Menu

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούλιος 2011

Πράξεις αγοράς

Παράταση των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Κατόπιν συμφωνίας με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, και σε συντονισμό με την Τράπεζα του Καναδά, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια πράξεων ανταλλαγής ρευστότητας με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έως την 1η Αυγούστου 2012 και να συνεχίσει προς το παρόν να διενεργεί πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μεταβολή ως προς την καταλληλότητα των χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η πορτογαλική κυβέρνηση

Στις 7 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει, μέχρι νεωτέρας, την εφαρμογή του ελάχιστου ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης – όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο των απαιτήσεων παροχής ασφάλειας για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος – σε σχέση με όλα τα κυκλοφορούντα και νέα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η πορτογαλική κυβέρνηση. Την ίδια ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε συναφή απόφαση σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η πορτογαλική κυβέρνηση (ΕΚΤ/2011/10). Το σχετικό δελτίο Τύπου και η απόφαση διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Σύνδεση της Banca Naţionalǎ a României με το TARGET2

Στις 23 Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νομικά έγγραφα που επιτρέπουν στην Banca Naţionalǎ a României να συνδεθεί με το σύστημα TARGET2 με ισχύ από τις 4 Ιουλίου 2011.

Συμμετοχή της ΕΚΤ στη συμφωνία συλλογικής επίβλεψης της Warehouse Trust

Στις 7 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΕΚΤ στη συμφωνία συλλογικής επίβλεψης της Warehouse Trust, αρχείο/μητρώο συναλλαγών/συναλλακτικών δεδομένων, προκειμένου να παράσχει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα συλλογικής επίβλεψης των διασυνοριακών υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών και να εκπροσωπήσει το Ευρωσύστημα.

TARGET2-Securities

Στις 20 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την κατάσταση του προγράμματος TARGET2-Securities (T2S) και αποφάσισε ότι θα υποβάλει την τελική προσφορά για τη συμφωνία-πλαίσιο με τα κεντρικά αποθετήρια αξιών που ενδιαφέρονται για το T2S έως το τέλος Οκτωβρίου 2011. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν στην ενότητα για το T2S του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Τσεχική Δημοκρατία

Στις 22 Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/51), κατόπιν αιτήματος της Česká národní banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών στη Βουλγαρία

Στις 22 Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/52), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ουγγρικό κρατικό ελεγκτικό φορέα όσον αφορά τον έλεγχο από αυτόν της Magyar Nemzeti Bank

Στις 22 Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/53), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με διασυνοριακές συναλλαγές στην Ισπανία

Στις 28 Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/54), κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με το TARGET2-Securities και τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων της Banka Slovenije όσον αφορά επενδυτικές υπηρεσίες

Στις 30 Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/55), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη σύναψη της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη διατήρηση του ευρώ στον Άγιο Βαρθολομαίο σύμφωνα με την τροποποίηση του καθεστώτος του έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 4 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/56), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μετατροπή των υποκαταστημάτων των ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων σε θυγατρικές εταιρίες στην Πολωνία

Στις 5 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/57), κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

Στις 5 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/58), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανακύκλωση μετρητών και την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία εθνικού και ξένου νομίσματος που έχει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος στην Ουγγαρία

Στις 20 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/59), κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δυνατότητα λήψης μέτρων παρέμβασης στις Κάτω Χώρες, σε περίπτωση κρίσης, όσον αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν σε δυσπραγία

Στις 21 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/60), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

10η ετήσια έκθεση – "The international role of the euro"

Στις 7 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση της 10ης ετήσιας έκθεσης για τον διεθνή ρόλο του ευρώ ("The international role of the euro"). Η έκθεση, η οποία παρουσιάζει τις εξελίξεις το 2010, εξετάζει τον ρόλο του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές και σε χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Σκοπός της είναι να βελτιώσει την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης σε σχέση με τη διεθνοποίηση του ευρώ και να προσδιορίσει τις κύριες εξελίξεις και τις υποκείμενες τάσεις. Το σχετικό δελτίο Τύπου και η έκθεση διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Στις 7 Ιουλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε ότι η θέση που θα καταλάβει ο κ. Axel Weber ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της UBS με ισχύ από την 1η Μαΐου 2012 είναι συμβατή με τον κώδικα συμπεριφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού "Currency Information System 2"

Στις 30 Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/9 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού "Currency Information System 2". Η κατευθυντήρια γραμμή καθορίζει τους κανόνες και τις αρμοδιότητες εντός του Ευρωσυστήματος για τη συλλογή και τη διάθεση στοιχείων χρηματικού. Οι τροποποιήσεις αφορούν το εύρος των στοιχείων που παρέχονται στο CIS 2 τα οποία αφορούν την υποδομή χρηματικού και τις δραστηριότητες επανακυκλοφορίας χρηματικού. Επίσης, εισάγουν λειτουργίες παροχής στοιχείων σε καθημερινή βάση, πέραν των λειτουργιών παροχής στοιχείων σε μηνιαία και εξαμηνιαία βάση που προβλέπονται ήδη στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8. Η κατευθυντήρια γραμμή θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εκπρόσωποι Τύπου