Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August 2013

EMBARGO

EMBARGO până la data de 2 august 2013, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Situaţia economică, monetară şi financiară

Respectarea de către băncile centrale a interdicţiilor privind finanţarea monetară şi accesul privilegiat

La data de 31 iulie 2013, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicţiilor prevăzute la articolele 123 şi 124 din Tratat şi în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul pentru anul 2012. Informaţii suplimentare pe această temă au fost, de asemenea, furnizate în cadrul unei secţiuni speciale a Raportului anual 2012 al BCE, care a fost publicat la data de 24 aprilie 2013.

Reacţia la anunţul autorităţilor cipriote privind încheierea procesului de rezoluţie a Bank of Cyprus

La data de 31 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a salutat anunţul autorităţilor cipriote privind încheierea procesului de rezoluţie a Bank of Cyprus. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Evaluarea ad-hoc a trei noi conexiuni directe în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

La data de 25 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat trei noi conexiuni directe ca fiind eligibile pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului, şi anume conexiunile directe reciproce între Clearstream Banking S.A. şi LuxCSD S.A. şi o nouă conexiune directă de la Iberclear-CADE la OeKB. Lista cuprinzătoare a tuturor conexiunilor eligibile este disponibilă pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste din Cipru

La data de 23 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/51, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la băncile de economisire şi fundaţiile bancare din Spania

La data de 23 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/52, la solicitarea secretarului de stat pentru economie şi sprijin în afaceri din Spania.

Avizul BCE cu privire la independenţa financiară a Sveriges Riksbank

La data de 24 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/53, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Suedia.

Avizul BCE cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional din Cipru

La data de 24 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/54, la solicitarea ministrului finanţelor din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la măsurile de încurajare a acordării de împrumuturi pe termen lung în Belgia

La data de 26 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/55, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele Ministerului Finanţelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la noul cadru de supraveghere integrat din Ungaria

La data de 26 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/56, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Statistică

Orientarea BCE cu privire la statisticile privind finanţele publice (reformare)

La data de 25 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanţele publice, care abrogă Orientarea BCE/2009/20 începând cu 1 septembrie 2014. Acest act juridic are drept obiectiv integrarea noilor standarde contabile naţionale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană. Orientarea va fi publicată în scurt timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Orientarea BCE privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (reformare)

La data de 25 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2013/24 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale. Acest act juridic introduce diverse elemente care îmbunătăţesc, din punct de vedere al oportunităţii şi al detalierii, disponibilitatea datelor privind conturile financiare, comparativ cu Orientarea BCE/2002/7, care este abrogată. De asemenea, acesta include noile standarde contabile naţionale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană. Orientarea va fi publicată în scurt timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Revizuirea trienală a comitetelor Eurosistemului/SEBC

La 17 iulie 2013 şi 31 iulie 2013, în cadrul revizuirii trienale a mandatelor comitetelor Eurosistemului/SEBC înfiinţate în conformitate cu articolul 9.1 din Regulamentul de procedură al BCE, Consiliul guvernatorilor a prelungit mandatele acestora până la 31 decembrie 2016 şi a renumit în funcţii preşedinţii acestor comitete, până la aceeaşi dată. În plus, acesta l-a numit pe dl Frank Moss, în prezent director general al Direcţiei generale Relaţii internaţionale şi europene din cadrul BCE, în funcţia de preşedinte al Comitetului de relaţii internaţionale, cu efect imediat. Totodată, Consiliul guvernatorilor l-a renumit în funcţie, până la 31 decembrie 2016, pe preşedintele Comitetului pentru buget, comitet înfiinţat în conformitate cu articolul 15.2 din Regulamentul de procedură al BCE. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, înfiinţarea unui Comitet de dezvoltare organizaţională ( Organisational Development Committee) în conformitate cu articolul 9.1 din Regulamentul de procedură al BCE, atribuindu-i un mandat ce expiră la 31 decembrie 2016.

Contacte media