Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

září 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 19. září 2014

Tržní operace

Úpravy požadavků na vykazování informací o jednotlivých úvěrech u některých cenných papírů zajištěných aktivy

Rada guvernérů rozhodla 1. září 2014 upravit požadavky na vykazování informací o jednotlivých úvěrech u cenných papírů zajištěných aktivy v oblasti úvěrů na nákup automobilů, pohledávek z leasingu, spotřebitelských úvěrů a pohledávek z kreditních karet, které jsou v operacích měnové politiky Eurosystému využívány jako zajištění. Podrobnější informace naleznete v související tiskové zprávě zveřejněné na internetových stránkách ECB dne 4. září 2014 a v sekci internetových stránek ECB věnované této problematice.

Změna pravidla pořadí úvěrových hodnocení

Rada guvernérů schválila 1. září 2014 rozhodnutí ECB/2014/38, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Pro účely výběru vhodného úvěrového hodnocení, které má být použito k určení způsobilosti obchodovatelných aktiv pro úvěrové operace Eurosystému a souvisejících srážek, existuje pravidlo vymezující pořadí úvěrových hodnocení. Rozhodnutí se zabývá úpravou pravidla v souvislosti s veřejnými emitenty. Rozhodnutí, které se použije od 15. prosince 2014, je dostupné na internetových stránkách ECB.

Zahájení programu nákupu cenných papírů zajištěných aktivy a třetího programu nákupu krytých dluhopisů

Rada guvernérů rozhodla 4. září 2014, že bude nakupovat široké portfolio běžných a transparentních cenných papírů zajištěných aktivy (ABS), přičemž podle programu nákupu ABS (ABSPP – ABS purchase programme) budou podkladová aktiva sestávat z pohledávek vůči nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny. Rada guvernérů také rozhodla, že Eurosystém bude nakupovat v rámci nového programu nákupu krytých dluhopisů (CBPP3) široké portfolio krytých dluhopisů v eurech vydaných měnovými finančními institucemi (MFI) se sídlem v eurozóně. Intervence podle těchto programů budou zahájeny v říjnu 2014. Podrobnější podmínky programů budou zveřejněny po zasedání Rady guvernérů, které se bude konat 2. října 2014.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Označení systémově významných platebních systémů

ECB zveřejnila 21. srpna 2014 seznam čtyř platebních systémů (TARGET2, EURO1, STEP2-T a CORE(FR)), které označila podle nařízení ECB/2014/28 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy za systémově významné. Nařízení, které bylo přijato Radou guvernérů dne 3. července 2014 a vstoupilo v platnost dne 12. srpna 2014, je společně s dalšími podrobnými informacemi dostupné na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Zpráva ECB o bankovních strukturách pro rok 2014

Rada guvernérů schválila 5. září 2014 zprávu ECB o bankovních strukturách pro rok 2014, která se na základě řady souhrnných ukazatelů zabývá hlavním strukturálním vývojem v bankovnictví v eurozóně se zaměřením na období 2008–2013. Zpráva bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke spořitelnám propojeným se spořitelními družstvy v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 14. srpna 2014 stanovisko CON/2014/64 na žádost portugalské ministryně financí a „Ministra de Estado“.

Stanovisko ECB k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a euromincí a jejich navracení zpět do oběhu v Litvě

Rada guvernérů přijala 29. srpna 2014 stanovisko CON/2014/65 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k odloženým daňovým pohledávkám v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 3. září 2014 stanovisko CON/2014/66 na žádost portugalské ministryně financí a „Ministra de Estado“.

Stanovisko ECB k provedení evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank v Německu

Rada guvernérů přijala 12. září 2014 stanovisko CON/2014/67 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Stanovisko ECB k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura v Litvě

Rada guvernérů přijala 12. září 2014 stanovisko CON/2014/68 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k regulaci obchodní činnosti spočívající ve vlastnictví úvěrů v Irsku

Rada guvernérů přijala 12. září 2014 stanovisko CON/2014/69 na žádost irského ministerstva financí.

Správa a řízení

Výchozí stav v souvislosti s rotací hlasovacích práv v Radě guvernérů

Rada guvernérů vzala 17. září 2014 na vědomí konečné pořadí zemí eurozóny a rozdělení guvernérů do hlasovacích skupin 1 a 2, jak je uvedeno ve statutu. Rada guvernérů také losem rozhodla o výchozím stavu pro účely rotace v každé skupině. Podrobnější informace jsou k dispozici v související tiskové zprávě na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Seznam významných úvěrových institucí

Rada guvernérů schválila 28. srpna 2014 a 1. září 2014 seznam úvěrových institucí, které považuje za významné, a nad kterými tedy bude ECB od 4. listopadu 2014 vykonávat přímý dohled. Podle nařízení ECB/2014/17 (dále jen „nařízení o rámci SSM“) poté ECB dne 4. září 2014 zveřejnila seznam dohlížených subjektů a skupin, nad kterými má přímý dohled, společně se seznamem méně významných institucí.

Členové správní revizní komise

ECB zveřejnila 8. září 2014 jména pěti členů a dvou náhradníků ve správní revizní komisi jmenovaných Radou guvernérů. Správní revizní komise, zřízená jako nový orgán v rámci institucionálního uspořádání jednotného mechanismu dohledu, bude pověřena prováděním vnitřní správní revize rozhodnutí týkajících se dohledu. Seznam členů a náhradníků je společně s podrobnějšími informacemi k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média