Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Studeni 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 21. studenoga 2014.

Obavještavanje javnosti

Objava prepiske s irskim tijelima

Upravno je vijeće 6. studenog 2014. odlučilo objaviti pismo iz studenog 2010. koje je bivši predsjednik ESB-a Jean-Claude Trichet poslao u ime Upravnog vijeća tadašnjem irskom ministru financija Brianu Lenihanu. Tom je odlukom ESB udovoljio pozivu Europskog ombudsmana Upravnom vijeću da ponovno razmotri mogućnost objave tog pisma. Upravno vijeće odlučilo je objaviti još tri pisma iz prepiske između ESB-a i irskih tijela uoči službene prijave Irske za potporu u sklopu programa prilagodbe EU-a i MMF-a. Navedena pisma, kao i priopćenje za javnost s tim u vezi, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišne operacije

Privremena obustava otplate trogodišnjih operacija dugoročnijeg refinanciranja na kraju godine

Upravno je vijeće 3. studenog 2014. odlučilo privremeno obustaviti otplatu trogodišnjih operacija dugoročnijeg refinanciranja koje su trebale biti provedene krajem godine. Priopćenje za javnost s tim u vezi, objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a 7. studenog 2014., sadrži podrobnije informacije.

Odluka ESB-a o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Upravno je vijeće 19. studenog 2014. donijelo Odluku ESB/2014/45 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom. U Odluci se iznose kriteriji prihvatljivosti i postupci za provedbu kupnji u okviru tog programa, počevši od studenog 2014. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjena popisa korektivnih faktora koji se primjenjuju na utržive dužničke instrumente koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika

Upravno je vijeće 19. studenog 2014. donijelo Smjernicu ESB/2014/46 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja. Tim novim pravnim aktom provodi se odluka Upravnog vijeća da izmijeni popis korektivnih faktora koji se primjenjuju na utržive dužničke instrumente koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika, s obzirom na opće poboljšanje tržišnih uvjeta za grčku utrživu imovinu od početka 2013. Taj pravni akt bit će objavljen u  Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Platni sustavi i tržišna infrastruktura

Vodiči za procjenu nadzora sustava kreditnih transfera i izravnih terećenja

Upravno je vijeće 13. studenog 2014. odobrilo objavu dvaju vodiča za procjenu prema relevantnim standardima za nadzor sustava kreditnih transfera i izravnih terećenja u jedinstvenom području plaćanja u eurima koji provodi Europsko platno vijeće (EPC). ESB će koordinirati spomenute procjene u ulozi glavnog nadzornog tijela. Vodiči će uskoro biti objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a.

Ad hoc procjena sustava namire vrijednosnih papira u sklopu "Okvira za procjenu sustava namire vrijednosnih papira i veza radi utvrđivanja njihove prihvatljivosti za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava"

Upravno je vijeće 30. listopada 2014. odobrilo Euroclear Finland Infinity System kao prihvatljiv za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava. Sveobuhvatni popisi prihvatljivih sustava namire vrijednosnih papira dostupni na mrežnim stranicama ESB-a ažurirat će se 2. veljače 2015., kada će novi sustav započeti s radom.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2014.

Upravno je vijeće 19. studenog 2014. odobrilo objavljivanje novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – November 2014), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjive točke te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Pregled bi trebao biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a 27. studenog 2014.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o određivanju ponderiranih prosječnih prinosa za savezne kredite i imenovanju vanjskih revizora u Austriji

Upravno je vijeće 23. listopada 2014. na zahtjev austrijskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2014/75.

Mišljenje ESB-a o posebnim pravilima namire za potrošačke kredite u Mađarskoj

Upravno je vijeće 28. listopada 2014. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2014/76.

Mišljenje ESB-a o posebnoj poreznoj olakšici odobrenoj financijskim institucijama u Mađarskoj

Upravno je vijeće 30. listopada 2014. na zahtjev mađarskog Ministarstva nacionalnog gospodarstva donijelo mišljenje CON/2014/77.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za zadružne banke u Poljskoj

Upravno je vijeće 31. listopada 2014. na zahtjev poljskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2014/78.

Mišljenje ESB-a o zakonodavstvu na području bankarstva u Sloveniji

Upravno je vijeće 11. studenog 2014. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/79.

Mišljenje ESB-a o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u Mađarskoj

Upravno je vijeće 11. studenog 2014. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2014/80.

Mišljenje ESB-a o dematerijaliziranim vrijednosnim papirima u Sloveniji

Upravno je vijeće 13. studenog 2014. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/81.

