European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnoga vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

veljača 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 21. veljače 2014.

Gospodarske, monetarne i financijske prilike

Produljenje razdoblja makroekonomskih projekcija stručnjaka Eurosustava

Upravno je vijeće 5. veljače 2014. odlučilo produljiti razdoblje za koje se objavljuju makroekonomske projekcije stručnjaka Eurosustava na tri godine, počevši od makroekonomskih projekcija u ožujku 2014.

Vanjsko priopćavanje

Postupci kojima se uređuje pružanje likvidnosne podrške u nuždi

Upravno je vijeće 19. veljače 2014. odobrilo tehnička pojašnjenja teksta postupaka u osnovi uloge Upravnog vijeća temeljem članka 14.4. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke u vezi s pružanjem likvidnosne podrške u nuždi pojedinačnim kreditnim institucijama. Ti su postupci dostupni na mrežnoj stranici ESB-a.

Sustavi plaćanja i infrastruktura tržišta

SecuRe Pay Forum – vodič za procjenu sigurnosti plaćanja putem interneta

Upravno je vijeće 30. siječnja 2014. odobrilo vodič za procjenu sigurnosti plaćanja putem interneta. Vodič ima za cilj olakšati usklađenu, učinkovitu i usporedivu procjenu koju provode odgovarajuća nadzorna tijela unutar Europske unije i Europskog gospodarskog područja. Taj vodič, zajedno s priopćenjem za javnost, objavljen je na mrežnoj stranici ESB-a 4. veljače 2014.

Izvještaj o procjeni sustava namire vrijednosnih papira, izravnih i neizravnih veza

Upravno je vijeće 13. veljače 2014. odobrilo izvještaj o procjeni svih sustava namire vrijednosnih papira i veza koje su trenutačno u upotrebi za osiguranje kreditnih operacija Eurosustava kolateralnim jamstvom. Sveobuhvatan popis svih prihvatljivih sustava namire vrijednosnih papira i veza dostupan je na mrežnoj stranici ESB-a.

Ad hoc procjena novih izravnih i neizravnih veza s obzirom na standarde za korištenje sustava namire vrijednosnih papira u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno je vijeće 13. veljače 2014. odobrilo kao prihvatljive za korištenje u kreditnim operacijama Eurosustava nove veze: (a) izravnu vezu između sustava Euroclear Bank i Centralne klirinško depotne družbe (KDD); te (b) dvije neizravne veze, između sustava Euroclear France preko sustava Euroclear Bank sa sustavom namire vrijednosnih papira pri Bank of Greece (BOGS) i bankom Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Sveobuhvatan popis svih prihvatljivih veza dostupan je na mrežnoj stranici ESB-a.

Treći izvještaj o kartičnim prijevarama

Upravno je vijeće 13. veljače 2014. primilo na znanje treći izvještaj o kartičnim prijevarama, koje je pripremio Odbor za sustave plaćanja i namire, te je odobrilo njegovu objavu na mrežnoj stranici ESB-a. Izvještaj, zajedno s priopćenjem za javnost, uskoro će biti objavljen na mrežnoj stranici ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o zaokruživanju plaćanja nominiranih u eurima u Belgiji

Upravno je vijeće 23. siječnja 2014. na zahtjev središnje banke Nationale banke van België/Banque Nationale de Belgique, koja je nastupila u ime belgijskog Ministarstva financija, donijelo mišljenje CON/2014/6.

Mišljenje ESB-a o primanjima državnih službenika u Irskoj za vrijeme razdoblja bolovanja

Upravno je vijeće 28. siječnja 2014. na zahtjev irskog ministra javne potrošnje i reforme donijelo mišljenje CON/2014/7.

Mišljenje ESB-a o središnjoj banci Magyar Nemzeti Bank

Upravno je vijeće 31. siječnja 2014. na zahtjev mađarskog Ministarstva nacionalnog gospodarstva donijelo mišljenje CON/2014/8.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ

Upravno je vijeće 5. veljače 2014. na zahtjev Vijeća donijelo mišljenje CON/2014/9. Mišljenje je objavljeno na mrežnoj stranici ECB-a i bit će objavljeno u Službenom listu Europske Unije.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za plaćanja na temelju kartica

Upravno je vijeće 5. veljače 2014. na zahtjev Vijeća donijelo mišljenje CON/2014/10. Mišljenje je objavljeno na mrežnoj stranici ECB-a i bit će objavljeno u Službenom listu Europske Unije.

