Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2011

Tržne operacije

Podaljšanje operacij za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

Svet ECB je v dogovoru z ameriško centralno banko in v sodelovanju s centralnimi bankami Kanade, Združenega kraljestva in Švice sklenil, da do 1. avgusta 2012 podaljša sporazum o operacijah zamenjave likvidnosti z ameriško centralno banko in še naprej izvaja operacije za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Sprememba primernosti dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država

Svet ECB je 7. julija 2011 sklenil, da do nadaljnjega ne bo uporabljal spodnjega bonitetnega praga kot zahteve za primernost zavarovanja v kreditnih operacijah Eurosistema za vse obstoječe in nove dolžniške tržne instrumente, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država. Istega dne je Svet ECB sprejel s tem povezan Sklep o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država (ECB/2011/10). S tem povezano sporočilo za javnost in sklep sta objavljena na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Vključitev romunske centralne banke v sistem TARGET2

Svet ECB je 23. junija 2011 potrdil pravno dokumentacijo, ki centralni banki Banca Naţionalǎ a României omogoča, da se s 4. julijem 2011 vključi v sistem TARGET2.

Sodelovanje ECB pri skupnem nadzoru Warehouse Trust

Svet ECB je 7. julija 2011 odobril sodelovanje ECB pri skupnem nadzoru registra transakcij Trade Warehouse, v katerem naj bi Banka prispevala izkušnje s skupnim nadzorom čezmejnih infrastruktur finančnih trgov in predstavljala Eurosistem.

TARGET2-Securities

Svet ECB je 20. julija 2011 obravnaval stanje programa TARGET2-Securities (T2S) in sklenil, da do konca oktobra 2011 predloži zadnjo ponudbo v zvezi z Okvirnim sporazumom s centralnimi depotnimi družbami, ki so izrazile interes za T2S. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB. Podrobnejše informacije bodo objavljene v razdelku o T2S na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o obtoku bankovcev in kovancev na Češkem

Svet ECB je 22. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Česká národní banka (CON/2011/51).

Mnenje ECB o obveznosti izmenjave podatkov in sodelovanja med nacionalnimi nadzornimi organi v Bolgariji

Svet ECB je 22. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo bolgarskega ministrstva za finance (CON/2011/52).

Mnenje ECB o madžarskem državnem revizijskem uradu v zvezi z revizijo centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 22. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za javno upravo in pravosodje (CON/2011/53).

Mnenje ECB o čezmejnih transakcijah v Španiji

Svet ECB je 28. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve (CON/2011/54).

Mnenje ECB o harmonizaciji zakonodaje v zvezi s sistemom TARGET2-Securities in o pooblastilu Banke Slovenije za izrekanje sankcij v zvezi z investicijskimi storitvami

Svet ECB je 30. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/55).

Mnenje ECB o predlogu sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o ohranitvi eura v skupnosti Saint-Barthélemy po spremembi njenega statusa v razmerju do Evropske unije

Svet ECB je 4. julija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/56).

Mnenje ECB o pretvorbi podružnic tujih kreditnih institucij v hčerinske družbe na Poljskem

Svet ECB je 5. julija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance (CON/2011/57).

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine

Svet ECB je 5. julija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/58).

Mnenje ECB o recikliranju gotovine ter zaščiti nacionalnega in tujih zakonitih plačilnih sredstev pred ponarejanjem na Madžarskem

Svet ECB je 20. julija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/59).

Mnenje ECB o nizozemskih kriznih intervencijskih ukrepih za finančne institucije v težavah

Svet ECB je 21. julija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo nizozemskega ministrstva za finance (CON/2011/60).

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Deseto letno poročilo o mednarodni vlogi eura

Svet ECB je 7. julija 2011 odobril objavo desetega letnega poročila o mednarodni vlogi eura (The international role of the euro). Poročilo, ki obravnava dogajanja v letu 2010, proučuje vlogo eura na svetovnih trgih in v državah zunaj euroobmočja. Osvetljuje sedanje stanje na področju internacionalizacije eura ter izpostavlja glavna gibanja in trende. S tem povezano sporočilo za javnost in poročilo sta objavljena na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Svet ECB je 7. julija 2011 ugotovil, da je funkcija člana upravnega odbora banke UBS, ki jo bo Axel Weber zasedel s 1. majem 2012, skladna s kodeksom ravnanja.

Bankovci in kovanci

Smernica ECB o spremembah Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2

Svet ECB je 30. junija 2011 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (CIS 2) (ECB/2011/9). Smernica določa ključne vloge in odgovornosti v Eurosistemu za zbiranje in razširjanje podatkov o gotovini. Spremembe se nanašajo na obseg podatkov o gotovinski infrastrukturi in dejavnostih ponovnega dajanja v obtok, ki se poročajo sistemu CIS 2, ter poleg funkcij mesečnega in polletnega poročanja, določenih v Smernici ECB/2008/8, uvajajo funkcije dnevnega poročanja. Smernica bo objavljena na spletni strani ECB.

Stiki za medije