Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Prosinac 2013.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 20. prosinca 2013.

Tržišne operacije

Smjernica o upravljanju deviznim pričuvama ESB-a

Upravno je vijeće 28. studenoga 2013. donijelo Smjernicu ESB/2013/45 o izmjeni Smjernice ESB/2008/5 o upravljanju deviznim pričuvama Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka i o pravnoj dokumentaciji za poslove koji uključuju te pričuve. Izmijenjena Smjernica predviđa mogućnost da nacionalna središnja banka iz europodručja od ESB-a ili jedne ili više drugih nacionalnih središnjih banaka iz europodručja zatraži da u njezino ime preuzmu određene zadaće u vezi s operativnim upravljanjem deviznim pričuvama prenesenim u ESB. Smjernica će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Godišnje preispitivanje popisa prihvatljivih neuređenih tržišta i izdavatelja koji su klasificirani kao agencije

Upravno je vijeće 12. prosinca 2013. primilo na znanje ishod godišnjeg preispitivanja popisa prihvatljivih neuređenih tržišta za potrebe utvrđivanja imovine koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava, a koji nije izmijenjen u odnosu na prethodno preispitivanje. Osim toga, Upravno je vijeće odobrilo klasifikaciju izdavatelja Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) i Société de financement de l'économie française (SFEF) u agencije. Dužnički instrumenti koje su izdala ta tri izdavatelja bit će stoga raspoređeni u kategoriju korektivnih faktora II za imovinu koja je prihvatljiva kao kolateral u kreditnim operacijama monetarne politike Eurosustava. Ažurirani popis neuređenih tržišta koje ESB prihvaća i izdavatelji koje je ESB klasificirao kao agencije mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Stvaranje Odbora za plaćanje malih vrijednosti u eurima

Upravno je vijeće 18. prosinca 2013. odobrilo stvaranje Odbora za plaćanje malih vrijednosti u eurima ( Euro Retail Payments Board, ERPB). To novo tijelo, koje će zamijeniti Vijeće Područja jedinstvenoga platnog prometa u europodručju (SEPA), doprinijet će razvoju integriranog, inovativnog i konkurentnog tržišta za plaćanje malih vrijednosti u eurima u Europskoj uniji. Odbor za plaćanje malih vrijednosti u eurima činit će predstavnici strana ponude i potražnje na europskom tržištu usluga za plaćanja malih vrijednosti, a predsjedat će mu ESB. Mandat Odbora i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o promjenama ovlasti za odlučivanje središnje banke Central Bank of Cyprus

Upravno je vijeće 22. studenoga 2013. na zahtjev predsjednika Zastupničkog doma Republike Cipar donijelo mišljenje CON/2013/78.

Mišljenje ESB-a o obveznoj pričuvi za kreditne institucije u Litvi

Upravno je vijeće 22. studenoga 2013. na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas donijelo mišljenje CON/2013/79.

Mišljenje ESB-a o stabilizacijskim mjerama i fondu za osiguranje depozita u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 25. studenoga 2013. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2013/80.

Mišljenje ESB-a o izdavanju odobrenja za rad, reguliranju i nadzoru zadružnih kreditnih institucija u Cipru

Upravno je vijeće 26. studenoga 2013. na zahtjev ministra financija Republike Cipar donijelo mišljenje CON/2013/81.

Mišljenje ESB-a o bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i makrobonitetnom nadzoru u Finskoj

Upravno je vijeće 2. prosinca 2013. na zahtjev finskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/82.

Mišljenje ESB-a o upravljanju danskoga Financijskog nadzornog tijela

Upravno je vijeće 5. prosinca 2013. na zahtjev danskoga Financijskog nadzornog tijela donijelo mišljenje CON/2013/83.

Mišljenje ESB-a o sredstvima plaćanja i platnim sustavima u Francuskoj

Upravno je vijeće 5. prosinca 2013. na zahtjev francuskog Ministarstva gospodarstva i financija donijelo mišljenje CON/2013/84.

Mišljenje ESB-a o pravnom statusu imovine središnje banke Lietuvos bankas i opsegu njezine javne revizije

Upravno je vijeće 5. prosinca 2013. na zahtjev litavskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/85.

Mišljenje ESB-a o dokapitalizaciji kreditnih institucija u Portugalu

Upravno je vijeće 6. prosinca 2013. na zahtjev portugalske državne ministrice i ministrice za financije donijelo mišljenje CON/2013/87.

Mišljenje ESB‑a o mjerama za jačanje stabilnosti banaka u Sloveniji

Upravno je vijeće 9. prosinca 2013. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/86.

Mišljenje ESB-a o obvezama dostave podataka kojima se podupiru nadzorne zadaće središnje banke Magyar Nemzeti Bank

Upravno je vijeće 9. prosinca 2013. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo mišljenje CON/2013/88.

Mišljenje ESB-a o obradi i distribuciji novčanica i njihovoj zaštiti protiv krivotvorenja u Mađarskoj

Upravno je vijeće 17. prosinca 2013. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo mišljenje CON/2013/89.

Mišljenje ESB-a o javnim financijama u Luksemburgu

Upravno je vijeće 18. prosinca 2013. na zahtjev luksemburškog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/90.

Mišljenje o javnim financijama u Estoniji

Upravno je vijeće 18. prosinca 2013. na zahtjev estonskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/91.

Statistika

Pravni akti ESB-a o statistici platnog prometa

Upravno je vijeće 28. studenoga 2013. donijelo Uredbu ESB/2013/43 o statistici platnog prometa i Preporuku ESB/2013/44 o statistici platnog prometa. U Uredbi se određuju statistički izvještajni zahtjevi i mijenja velik dio prijašnjih zahtjeva u vezi sa zadnjim korakom na putu k uspostavi Područja jedinstvenoga platnog prometa u europodručju (SEPA), koji će se ostvariti u veljači 2014. Uredba je namijenjena pružateljima platnih usluga, izdavateljima elektroničkog novca i/ili operaterima platnih sustava sa sjedištem u državama članicama europodručja. Preporuka je upućena nacionalnim tijelima u državama članicama izvan europodručja i u vezi je s njihovim dostavljanjem istovrsnih podataka. Oba pravna akta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i bit će objavljena u Službenom listu Europske unije.

Međunarodna i europska suradnja

Program tehničke suradnje Eurosustava sa središnjim bankama zapadnog Balkana

Upravno je vijeće 26. studenoga 2013. odobrilo potpisivanje ugovora s Europskom komisijom o programu tehničke suradnje Eurosustava sa središnjim bankama zapadnog Balkana, koji koordinira ESB. U tom programu suradnje, koji financira Europska unija, sudjelovat će ESB i 11 nacionalnih središnjih banaka. Cilj je programa ojačati institucijske kapacitete tih središnjih banka i na taj način pripremiti njihov ulazak u Europski sustav središnjih banaka, koji čine sve nacionalne središnje banke Europske unije. Više informacija moći ćete pravodobno pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Korporativno upravljanje

Pravilnik Eurosustava/ESSB-a o reviziji

Upravno je vijeće 27. studenoga 2013. odobrilo Pravilnik Eurosustava/ESSB-a o reviziji, kojim će biti zamijenjena Revizijska politika ESSB-a odobrena 1998. Pravilnik je u skladu s najboljim praksama na području unutarnje revizije, pri čemu su također uzete u obzir posebnosti Eurosustava/ESSB-a. Ubuduće će biti revidiran najmanje jednom u tri godine i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banque centrale du Luxembourg

Upravno je vijeće 17. prosinca 2013. donijelo Preporuku ESB/2013/51 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banque centrale du Luxembourg. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izdavanje novčanica i kovanica / Novčanice

Odluka ESB-a o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2014.

Upravno je vijeće 6. prosinca 2013. donijelo Odluku ESB/2013/46 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2014. Odluka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Smjernica ESB-a o nabavi euronovčanica

Upravno je vijeće 18. prosinca 2013. donijelo Smjernicu ESB/2013/49 o izmjeni Smjernice ESB/2004/18 o nabavi euronovčanica. Smjernicom o izmjeni Smjernice ESB/2004/18 odgađa se do kasnijeg datuma, koji će odrediti Upravno vijeće, jedinstveni postupak nadmetanja Eurosustava, koji je prvobitno bio predviđen za 1. siječnja 2014. Smjernica će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Kontaktni podatci za medije