Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2014. szeptember

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. szeptember 19., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Egyes eszközfedezetű értékpapírok hitelszintű adatszolgáltatási előírásain ak módosítása

2014. szeptember 1-jén a Kormányzótanács úgy döntött, módosít a gépkocsi-vásárlási hitelek, lízingkövetelések, fogyasztói hitelek és hitelkártya-követelések által fedezett, és az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként igénybe vett eszközfedezetű értékpapírok (ABS) hitelszintű adatszolgáltatási előírásain. Bővebb tájékoztatás az EKB weboldalán a 2014. szeptember 4-én a témában megjelent sajtóközleményben, valamint az EKB weboldalának kapcsolódó lapjain található.

A minősítési prioritási szabály módosítása

A Kormányzótanács 2014. szeptember 1-jén elfogadta az EKB/2014/38 határozatot az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat módosításáról. Azt, hogy valamely forgalomképes eszköz elfogadható-e az eurorendszer hitelműveleteihez vagy sem, és hogy mekkora a hozzá kapcsolódó haircut, jelenleg a minősítések prioritását meghatározó szabály alapján döntik el. A határozat az állami kibocsátókra vonatkozó szabály módosításáról rendelkezik. A 2014. december 15-én hatályba lépő jogszabály szövege az EKB weboldalán tekinthető meg.

Az ABS-vásárlási program és a harmadik kötvényvásárlási program elindulása

2014. szeptember 4-én a Kormányzótanács úgy döntött, hogy ABS-vásárlási program keretében egyszerű, transzparens eszközfedezetű értékpapírok széles portfóliójának vásárlásába kezd. A fedezetül szolgáló eszközök köre az euroövezet nem pénzügyi magánszektorával szembeni követelésekre terjed ki. A Kormányzótanács arról is döntött, hogy az eurorendszer az euroövezeti illetékességű monetáris pénzügyi intézmények (MPI) által kibocsátott, euroalapú fedezett kötvényekből is széles portfóliót kíván vásárolni egy új, immár a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program keretében. Az említett programok keretében végzendő intervenciók 2014 októberében kezdődnek, részletes rendjüket pedig a Kormányzótanács 2014. október 2-i ülése után jelentik be.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Rendszerszinten meghatározó pénzforgalmi rendszerek

2014. augusztus 21-én az EKB nyilvánosságra hozta azt a listát, amely a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló EKB/2014/28 rendeletet alapján általa jelentősnek nyilvánított négy pénzforgalmi rendszert (TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)) tartalmazza. A Kormányzótanács által 2014. július 3-án elfogadott, és augusztus 12-én hatályba lépett rendelet a témához kapcsolódó további részletes információkkal együtt az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás, pénzügyi felügyelet

Az EKB banki struktúrákról szóló 2014. évi jelentése

2014. szeptember 5-én a Kormányzótanács jóváhagyta az EKB banki struktúrákról szóló 2014. évi jelentését, amely az euroövezet bankrendszerének főbb strukturális folyamatait mutatja be több aggregált mutató alapján a 2008 és 2013 közötti időszakban. A jelentés hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az önsegélyező szervezetekhez kapcsolódó takarékbankokról Portugáliában

2014. augusztus 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/64 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek és -érmék valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról Litvániában

2014. augusztus 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/65 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a halasztott adókövetelésekről Portugáliában

2014. szeptember 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/66 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az európai bank-helyreállítási és szanálási irányelv végrehajtásáról Németországban

2014. szeptember 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/67 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro bevezetésével kapcsolatos tartalékképzési kötelezettségről Litvániában

2014. szeptember 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/68 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelfelvételi üzletág szabályozásáról Írországban

2014. szeptember 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/69 véleményt, amelyet az ír pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

A kormányzótanácsi szavazati jogok rotációjának kezdete

2014. szeptember 17-én a Kormányzótanács konstatálta az euroövezeti országok végső rangsorát, valamint a jegybankelnököknek az 1. és 2. csoportba való besorolását, amelyről az alapokmány rendelkezik. A testület döntött továbbá arról is, hogy az egyes csoportok mikortól kezdik meg a sorsolással eldöntött rotációs rendjüket. További részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely az EKB weboldalán olvasható.

Bankfelügyelet

A jelentős hitelintézetek listája

2014. augusztus 28-án és 2014. szeptember 1-jén a Kormányzótanács jóváhagyta a jelentősnek ítélt, és így 2014. november 4-től az EKB közvetlen felügyelete alá vonandó hitelintézetek listáját. Az EKB/2014/17 rendelet („SSM-keretrendelet”) értelmében az EKB ezt követően (2014. szeptember 4-én) nyilvánosságra hozta a közvetlen felügyelete hatálya alá eső hitelintézetek és bankcsoportok, valamint a kevésbé jelentős bankok listáját.

A felülvizsgálati testület tagjai

2014. szeptember 8-án az EKB nyilvánosságra hozta a felülvizsgálati testület öt tagjának és két póttagjának névsorát, akiket a Kormányzótanács nevezett ki. A felülvizsgálati testület az egységes felügyeleti mechanizmus intézményi keretén belül létrehozott új szerv, amelynek feladata a felügyeleti döntések belső felülvizsgálata. A tagok és póttagok névsora, valamint további részletes információk az EKB weboldalán olvashatók.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok