Menu

Odluke Upravnoga vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

kolovoz 2013.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 2. kolovoza 2013.

Gospodarske, monetarne i financijske prilike

Pridržavanje zabrana monetarnoga financiranja i povlaštenoga pristupa od strane središnjih banaka

Dana 31. srpnja, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske Unije, kojim se ESB-u dodjeljuje zadatak praćenja zabrana propisanih člancima 123 i 124 Ugovora te povezanih Uredbi od strane središnjih banaka EU-a, Upravno je vijeće odobrilo izvještaj koji se odnosi na 2012. godinu. Dodatne informacije o tom pitanju nalaze se u posebnom odjeljku Godišnjeg izvještaja ESB-a za 2012. godinu, koji je objavljen 24. travnja 2013.

Reakcija na najavu ciparskih vlasti o dovršetku postupka rješavanja za banku Bank of Cyprus

Upravno je vijeće 31. srpnja 2013. pozdravilo najavu ciparskih vlasti u pogledu dovršetka postupka rješavanja za banku Bank of Cyprus. Povezano priopćenje za javnost dostupno je na mrežnoj stranici ESB-a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Ad hoc ocjena triju novih izravnih veza u skladu s normama za korištenje Sustava namire vrijednosnih papira

Upravno je vijeće 25. srpnja 2013. odobrilo tri nove izravne veze kao prihvatljive za korištenje u kreditnim operacijama Eurosustava. To su uzajamne izravne veze između Clearstream Banking S.A.-a i Lux CSD S.A.-a te nova izravna veza od Iberclear-CADE-a prema OeKB-u. Sveobuhvatan popis svih prihvatljivih veza dostupan je na mrežnoj stranici ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o nadzoru zadružnih kreditnih institucija na Cipru

Upravno je vijeće 23. srpnja 2013. na zahtjev Ministarstva financija Republike Cipar donijelo mišljenje CON/2013/51.

Mišljenje ESB-a o štedionicama i bankarskim fundacijama u Španjolskoj

Upravno je vijeće 23. srpnja 2013. na zahtjev španjolskoga državnog tajnika za gospodarska pitanja i podršku poduzećima donijelo mišljenje CON/2013/52.

Mišljenje ESB-a o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank

Upravno je vijeće 24. srpnja 2013. na zahtjev švedskoga Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/53.

Mišljenje ESB-a o makrobonitetnom nadzoru nacionalnoga financijskog sustava na Cipru

Upravno je vijeće 24. srpnja 2013. na zahtjev ministra financija Republike Cipar donijelo mišljenje CON/2013/54.

Mišljenje ESB-a o mjerama za poticanje dugoročnoga kreditiranja u Belgiji

Upravno je vijeće 26. srpnja 2013. na zahtjev središnje banke Nationale banke van België/Banque Nationale de Belgique, koja je nastupila u ime belgijskoga Ministarstva financija, donijelo mišljenje CON/2013/55.

Mišljenje ESB-a o novom mađarskom integriranom nadzornom okviru

Upravno je vijeće 26. srpnja 2013. na zahtjev mađarskoga Ministarstva nacionalnoga gospodarstva donijelo mišljenje CON/2013/56.

Statistika

Smjernica ESB-a o statistici državnih financija (preinačeno)

Dana 25. srpnja 2013. Upravno je vijeće donijelo Smjernicu ESB/2013/23 o statistici državnih financija, kojom se od 1. rujna 2014. ukida Smjernica ESB/2009/20. Svrha je toga pravnog akta uključiti nove standarde za nacionalne račune, utvrđene Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji. Smjernica će uskoro biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnoj stranici ESB-a.

Smjernica ESB-a o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (preinačeno)

Upravno je vijeće 25. srpnja 2013. donijelo Smjernicu ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa. Tim se pravnim aktom uvode razna poboljšanja dostupnosti podataka iz financijskih izvještaja u smislu ažurnosti i iscprnosti podataka u odnosu na smjernicu ESB/2002/7, koja se ukida. Također sadrži nove standarde za nacionalne račune , utvrđene Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji. Smjernica će uskoro biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnoj stranici ESB-a.

Korporativno upravljanje

Trogodišnji pregled odbora Eurosustava/ESSB-a

U okviru trogodišnjega pregleda mandata odbora Upravno je vijeće 17. srpnja i 31. srpnja 2013. odborima Eurosustava/ESSB-a, osnovanima u skladu s Člankom 9.1 Poslovnika ESB-a, produljilo mandate za sljedeće razdoblje koje istječe 31. prosinca 2016. te je na isti rok do 31. prosinca 2016. ponovno imenovalo i njihove predsjedavatelje. Nadalje,Frank Moss, glavni direktor Glavne uprave ESB-a za međunarodne i europske odnose, imenovan je predsjedavateljem Odbora za međunarodne odnose s trenutnim učinkom. Predsjedavatelj Odbora za proračun, koji je osnovan na temelju Članka 15.2 Poslovnika ESB-a, Također je ponovno imenovan na tu dužnost do 31. prosinca 2016. Osim toga, Upravno je vijeće u skladu s člankom 9.1 Poslovnika ESB-a odlučilo osnovati Odbor za organizacijski razvoj s mandatom koji istječe 31. prosinca 2016.

Kontaktni podatci za medije