Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. december

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2013. december 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Iránymutatás az EKB devizatartalékot megtestesítő eszközeinek kezeléséről

2013. november 28-án a Kormányzótanács elfogadta az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok (NKB) általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2008/5 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2013/45 iránymutatást. A módosított iránymutatás értelmében az euroövezet valamely NKB-ja ezentúl kérvényezheti az EKB-nál, vagy egy vagy több más euroövezeti NKB-nál, hogy a nevében vállaljon át bizonyos feladatokat az EKB-nak átadott devizaeszközök operatív kezelésével kapcsolatban. Az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Az elfogadható, szabályozatlan piacok körének éves felülvizsgálata; kibocsátók megbízottá minősítése

2013. december 12-én a Kormányzótanács konstatálta, hogy megtörtént azon szabályozatlan piacok körének rendszeres, éves felülvizsgálata, amelyeken az euroövezet monetáris politikai műveleteiben fedezetként igénybe vehető elfogadható eszközökkel való kereskedés megengedett. Az ide tartozó piacok köre az előző felülvizsgálathoz képest nem módosult. A testület emellett jóváhagyta az Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), az Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) és a Société de financement de l'économie française (SFEF) megbízottá minősítését. A három entitás által kibocsátott adósságinstrumentumok ennek megfelelően az eurorendszer monetáris politikai hitelműveleteiben fedezetként elfogadható eszközök II. likviditási haircut kategóriájába kerülnek. Az EKB által elfogadott szabályozatlan piacok, valamint az általa megbízottnak minősített kibocsátók aktualizált névsora a Bank weboldalán tekinthető meg.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A Kis Összegű Euro-pénzforgalmi Tanács létrehozása

2013. december 18-án a Kormányzótanács jóváhagyta a Kis Összegű Euro-pénzforgalmi Tanács (ERPB) létrehozását. Az Egységes Euro Fizetési Övezet (SEPA) Tanács helyébe lépő új grémium az EU-n belüli kis összegű eurofizetések integrált, innovatív és versenyképes piacának kialakítását fogja segíteni. Az ERPB tagságát az európai kis összegű pénzforgalmi szolgáltatások piacának keresleti és kínálati oldali képviselői alkotják, elnöki tisztét pedig az EKB tölti be. A testület mandátuma és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Central Bank of Cyprus döntéshozói hatásköreiben bekövetkezett változásokról

2013. november 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/78 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság Képviselőházának elnöke felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a litván hitelintézetekre vonatkozó tartalékolási követelményekről

2013. november 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/79 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a romániai stabilizációs intézkedésekről és a betétgarancia alapról

2013. november 25-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/80 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a ciprusi szövetkezeti hitelintézetek engedélyezéséről, szabályozásáról és felügyeletéről

2013. november 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/81 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminiszterének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a finnországi hitelintézetek prudenciális felügyeletéről és a makroprudenciális felvigyázásról

2013. december 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/82 véleményt, amelyet a finn pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Dán Pénzügyi Felügyeleti Hatóság irányításáról

2013. december 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/83 véleményt, amelyet a Dán Pénzügyi Felügyeleti Hatóság felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a franciaországi fizetőeszközökről és fizetési rendszerekről

2013. december 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/84 véleményt, amelyet a francia gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Lietuvos bankas eszközeinek jogállásáról, valamint nyilvános könyvvizsgálatának hatóköréről

2013. december 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/85 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a portugál hitelintézetek feltőkésítéséről

2013. december 6-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/87 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a szlovén bankok stabilitásának megerősítését célzó intézkedésekről

2013. december 9-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/86 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatait támogató adatszolgáltatási kötelezettségekről

2013. december 9-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/88 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankjegyek magyarországi feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelméről

2013. december 17-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/89 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a luxemburgi államháztartásról

2013. december 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/90 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az észtországi államháztartásról

2013. december 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/91 véleményt, amelyet az észt pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Az EKB pénzforgalmi statisztikákról kibocsátott jogszabályai

2013. november 28-án a Kormányzótanács elfogadta az pénzforgalmi statisztikákról szóló EKB/2013/43 rendeletet, valamint a pénzforgalmi statisztikákról szóló EKB/2013/44 ajánlást. A rendelet meghatározza a statisztikai adatszolgáltatási követelményeket, a korábbi követelményeknek pedig egy jelentős részét átalakítja az Egységes Euro Fizetési Övezet (SEPA) felé vezető folyamat utolsó, 2014 februárjában esedékes lépéseként. Címzettjei az euroövezeti tagországokban rezidens pénzforgalmi szolgáltatók, elektronikus pénzkibocsátók és/vagy fizetésrendszer-üzemeltetők. Az ajánlás az euroövezeten kívüli EU-tagállamok nemzeti hatóságainak szól, akiknek ugyanazokat az adattípusokat kell szolgáltatniuk. A két jogszabály az EKB weboldalán olvasható, és hamarosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelenik.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az eurorendszer technikai együttműködési programja a nyugat-balkáni országok központi bankjaival

2013. november 26-án a Kormányzótanács felhatalmazást adott annak az Európai Bizottsággal megkötendő szerződésnek az aláírására, amelynek értelmében az eurorendszer az EKB koordinálásában technikai együttműködési programot indít a Nyugat-Balkán országainak központi bankjaival. Az Európai Unió által finanszírozott programban az EKB és 11 nemzeti központi bank vesz részt. A program célja a központi bankok intézményi kapacitásának megerősítése, és ezáltal felkészítésük a Központi Bankok Európai Rendszerébe való belépésre (utóbbi az Európai Unió összes nemzeti központi bankját magában foglalja). Az EKB weboldalán minderről hamarosan bővebb tájékoztatás jelenik meg.

Szervezetirányítási rendszer

Az eurorendszer/KBER könyvvizsgálati chartája

2013. november 27-én a Kormányzótanács jóváhagyta az eurorendszer/KBER könyvvizsgálati chartáját, amely a KBER 1998-ban jóváhagyott könyvvizsgálati chartája helyébe lép. A chartában foglaltak egyfelől a belső ellenőrzés legjobb szakmai gyakorlatát tükrözik, de a dokumentum az eurorendszer/KBER sajátosságainak is kellő figyelmet szentel. A dokumentumot a jövőben legalább háromévente felülvizsgálják. Szövege az EKB weboldalán olvasható.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsának a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról

2013. december 17-én a Kormányzótanács elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/51 ajánlást a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Bankjegy- és érmekibocsátás / Bankjegy

Az EKB határozata a 2014-ben történő érmekibocsátás mennyiségéről

2013. december 6-án a Kormányzótanács elfogadta a 2014-ben esedékes érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2013/46 határozatot, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Az EKB iránymutatása eurobankjegyek beszerzéséről

2013. december 18-án a Kormányzótanács elfogadta az eurobankjegyek beszerzéséről szóló EKB/2004/18 iránymutatást módosító EKB/2013/49 iránymutatást. A módosító iránymutatás egy későbbi, a Kormányzótanács által meghatározandó időpontra halasztja az eurorendszer egységes közbeszerzési eljárásának eredetileg 2014. január 1-jére tervezett bevezetését. Az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Médiakapcsolatok