Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2014. november

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. november 21., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Külső kommunikáció

Az ír kormánnyal folytatott levelezés nyilvánosságra hozatala

2014. november 6-án a Kormányzótanács úgy döntött, nyilvánosságra hozza azt a 2010 novemberében kelt levelet, amelyet Jean-Claude Trichet, az EKB akkor elnöke írt a Kormányzótanács nevében Brian Lenihan akkori ír pénzügyminiszternek. Az intézkedéssel az EKB az európai ombudsman azon felhívásának tett eleget, hogy a Kormányzótanács ismételten vegye fontolóra a levél nyilvánosságra hozatalát. A testület emellett három további levél közzétételét is jóváhagyta. Ezek szintén részét képezték annak a levélváltásnak, amely röviddel az előtt látott napvilágot, hogy az ír hatóságok hivatalosan EU/IMF-program keretében elérhető pénzügyi támogatásért folyamodtak. A levelek szövege és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Piaci műveletek

Az év végi időszakra felfüggesztik a hároméves, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek visszafizetését

A Kormányzótanács 2014. november 3-án úgy határozott, hogy felfüggeszti a hároméves futamidejű, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet év végére ütemezett visszafizetését. További részletek a 2014. november 7-i sajtóközleményben olvashatók az EKB weboldalán.

Az EKB határozata az eszközfedezetű értékpapírvásárlási program végrehajtásáról

2014. november 19-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/45 határozatot az eszközfedezetű értékpapírok vásárlását célzó program végrehajtásáról. A jogszabály a 2014 novemberétől induló program vételi tranzakcióira vonatkozó elfogadhatósági követelményeket és eljárásokat rögzíti. A határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált, forgalomképes adósságinstrumentumokra alkalmazott haircutok módosítása

A Kormányzótanács 2014. november 19-én elfogadta az EKB/2014/46 iránymutatást, módosítva az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatást. A jogszabály a Kormányzótanács azon korábbi döntésének a végrehajtása, hogy a forgalomképes görög eszközökre vonatkozó, 2013 eleje óta összességében kedvezőbbé vált piaci körülmények fényében a testület vizsgálja felül a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljesen garantált, forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó haircutokat. A jogszabály az  Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán kerül közzétételre.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Útmutató az átutalási és beszedési konstrukciók felvigyázásának értékeléséhez

2014. november 13-án a Kormányzótanács jóváhagyta annak a két útmutatónak a publikálását, amely az Európai Pénzforgalmi Tanács (EPC) által üzemeltetett SEPA-átutalási és -beszedési konstrukció értékeléséhez nyújt segítséget. Az EKB mint vezető felvigyázó által koordinált értékelés a vonatkozó felvigyázási sztenderdek alapján zajlik. Az útmutatók hamarosan megjelennek az EKB weboldalán.

Értékpapír-elszámolási rendszerek (SSS) eseti értékelése az „Értékelési keretrendszer az értékpapír-elszámolási rendszereknek és kapcsolataiknak az eurorendszer hitelműveleteiben való alkalmazhatóságáról” című dokumentum alapján

A Kormányzótanács 2014. október 30-án jóváhagyta, és az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadhatónak nyilvánította az Euroclear Finland Infinity Systemet. Az elfogadható értékpapír-elszámolási rendszereknek az EKB weboldalán található, átfogó listáját 2015. február 2-án, az új rendszer működésbe lépésekor aktualizálják.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2014. november

A Kormányzótanács 2014. november 19-én engedélyezte a „Financial Stability Review – November 2014” című jelentés közzétételét. Ebben a szakértők áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat, továbbá átfogóan elemzik az euroövezet pénzügyi rendszerének sokkelnyelő képességét. A kiadvány előreláthatólag 2014. november 27-én jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az osztrák szövetségi kölcsönök hozama súlyozott átlagának meghatározásáról és a külső könyvvizsgálók kinevezéséről

2014. október 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/75 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a magyar fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó egyes sajátos elszámolási szabályokról

2014. október 28-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/76 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a magyarországi pénzügyi intézményeknek nyújtott egyedi adókedvezményről

2014. október 30-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/77 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a lengyel takarékszövetkezetek jogi keretrendszeréről

2014. október 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/78 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a szlovén bankokra vonatkozó szabályozásról

2014. november 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/79 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a magyarországi hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálásáról

2014. november 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/80 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a számlákon megjelenő (dematerializált) értékpapírokról Szlovéniában

2014. november 13-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/81 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek különleges célú gazdasági egység által történő gyártásáról Spanyolországban

2014. november 17-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/82 véleményt, amelyet a Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az uniós hitelintézetek ellenálló képességét fokozó strukturális intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2014. november 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/83 véleményt, amelyet az Európai Parlament felkérésére adott ki.

Statisztika

A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB-iránymutatás módosítása

2014. november 6-án a Kormányzótanács elfogadta a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2014/43 iránymutatást. A módosítások az értékpapír-kibocsátással kapcsolatos statisztikák összeállítását, valamint azokra a pénzforgalmi tranzakciókra vonatkozó beszámolási kötelezettséget érintik, amelyek nem pénzügyi intézmények részvételével zajlanak. Az iránymutatás az  Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer/KBER könyvvizsgálati chartája

2014. október 17-én a Kormányzótanács jóváhagyta az eurorendszer/KBER módosított könyvvizsgálati chartáját, amelyet az egységes felügyeleti mechanizmushoz (SSM) kötődő témakörökkel aktualizáltak. A módosított charta meghatározza a Belső Könyvvizsgálói Bizottság (IAC) célját, valamint hatás- és feladatkörét, továbbá leírja, milyen szerepet játszik az eurorendszer, a Központi Bankok Európai Rendszere és az SSM szervezetirányításában.

Bankjegy- és érmekibocsátás / Bankjegy

Az EKB iránymutatása eurorendszer előállító és beszállító rendszerének létrehozataláról

2014. november 13-án a Kormányzótanács elfogadta az eurorendszer előállító és beszállító rendszerének (EPPS) létrehozataláról szóló EKB/2014/44 iránymutatást. A jogszabály új modellt hoz létre, amely orvosolja az eurobankjegyek előállításának és beszerzésének jelenlegi gyakorlatával kapcsolatban feltárt hiányosságokat. Az EPPS két pillérre épül: a nemzeti központi bankok egy része házon belül nyomtatja a bankjegyeket, míg egy másik csoportjuk tenderezteti ezt a tevékenységet. Az EKB/2014/44 iránymutatás hatályon kívül helyezi az eurobankjegyek beszerzéséről szóló EKB/2004/18 iránymutatást. A jogszabály hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az EKB weboldalán pedig már olvasható.

Új EKB-székház

Az új EKB-székház költségvetésének módosítása

2014. november 19-én a Kormányzótanács örömmel értesült arról, hogy a költözés kitűzött időpontjára lezárultak az EKB új székházának kivitelezési munkálatai. A dolgozók átköltöztetése a tervek szerint halad, az új munkahelyek immár 90%-a gazdára talált. A testület ezzel egyidejűleg arról is határozott, hogy a székházépítési projekt költségvetését – tekintettel a teljes beruházási költségre vonatkozó legfrissebb becslésekre – 1,3 milliárd euróra emeli. Mindez mintegy 10%-kal magasabb, mint a 2012. szeptember 20-i „bokrétaünnepség” kapcsán kommunikált összköltség. Az EKB eddig hozzávetőleg 1,1 milliárd eurót költött a projektre. Az új székház hivatalos avatóünnepségének időpontját 2015. március 18-ára tűzték ki.

Bankfelügyelet

A felügyeleti pénzügyi adatszolgáltatásról szóló EKB-rendelet tervezetéről szóló nyilvános konzultáció elindítása

A 2014. október 17-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy nyilvános konzultációt indít a felügyeleti pénzügyi adatszolgáltatásról szóló rendelettervezetről. A rendelettervezet azoknak a felügyeleti pénzügyi információknak az adatszolgáltatási követelményeit rögzíti, amelyeket a felügyelt bankoknak az illetékes nemzeti hatóságokhoz (INH) és az EKB-hoz kell benyújtaniuk. A nyilvános konzultációról szóló dokumentumok és a kapcsolódó sajtóközlemény 2014. október 23-án jelent meg az EKB weboldalán.

Az átfogó értékelés eredményei

2014. október 26-án a Kormányzótanács nem emelt kifogást a felügyeleti testületnek (i) az átfogó értékelés egyes bankokra vonatkozó eredményéről; (ii) az egyes bankokra vonatkozó eredményeknek a bankok hozzájárulását figyelembe vevő közzétételéről; valamint (iii) az aggregált jelentés közzétételéről szóló határozattervezetei ellen. Az aggregált jelentés és az átfogó értékelés alá vont bankokra vonatkozó eredmények ugyanazon a napon jelentek meg az EKB weboldalán.

Negyedik negyedéves jelentés az egységes felügyeleti mechanizmusról (SSM) szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredményekről

2014. október 31-én a Kormányzótanács jóváhagyta az SSM-rendelet operatív végrehajtása terén elért eredményekről az Európai Parlamentnek, az EU Tanácsának és az Európai Bizottságnak készült negyedik negyedéves jelentést, amely a 2014. augusztus 4-től november 3-ig tartó időszakot vizsgálja. A dokumentum megtekinthető az EKB weboldalán.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok