Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2014. szeptember

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. szeptember 19., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Egyes eszközfedezetű értékpapírok hitelszintű adatszolgáltatási előírásain ak módosítása

2014. szeptember 1-jén a Kormányzótanács úgy döntött, módosít a gépkocsi-vásárlási hitelek, lízingkövetelések, fogyasztói hitelek és hitelkártya-követelések által fedezett, és az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként igénybe vett eszközfedezetű értékpapírok (ABS) hitelszintű adatszolgáltatási előírásain. Bővebb tájékoztatás az EKB weboldalán a 2014. szeptember 4-én a témában megjelent sajtóközleményben, valamint az EKB weboldalának kapcsolódó lapjain található.

A minősítési prioritási szabály módosítása

A Kormányzótanács 2014. szeptember 1-jén elfogadta az EKB/2014/38 határozatot az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat módosításáról. Azt, hogy valamely forgalomképes eszköz elfogadható-e az eurorendszer hitelműveleteihez vagy sem, és hogy mekkora a hozzá kapcsolódó haircut, jelenleg a minősítések prioritását meghatározó szabály alapján döntik el. A határozat az állami kibocsátókra vonatkozó szabály módosításáról rendelkezik. A 2014. december 15-én hatályba lépő jogszabály szövege az EKB weboldalán tekinthető meg.

Az ABS-vásárlási program és a harmadik kötvényvásárlási program elindulása

2014. szeptember 4-én a Kormányzótanács úgy döntött, hogy ABS-vásárlási program keretében egyszerű, transzparens eszközfedezetű értékpapírok széles portfóliójának vásárlásába kezd. A fedezetül szolgáló eszközök köre az euroövezet nem pénzügyi magánszektorával szembeni követelésekre terjed ki. A Kormányzótanács arról is döntött, hogy az eurorendszer az euroövezeti illetékességű monetáris pénzügyi intézmények (MPI) által kibocsátott, euroalapú fedezett kötvényekből is széles portfóliót kíván vásárolni egy új, immár a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program keretében. Az említett programok keretében végzendő intervenciók 2014 októberében kezdődnek, részletes rendjüket pedig a Kormányzótanács 2014. október 2-i ülése után jelentik be.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Rendszerszinten meghatározó pénzforgalmi rendszerek

2014. augusztus 21-én az EKB nyilvánosságra hozta azt a listát, amely a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló EKB/2014/28 rendeletet alapján általa jelentősnek nyilvánított négy pénzforgalmi rendszert (TARGET2, EURO1, STEP2-T, CORE(FR)) tartalmazza. A Kormányzótanács által 2014. július 3-án elfogadott, és augusztus 12-én hatályba lépett rendelet a témához kapcsolódó további részletes információkkal együtt az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás, pénzügyi felügyelet

Az EKB banki struktúrákról szóló 2014. évi jelentése

2014. szeptember 5-én a Kormányzótanács jóváhagyta az EKB banki struktúrákról szóló 2014. évi jelentését, amely az euroövezet bankrendszerének főbb strukturális folyamatait mutatja be több aggregált mutató alapján a 2008 és 2013 közötti időszakban. A jelentés hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az önsegélyező szervezetekhez kapcsolódó takarékbankokról Portugáliában

2014. augusztus 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/64 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek és -érmék valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról Litvániában

2014. augusztus 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/65 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a halasztott adókövetelésekről Portugáliában

2014. szeptember 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/66 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az európai bank-helyreállítási és szanálási irányelv végrehajtásáról Németországban

2014. szeptember 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/67 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro bevezetésével kapcsolatos tartalékképzési kötelezettségről Litvániában

2014. szeptember 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/68 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelfelvételi üzletág szabályozásáról Írországban

2014. szeptember 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/69 véleményt, amelyet az ír pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

A kormányzótanácsi szavazati jogok rotációjának kezdete

2014. szeptember 17-én a Kormányzótanács konstatálta az euroövezeti országok végső rangsorát, valamint a jegybankelnököknek az 1. és 2. csoportba való besorolását, amelyről az alapokmány rendelkezik. A testület döntött továbbá arról is, hogy az egyes csoportok mikortól kezdik meg a sorsolással eldöntött rotációs rendjüket. További részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely az EKB weboldalán olvasható.

Bankfelügyelet

A jelentős hitelintézetek listája

2014. augusztus 28-án és 2014. szeptember 1-jén a Kormányzótanács jóváhagyta a jelentősnek ítélt, és így 2014. november 4-től az EKB közvetlen felügyelete alá vonandó hitelintézetek listáját. Az EKB/2014/17 rendelet („SSM-keretrendelet”) értelmében az EKB ezt követően (2014. szeptember 4-én) nyilvánosságra hozta a közvetlen felügyelete hatálya alá eső hitelintézetek és bankcsoportok, valamint a kevésbé jelentős bankok listáját.

A felülvizsgálati testület tagjai

2014. szeptember 8-án az EKB nyilvánosságra hozta a felülvizsgálati testület öt tagjának és két póttagjának névsorát, akiket a Kormányzótanács nevezett ki. A felülvizsgálati testület az egységes felügyeleti mechanizmus intézményi keretén belül létrehozott új szerv, amelynek feladata a felügyeleti döntések belső felülvizsgálata. A tagok és póttagok névsora, valamint további részletes információk az EKB weboldalán olvashatók.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok