Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. augusztus

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2013. augusztus 2., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

A monetáris finanszírozást és kiváltságos hozzáférést tiltó rendelkezések központi bankok általi betartása

2013. július 31-én a Kormányzótanács elfogadta a 2012-es évről szóló jelentést, amit az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban tett. Utóbbi az Európai Központi Bank feladataként tűzi ki annak ellenőrzését, hogy az EU központi bankjai tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. További tájékoztatás az EKB 2013. április 24-én megjelent, 2012-es Éves jelentésének a kérdésről szóló fejezetében található.

A ciprusi hatóságoknak a Central Bank of Cyprus szanálási folyamatának befejezéséről szóló bejelentésére való reagálás

A Kormányzótanács 2013. július 31-én üdvözölte a ciprusi hatóságoknak a Central Bank of Cyprus szanálási folyamatának befejezéséről szóló bejelentését. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Három új közvetlen kapcsolat eseti értékelése az értékpapír-elszámolási rendszerek használatára vonatkozó szabályok alapján

A Kormányzótanács 2013. július 25-én három új közvetlen kapcsolatot (linket) alkalmasnak nyilvánított az eurorendszer hitelműveleteiben való felhasználásra. Ezek a Clearstream Banking S.A. és a LuxCSD S.A. közötti közvetlen reciprok kapcsolatok, valamint az Iberclear-CADE új közvetlen kapcsolata az OeKB-hoz. Az elfogadható kapcsolatok teljes felsorolása az EKB weboldalán érhető el.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a szövetkezeti hitelintézetek felügyeletéről Cipruson

2013. július 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/51 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Vélemény a takarékpénztárakról és a banki alapítványokról Spanyolországban

2013. július 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/52 véleményt, amelyet Spanyolország gazdasági ügyekért és a vállalkozások támogatásáért felelős államtitkárának a felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Sveriges riksbank pénzügyi függetlenségéről Svédországban

2013. július 24-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/53 véleményt, amelyet a svéd pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a nemzeti pénzügyi rendszer makroprudenciális felvigyázásáról Cipruson

2013. július 24-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/54 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminiszterének felkérésére adott ki.

Vélemény a hosszú távú hitelezést ösztönző intézkedésekről Belgiumban

2013. július 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/55 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére adott ki.

Vélemény az új integrált magyar felügyeleti keretrendszerről

2013. július 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/56 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Iránymutatás a kormányzati pénzügyi statisztikáról (átdolgozás)

2013. július 25-én a Kormányzótanács elfogadta a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatást, amely 2014. szeptember 1-ji hatállyal érvényteleníti az EKB/2009/20 iránymutatást. Ennek a jogszabálynak az a célja, hogy beépítse az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 549/2013/EU rendeletében (2013. május 21.) meghatározott új nemzetiszámla-standardokat. Az iránymutatás hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Iránymutatás az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (átdolgozás)

A Kormányzótanács 2013. július 25-én elfogadta az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatást. Ez a jogszabály a pénzügyi beszámolók adatainak rendelkezésre állását javító több intézkedést vezet be, különös tekintettel az adatok időszerűségét és részletességét illetően az EKB/2002/7 iránymutatáshoz viszonyítva, amelyet hatályon kívül helyez. Emellett beépíti azokat az új nemzetiszámla-standardokat, amelyeket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 549/2013/EU rendeletében (2013. május 21.) határoztak meg. Az iránymutatás hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az eurorendszer-/KBER-bizottságok hároméves felülvizsgálata

2013. július 17-én és 31-én a bizottságok megbízatásának hároméves felülvizsgálata részeként a Kormányzótanács 2016. december 31-ig újabb három évvel meghosszabbította az eurorendszer-, ill. KBER-bizottságok hivatali idejét, és jelzett időpontig újra kinevezte az EKB eljárási szabályzatának 9.1 cikke alapján felállított bizottságok elnökeit. Kinevezte továbbá azonnali hatállyal Frank Mosst, a Nemzetközi és Európai Kapcsolatok Főigazgatóságának vezetőjét a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnökévé. Megerősítette emellett elnöki tisztjében 2016. december 31-ig az EKB eljárási szabályzatának 15.2 cikke értelmében felállított Költségvetési Bizottság elnökét. A Kormányzótanács emellett úgy döntött, hogy az EKB eljárási szabályzatának 9.1 cikke alapján létrehozza az eurorendszer Szervezetfejlesztési Bizottságát, amelynek hivatali ideje 2016. december 31-én jár le.

Médiakapcsolatok