Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Rujan 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 19. rujna 2014.

Tržišne operacije

Preinake izvještajnih zahtjeva na razini pojedinačnih kredita u vezi s nekim vrijednosnim papirima osiguranim imovinom

Upravno je vijeće 1. rujna 2014. odlučilo preinačiti izvještajne zahtjeve na razini pojedinačnih kredita u vezi s vrijednosnim papirima osiguranim auto kreditima, potraživanjima u okviru najma, potrošačkim kreditima i potraživanjima po kreditnim karticama koji se koriste kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava Podrobnije informacije mogu se pronaći u priopćenju za javnost u vezi s time koje je objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a 4. rujna 2014. i na odgovarajućem dijelu mrežnih stranica ESB-a.

Izmjena pravila o prioritetu rejtinga

Upravno je vijeće 1. rujna 2014. donijelo Odluku ESB/2014/38 o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja. U svrhu odabira odgovarajućeg rejtinga koji će se koristiti za utvrđivanje prihvatljivosti utržive imovine u kreditnim operacijama Eurosustava i povezanog korektivnog faktora, uspostavljeno je pravilo kojim se definira prioritet rejtinga. Ta odluka omogućuje prilagodbu pravila koja se odnose na javne izdavatelje. Odluka, koja se primjenjuje od 15. prosinca 2014., dostupna je na mrežnim stranicama ESB-a.

Pokretanje programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom i trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica

Upravno je vijeće 4. rujna 2014. odlučilo kupiti širok portfelj jednostavnih i transparentnih vrijednosnih papira osiguranih imovinom, koja se sastoji od potraživanja od nefinancijskog privatnog sektora europodručja u okviru programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom. Upravno je vijeće također odlučilo da će Eurosustav kupiti širok portfelj pokrivenih obveznica nominiranih u eurima koje su izdale monetarne financijske institucije sa sjedištem u europodručju u okviru novog, trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica. Intervencije u okviru tih programa provodit će se od listopada 2014. Podrobne informacije o modalitetima tih programa bit će objavljene nakon sastanka Upravnog vijeća 2. listopada 2014.

Platni sustavi i tržišna infrastruktura

Utvrđivanje sistemski važnih platnih sustava

ESB je 21. kolovoza 2014. objavio popis četiriju platnih sustava (TARGET2, EURO1, STEP2-T i CORE(FR)) koje je utvrdio kao sistemski važne u skladu s Uredbom ESB/2014/28 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave. Uredba, koju je Upravno vijeće usvojilo 3. srpnja 2014. i stupila je na snagu 12. kolovoza 2014., s opširnim dodatnim informacijama dostupna je na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Izvješće ESB-a o bankovnim strukturama za 2014.

Upravno je vijeće 5. rujna 2014. odobrilo izvješće pod nazivom »ECB Banking Structures Report« za 2014. godinu, u kojem se daje pregled glavnih strukturnih kretanja u bankarskom sektoru europodručja na temelju većeg broja agregiranih pokazatelja, s naglaskom na razdoblje od 2008. do 2013. godine. Izvješće će uskoro biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o štedionicama povezanima s udruženjima u Portugalu

Upravno je vijeće 14. kolovoza 2014. na zahtjev portugalske državne ministrice i ministrice financija donijelo Mišljenje CON/2014/64.

Mišljenje ESB-a o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica i kovanog novca te njihovu vraćanju u optjecaj u Litvi

Upravno je vijeće 29. kolovoza 2014. na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas donijelo mišljenje CON/2014/65.

Mišljenje ESB-a o odgođenoj poreznoj imovini

Upravno je vijeće 3. rujna 2014. na zahtjev portugalske državne ministrice i ministrice financija donijelo Mišljenje CON/2014/66.

Mišljenje ESB-a o provedbi Direktive o oporavku i sanaciji banaka u Njemačkoj

Upravno je vijeće 12. rujna 2014. na zahtjev njemačkog Saveznog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2014/67.

Mišljenje ESB-a o obveznoj pričuvi u vezi s uvođenjem eura u Litvi

Upravno je vijeće 12. rujna 2014. na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas donijelo mišljenje CON/2014/68.

Mišljenje ESB-a o reguliranju poslova posjedovanja kredita u Irskoj

Upravno je vijeće 12. rujna 2014. na zahtjev irskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2014/69.

Upravljanje ESB-om

Polazište za rotaciju prava glasa u Upravnom vijeću

Upravno je vijeće 17. rujna 2014. primilo na znanje konačnu rang listu država i raspodjelu guvernera u skupine 1. i 2. prema glasačkim pravima, kao što je predviđeno Statutom. O polazištu za raspored unutar svake skupine Upravno je vijeće odlučilo nasumičnim ždrijebom. Podrobnije informacije dostupne su u priopćenju za javnost koje se može pogledati na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Popis značajnih kreditnih institucija

Dana 28. kolovoza 2014. i 1. rujna 2014. Upravno je vijeće odobrilo popis kreditnih institucija koje smatra značajnima, te će ih ESB stoga od 4. studenoga 2014. izravno nadzirati. Nakon toga je ESB 4. rujna 2014., u skladu s Uredbom ESB/2014/17 (Okvirna uredba o SSM-u), objavio popis nadziranih subjekata i skupina koje ESB izravno nadzire, zajedno s popisom manje značajnih institucija.

Članovi Administrativnog odbora za preispitivanja

Dana 8. rujna 2014. ESB je objavio imena petoro članova i dvojice zamjenika članova Administrativnog odbora za preispitivanja koje je imenovalo Upravno vijeće. Administrativni odbor za preispitivanja, osnovan kao novo tijelo institucionalnog ustroja Jedinstvenog nadzornog mehanizma, bit će zaduženo za provedbu unutarnjeg administrativnog preispitivanja nadzornih odluka. Popis članova i njihovih zamjenika, kao i podrobnije informacije, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije