértékei alkalmazásának felfüggesztését azon forgalomképes adósságinstrumentumok tekintetében, amelyeket a Ciprusi Köztársaság bocsátott ki vagy teljes mértékben garantált. Következésképpen ezen adósságinstrumentumokra a fenti dátummal újra érvényesek a minimális hitelminőségi küszöbértékek. A felmentés lehetővé tette, hogy az említett instrumentumokat az eurorendszer monetáris műveletei során fel lehessen használni fedezetként és meg lehessen vásárolni, holott nem rendelkeztek a minimálisan előírt hitelminősítéssel. A Kormányzótanács határozatát végrehajtó EKB/2016/5 határozatot 2016. március 16-án elfogadták, és az EKB weboldalán megtekinthető.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Az Európai Bizottság zöld könyve a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról

A Kormányzótanács 2016. március 11-én jóváhagyta az eurorendszernek az Európai Bizottság lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvére adott válaszát. A választ ezután elküldték a Bizottságnak. Az eurorendszer válasza az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a magyarországi felelős hitelezési követelményeket érintő további módosításokról

2016. február 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/8 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a franciaországi hitelintézetek hitelezőinek rangsoráról

2016. február 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/7 véleményt, amelyet a francia államháztartási és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Central Bank of Cyprus igazgatótanácsa és személyzeti bizottsága zavartalan működésének elősegítésére irányuló intézkedésekről

2016. február 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/9 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról

2016. március 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/10 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye (a) az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint b) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról

2016. március 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/11 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Romániában monetáris politikai műveletek céljára elfogadható pénzügyi eszközökről

2016. március 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/12 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a romániai átutalásokra és beszedésekre vonatkozó kötelező követelményekről

2016. március 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/13 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az Institut d’émission des Départements d’Outre-Mer tulajdonjogának a Banque de France általi megszerzéséről

2016. március 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/14 véleményt, amelyet a francia államháztartási és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB határozata az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő vizsgálatainak szabályairól

2016. március 4-én a Kormányzótanács elfogadta az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól szóló EKB/2016/3 határozatot, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán tesznek közzé.

Az EKB Könyvvizsgálói Bizottságának új tagja

2016. március 10-én a Kormányzótanács Patrick Honohant 2016. április 1-ji hatállyal hároméves időtartamra a Számvizsgáló Bizottság tagjává nevezte ki.

A Piaci Infrastruktúra Testület létrehozása és a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottságának új neve

2016. március 16-án a Kormányzótanács 2016. április 1-ji hatállyal jóváhagyta a Piaci Infrastruktúra Testület létrehozását, amely az eurorendszer részére nyújt támogatást az eurorendszer piaci infrastrukturális szolgáltatásainak működtetéséhez és fejlesztéséhez. A testület elnöki posztjára 2016. április 1-ji hatállyal Marc Bayle-t, az EKB Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Főigazgatóságának vezetőjét nevezte ki. Az elnök hivatali ideje 2017. január 31-én jár le. A Kormányzótanács az eurorendszer és a KBER Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottságának nevét is módosította, amelynek új neve a jövőbeni feladatköreit jobban tükröző „Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Bizottsága” lett, elnökének pedig 2016. december 31-éig Marc Bayle-t nevezte ki. A kapcsolódó jogszabályt, a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2016/6 iránymutatást 2016. március 16-án elfogadták, és közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint az EKB weboldalán.

Bankfelügyelet

Éves jelentés a felügyeleti tevékenységről

2016. március 14-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló éves jelentését, és engedélyezte továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az eurocsoport, az Európai Bizottság és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei felé. A jelentés hamarosan megtekinthető az EKB weboldalán.