Mišljenje ESB-a o izradi euronovčanica od strane subjekta posebne namjene u Španjolskoj

Upravno je vijeće 17. studenog 2014. na zahtjev središnje banke Banco de España donijelo mišljenje CON/2014/82.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim mjerama za poboljšanje otpornosti kreditnih institucija EU-a

Upravno je vijeće 19. studenog 2014. na zahtjev Europskog parlamenta donijelo mišljenje CON/2014/83.

Statistika

Izmjena Smjernice ESB-a o monetarnoj i financijskoj statistici

Upravno je vijeće 6. studenog 2014. donijelo Smjernicu ESB/2014/43 o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici. Izmjene se odnose na sastavljanje statističkih podataka o izdavanju vrijednosnih papira i na obveze izvješćivanja o platnim transakcijama u koje su uključene nemonetarne financijske institucije. Smjernica će biti objavljena u  Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravljanje ESB-om

Pravilnik Eurosustava/ESSB-a o reviziji

Upravno je vijeće 17. listopada 2014. odobrilo revidirani Pravilnik Eurosustava/ESSB-a o reviziji, ažuriran dodavanjem aspekata koji se odnose na Jedinstveni nadzorni mehanizam. Revidiranim pravilnikom utvrđuje se svrha, nadležnost i odgovornost Odbora unutarnjih revizora (IAC) te njegov doprinos upravljanju Eurosustavom, Europskim sustavom središnjih banaka (ESSB) i Jedinstvenim nadzornim mehanizmom (SSM).

Izdavanje novčanica i kovanica / Novčanice

Smjernica o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica

Upravno je vijeće 13. studenog 2014. donijelo Smjernicu ESB/2014/44 o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica (EPPS). Smjernicom se propisuje nov model za rješavanje postojećih poteškoća u vezi sa sadašnjim pristupom izradi i nabavi euronovčanica. EPPS će se sastojati od dvaju stupova: skupine nacionalnih središnjih banaka koje proizvode euronovčanice u vlastitim tiskarama i skupine nacionalnih središnjih banaka koje nabavljaju euronovčanice u postupku javne nabave. Smjernicom ESB/2014/44 stavlja se izvan snage Smjernica ESB/2004/18 o nabavi euronovčanica. Dostupna je na mrežnoj stranici ESB-a i bit će objavljena u Službenom listu Europske unije.

Nova zgrada ESB-a

Ažurirani podatci o troškovima povezanim s novom zgradom ESB-a

Upravno je vijeće 19. studenog 2014. sa zadovoljstvom utvrdilo da su građevinski radovi na novoj zgradi ESB-a dovršeni na vrijeme, što je omogućilo preseljenje. Premještaj osoblja teče prema planu i bliži se dovršetku: 90 % radnih mjesta već je zauzeto. Upravno je vijeće osim toga odlučilo povećati cjelokupni proračun namijenjen za novu zgradu ESB-a, uzimajući u obzir najnovija predviđanja o ukupnim investicijskim troškovima u iznosu od otprilike 1,3 milijarde EUR. To je otprilike 10 % više od procijenjenog ukupnog troška koji je objavljen na svečanosti prilikom dovršenja konstrukcije zgrade 20. rujna 2012. ESB je na ovaj projekt dosad potrošio otprilike 1,1 milijardu EUR. Službeno otvorenje nove zgrade ESB-a održat će se 18. ožujka 2015.

Nadzor banaka

Pokretanje javnog savjetovanja o nacrtu uredbe ESB-a o izvješćivanju o nadzornim financijskim informacijama

Upravno je vijeće 17. listopada 2014. odlučilo pokrenuti javno savjetovanje o nacrtu uredbe ESB-a o izvješćivanju o nadzornim financijskim informacijama. U nacrtu uredbe propisuju se zahtjevi za izvješćima o nadzornim financijskim informacijama koje nadzirane banke trebaju podnositi nacionalnim nadležnim tijelima i ESB-u. Dokumenti za javno savjetovanje, zajedno s priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a 23. listopada 2014.

Rezultati sveobuhvatne procjene

26. listopada 2014. Upravno vijeće nije imalo prigovor na donošenje nacrta odluka Nadzornog odbora o ishodu svih pojedinačnih rezultata banaka koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni, niti na objavu pojedinačnih rezultata uzimajući u obzir suglasnost koju su banke dale i objavu skupnog izvješća. Skupno izvješće i pojedinačni rezultati banaka koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni objavljeni su istog dana na mrežnim stranicama ESB-a.

Četvrto tromjesečno izvješće o napretku u operativnoj provedbi Uredbe o Jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM)

Upravno je vijeće 31. listopada 2014. odobrilo četvrto tromjesečno izvješće Europskom parlamentu, Vijeću EU-a i Europskoj komisiji o napretku u operativnoj provedbi Uredbe o SSM-u, koje pokriva razdoblje od 4. kolovoza do 3. studenog 2014. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije