Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2013

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 20. prosince 2013

Tržní operace

Obecné zásady o správě devizových rezerv ECB

Rada guvernérů přijala 28. listopadu 2013 obecné zásady ECB/2013/45, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/5 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami. Upravené obecné zásady nyní stanovují, že národní centrální banka země eurozóny může požádat ECB nebo jednu či více národních centrálních bank zemí eurozóny, aby jejím jménem převzala(y) určité úkoly související s provozní správou devizových aktiv převedených na ECB. Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Každoroční revize seznamu způsobilých neregulovaných trhů a emitentů klasifikovaných jako agentury

Rada guvernérů vzala 12. prosince 2013 na vědomí každoroční revizi seznamu neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému, který zůstává oproti předchozí revizi beze změny. Dále schválila Rada guvernérů klasifikaci Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) a Société de financement de l'économie française (SFEF) jako agentury. Dluhové nástroje vydané těmito třemi emitenty budou tedy zařazeny do kategorie srážek II způsobilých aktiv pro úvěrové operace měnové politiky Eurosystému. Aktualizovaný seznam neregulovaných trhů schválených ECB a emitentů klasifikovaných ECB jako agentury je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Vznik Rady pro malé platby v eurech

Rada guvernérů schválila 18. prosince 2013 vytvoření Rady pro malé platby v eurech (ERPB). Tento nový subjekt, který nahrazuje Radu pro jednotnou oblast pro platby v eurech (SEPA), bude podporovat vývoj integrovaného, inovativního a konkurenceschopného trhu pro malé platby v eurech v Evropské unii. ERPB bude složena ze zástupců stran poptávky i nabídky na evropském trhu služeb malých plateb a předsedat jí bude ECB. Mandát ERPB je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám rozhodovacích pravomocí v Central Bank of Cyprus

Rada guvernérů přijala 22. listopadu 2013 stanovisko CON/2013/78 na žádost předsedy dolní komory parlamentu Kyperské republiky.

Stanovisko ECB k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí v Litvě

Rada guvernérů přijala 22. listopadu 2013 stanovisko CON/2013/79 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB ke stabilizačním opatřením a k fondu pojištění vkladů v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 25. listopadu 2013 stanovisko CON/2013/80 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k povolování a regulaci družstevních úvěrových institucí na Kypru a k dohledu nad nimi

Rada guvernérů přijala 26. listopadu 2013 stanovisko CON/2013/81 na žádost ministra financí Kyperské republiky.

Stanovisko ECB k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a k makroobezřetnostnímu dohledu ve Finsku

Rada guvernérů přijala 2. prosince 2013 stanovisko CON/2013/82 na žádost finského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke správě a řízení dánského orgánu pro dohled nad finančním trhem

Rada guvernérů přijala 5. prosince 2013 stanovisko CON/2013/83 na žádost dánského orgánu pro dohled nad finančním trhem.

Stanovisko ECB k platebním prostředkům a platebním systémům ve Francii

Rada guvernérů přijala 5. prosince 2013 stanovisko CON/2013/84 na žádost francouzského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k právnímu postavení aktiv Lietuvos bankas a k rozsahu v ní prováděné státní kontroly

Rada guvernérů přijala 5. prosince 2013 stanovisko CON/2013/85 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k rekapitalizaci úvěrových institucí v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 6. prosince 2013 stanovisko CON/2013/87 na žádost portugalského státního sekretáře a ministra financí.

Stanovisko ECB k opatřením na posílení stability bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 9. prosince 2013 stanovisko CON/2013/86 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k požadavkům na poskytování údajů pro účely plnění úkolů Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu

Rada guvernérů přijala 9. prosince 2013 stanovisko CON/2013/88 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k zpracovávání a distribuci bankovek a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 17. prosince 2013 stanovisko CON/2013/89 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k veřejným financím v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 18. prosince 2013 stanovisko CON/2013/90 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k veřejným financím v Estonsku

Rada guvernérů přijala 18. prosince 2013 stanovisko CON/2013/91 na žádost estonského ministerstva financí.

Statistika

Právní akty ECB týkající se statistiky platebního styku

Rada guvernérů přijala 28. listopadu 2013 nařízení ECB/2013/43 o statistice platebního styku a doporučení ECB/2013/44 o statistice platebního styku. Nařízení definuje statistickou zpravodajskou povinnost a mění značnou část dřívější povinnosti, pokud jde o konečný krok k jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), který nastane v únoru 2014. Nařízení je určeno poskytovatelům služeb platebního styku, vydavatelům elektronických peněz a/nebo provozovatelům platebních systémů usídleným v členských státech eurozóny. Doporučení je určeno vnitrostátním orgánům v členských státech mimo eurozónu a týká se jejich povinnosti poskytovat stejný druh údajů. Oba tyto právní akty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Program technické spolupráce Eurosystému s centrálními bankami zemí západního Balkánu.

Rada guvernérů schválila 26. listopadu 2013 podpis dohody s Evropskou komisí o programu technické spolupráce Eurosystému s centrálními bankami zemí západního Balkánu. Program bude koordinovat ECB. Tohoto programu spolupráce financovaného Evropskou unií se zúčastní ECB a 11 národních centrálních bank. Jeho účelem je posílit institucionální funkce centrálních bank a tak připravit jejich vstup do Evropského systému centrálních bank, který se skládá ze všech národních centrálních bank členských států Evropské unie. Více informací bude včas k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Charta auditu Eurosystému/ESCB

Rada guvernérů schválila 27. listopadu 2013 Chartu auditu Eurosystému/ESCB, která nahradí Zásady ESCB pro oblast auditu schválené v roce 1998. Charta vychází z osvědčených postupů v oboru vnitřního auditu a současně odpovídajícím způsobem zohledňuje zvláštnosti Eurosystému/ESCB. Charta, která je k dispozici na internetových stránkách ECB, bude následně revidována alespoň jednou za tři roky.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externích auditorech Banque centrale du Luxembourg

Rada guvernérů přijala 17. prosince 2013 doporučení ECB/2013/51 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque centrale du Luxembourg. Doporučení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Vydávání bankovek a mincí / bankovky

Rozhodnutí ECB o objemu emise mincí v roce 2014

Rada guvernérů přijala 6. prosince 2013 rozhodnutí ECB/2013/46 o schválení objemu emise mincí v roce 2014. Rozhodnutí bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady ECB o zadávání zakázek na eurobankovky

Rada guvernérů přijala 18. prosince 2013 obecné zásady ECB/2013/49, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky. Obecné zásady po této úpravě odkládají na pozdější datum zahájení jednotného nabídkového řízení Eurosystému, které bylo původně stanoveno na 1. ledna 2014. O termínu zahájení rozhodne Rada guvernérů. Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média