European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 21 februarie 2014, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Situaţia economică, monetară şi financiară

Extinderea orizontului temporal al proiecţiilor macroeconomice ale experţilor

La data de 5 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să extindă la trei ani orizontul temporal al proiecţiilor macroeconomice ale experţilor destinate publicării, începând cu exerciţiul de proiecţie macroeconomică din luna martie 2014.

Comunicare externă

Procedurile care reglementează furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă

La data de 19 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat clarificările tehnice aduse textului procedurilor pe care se întemeiază rolul Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu articolul 14.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, cu privire la furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă instituţiilor de credit. Aceste proceduri sunt disponibile pe website-ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Forumul SecuRe Pay – ghid de evaluare a securităţii plăţilor prin internet

La data de 30 ianuarie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat ghidul de evaluare a securităţii plăţilor prin internet. Scopul acestuia este de a facilita realizarea unor evaluări armonizate, eficiente şi comparabile de către autorităţile de supraveghere sau monitorizare relevante din cadrul UE sau al Spaţiului Economic European. Ghidul, însoţit de un comunicat de presă pe aceeaşi temă, a fost publicat pe website‑ul BCE la data de 4 februarie 2014.

Raport privind evaluarea sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, a conexiunilor directe şi a conexiunilor prin intermediar

La data de 13 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat un raport privind evaluarea tuturor sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a conexiunilor utilizate în prezent pentru colateralizarea operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista cuprinzătoare a tuturor sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi conexiunilor eligibile este disponibilă pe website‑ul BCE.

Evaluarea ad-hoc a noilor conexiuni directe şi prin intermediar în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului

La data de 13 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat noi conexiuni ca fiind eligibile pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului: (a) o conexiune directă de la Euroclear Bank la Centralna klirinško depotna družba (KDD); şi (b) două conexiuni prin intermediar, de la Euroclear France via Euroclear Bank la Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) şi la Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Lista cuprinzătoare a tuturor conexiunilor eligibile este disponibilă pe website‑ul BCE.

Cel de-al treilea raport privind fraudele cu carduri

La data de 13 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a luat notă de cel de-al treilea raport privind fraudele efectuate cu carduri, elaborat de Comitetul pentru sisteme de plăţi şi de decontare, şi a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul şi un comunicat de presă vor fi publicate în scurt timp pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la rotunjirea plăţilor în euro în Belgia

La data de 23 ianuarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/6, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele ministrului finanţelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la remunerarea funcţionarilor publici pe durata concediului medical în Irlanda

La data de 28 ianuarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/7, la solicitarea ministrului cheltuielilor publice şi reformei din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la Magyar Nemzeti Bank

La data de 31 ianuarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/8, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE

La data de 5 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/9, la solicitarea Consiliului. Avizul a fost publicat pe website-ul BCE şi urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card

La data de 5 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/10, la solicitarea Consiliului. Avizul a fost publicat pe website-ul BCE şi urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare în Polonia

La data de 7 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/11, la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a reprezentanţilor oficiali cu experienţă din sectorul public şi semi-public în Ţările de Jos

La data de 10 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/12, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne şi Relaţiilor în cadrul Regatului din Ţările de Jos.

Avizul BCE cu privire la conturile titlurilor de valoare dematerializate exprimate în valută din Belgia

La data de 12 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/13, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele ministrului finanţelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la introducerea euro în Lituania

La data de 12 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/14, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la mandatul şi instrumentele macroprudenţiale ale NBB

La data de 13 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/16, la solicitarea ministrului finanţelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la situaţia şi supravegherea instituţiilor de credit din Belgia

Avizul BCE cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar în Polonia

La data de 18 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/18, la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia.

Statistică

Recomandarea BCE de modificare a Recomandării BCE/2011/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe

La data de 23 ianuarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2014/2 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe. Această recomandare este adresată institutelor naţionale de statistică din Irlanda ( Central Statistics Office), Malta ( National Statistics Office) şi Finlanda ( Statistics Finland) şi oricăror alte autorităţi competente cărora li se poate încredinţa din când în când misiunea colectării şi/sau compilării de statistici externe în statele membre. Recomandarea BCE va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Preşedinţia Comitetului de coordonare IT din cadrul Eurosistemului (Eurosystem IT Steering Committee – EISC)

La data de 5 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Vítor Constâncio, vicepreşedintele BCE, în funcţia de preşedinte al Comitetului de coordonare IT din cadrul Eurosistemului, cu efect imediat.

Conturile anuale 2013 ale BCE

La data de 19 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar 2013. Conturile anuale, însoţite de un comunicat de presă pe aceeaşi temă, au fost publicate pe website‑ul BCE la data de 20 februarie 2014. Raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2013 va fi publicat în Raportul anual 2013 al BCE.

Supravegherea bancară

Decizia BCE privind cooperarea strânsă cu autoritățile competente ale statelor membre participante a căror monedă nu este euro

La data de 31 ianuarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/5 privind cooperarea strânsă cu autoritățile competente ale statelor membre participante a căror monedă nu este euro. Această decizie specifică: (a) procedura de urmat de către statele membre a căror monedă nu este euro cu privire la iniţierea unei cooperări strânse cu BCE; (b) modul în care BCE evaluează aceste solicitări; şi (c) modalitatea de adoptare a deciziilor de stabilire a unei cooperări strânse cu anumite state membre. Decizia menţionează, de asemenea, procedura de suspendare şi încetare a cooperării strânse.

Lansarea consultării publice referitoare la proiectul de regulament-cadru al BCE privind MUS

La data de 3 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat proiectul de regulament al BCE de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între BCE şi autorităţile naţionale competente şi cu autorităţile naţionale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS), care specifică modalităţile practice de implementare a cooperării în cadrul MUS. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis lansarea unei consultări publice referitoare la proiectul de regulament-cadru privind MUS, cu durata de o lună. Proiectul şi un comunicat de presă au fost publicate pe website‑ul BCE la data de 7 februarie 2014. Pot fi trimise comentarii până la data de 7 martie 2014, ora 00.00, când perioada de consultare se va încheia.

Decizia BCE privind identificarea instituţiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare

La data de 4 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/3, în care sunt identificate entităţile supuse evaluării cuprinzătoare a BCE, care va fi efectuată până la data de 3 noiembrie 2014.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media