Mišljenje ESB-a o prijenosu podataka potrebnih za utvrđivanje monetarne politike u Poljskoj

Upravno je vijeće 7. veljače 2014. na zahtjev poljskog ministra financija donijelo mišljenje CON/2014/11.

Mišljenje ESB-a o smanjenju statutarnih primanja visokih dužnosnika u javnom i polujavnom sektoru u Nizozemskoj

Upravno je vijeće 10. veljače 2014. na zahtjev nizozemskog Ministarstva unutarnjih poslova i odnosa u Kraljevstvu donijelo mišljenje CON/2014/12.

Mišljenje ESB-a o računima za dematerijalizirane vrijednosne papire nominirane u stranoj valuti u Belgiji

Upravno je vijeće 12. veljače 2014. na zahtjev središnje banke Nationale banke van België/Banque Nationale de Belgique, koja je nastupila u ime belgijskog Ministarstva financija, donijelo mišljenje CON/2014/13.

Mišljenje ESB-a o uvođenju eura u Litvi

Upravno je vijeće 12. veljače 2014. na zahtjev litavskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/14.

Mišljenje ESB-a o makroebonitetnom mandatu i instrumentima središnje banke NBB

Upravno je vijeće 13. veljače 2014. na zahtjev belgijskog ministra financija donijelo mišljenje CON/2014/16.

Mišljenje ESB-a o statusu i nadzoru kreditnih institucija u Belgiji

Upravno je vijeće 14. veljače 2014. na zahtjev belgijskog ministra financija donijelo mišljenje CON/2014/17.

Mišljenje ESB-a o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava u Poljskoj

Upravno je vijeće 18. veljače 2014. na zahtjev poljskog ministra financija donijelo mišljenje CON/2014/18.

Statistika

Preporuka ESB-a o izmjeni Preporuke ESB/2011/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike

Upravno je vijeće 23. siječnja 2014. donijelo Preporuku ESB/2014/2 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike. Ta je Preporuka upućena statističkim uredima Irske, Malte i Finske te svim drugim nadležnim tijelima koja bi povremeno mogla biti zadužena za prikupljanje i/ili sastavljanje vanjske statistike u državama članicama. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnoj stranici ESB-a.

Korporativno upravljanje

Predsjednik Odbora Eurosustava za koordinaciju projekata IT-a

Upravno je vijeće 5. veljače 2014. imenovalo Vitora Constância, potpredsjednika ESBA, predsjednikom Odbora Eurosustava za koordinaciju informacijskih projekata (EISC). Imenovanje je odmah stupilo na snagu.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a za 2013.

Upravno je vijeće 19. veljače 2014. odobrilo Godišnje financijske izvještaje ESB-a za financijsku godinu 2013. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnoj stranici ESB-a 20. veljače 2014. Izvješće Uprave za 2013. godinu bit će objavljeno u Godišnjem izvješću ESB-a za 2013.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica čija valuta nije euro

Upravno je vijeće 31. siječnja 2014. donijelo Odluku ESB/2014/5 o bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica čija valuta nije euro. Odlukom se određuje: (a) postupak koji države članice čija valuta nije euro moraju provesti u pogledu uspostavljanja bliske suradnje s ESB-om; (b) način na koji ESB ocjenjuje te zahtjeve; (c) način donošenja odluka o uspostavljanju bliske suradnje s određenim državama članicama. Odlukom se također utvrđuje postupak privremene obustave i prekida bliske suradnje.

Pokretanje javnog savjetovanja o nacrtu Okvirne uredbe ESB-a o SSM-u

Upravno je vijeće 3. veljače 2014. odobrilo nacrt Uredbe ESB-a o uspostavljanju okvira suradnje unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela te nacionalnih imenovanih tijela (Okvirna uredba o SSM-u), kojom se navode praktični aranžmani za provedbu suradnje u okviru SSM-a. Također je odlučilo pokrenuti jednomjesečno javno savjetovanje o nacrtu Okvirne uredbe o SSM-u. Nacrt Okvirne uredbe o SSM-u, zajedno s priopćenjem za javnost, objavljen je na mrežnoj stranici ESB-a 7. veljače 2014. Primjedbe se mogu dostaviti do 7. ožujka 2014 u ponoć, kada završava razdoblje savjetovanja.

Odluka ESB-a o utvrđivanju kreditnih institucija na koje se primjenjuje sveobuhvatna procjena

Upravno je vijeće 4. veljače 2014. donijelo Odluku ESB/2014/3, kojom se utvrđuju subjekti u kojima će ESB do 3. studenog 2014. provesti sveobuhvatnu procjenu.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije