Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2011. július

Piaci műveletek

Az USA-dollár-alapú likviditásnyújtó műveletek végzésének meghosszabbítása

A Kormányzótanács a Federal Reserve System szövetségi tartalékbank-rendszerrel (Fed) egyetértve és a Bank of Canada, a Bank of England és a Svájci Nemzeti Bank jegybankokkal egyeztetve úgy határozott, hogy 2012. augusztus 1-jéig meghosszabbítja a Feddel kötött likviditási cseremegállapodást, és egyelőre tovább végzi az USA-dollár-alapú likviditásnyújtó műveleteket. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

A portugál kormány által kibocsátott vagy garantált adósságinstrumentumok elfogadhatóságát érintő változások

A Kormányzótanács 2011. július 7-én úgy döntött, hogy a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált minden fennálló vagy új forgalomképes adósságinstrumentum esetében további értesítésig felfüggeszti a minimális hitelminősítési küszöb alkalmazását az eurorendszer hitelműveleteire vonatkozó fedezeti követelményekben. A Kormányzótanács ugyanazon a napon elfogadott egy ezzel összefüggő döntést, amely a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (EKB/2011/10) szól. A vonatkozó sajtóközlemény és a döntés az EKB weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A Banca Naţionalǎ a României csatlakozása a TARGET2-höz

A Kormányzótanács 2011. június 23-án jóváhagyta azt a jogi dokumentációt, amelynek alapján a Banca Naţionalǎ a României 2011. július 4-i hatállyal csatlakozhatott a TARGET2-rendszerhez.

Az EKB részvétele a Warehouse Trust együttműködésen alapuló felvigyázásában

2011. július 7-én a Kormányzótanács elfogadta, hogy az EKB részt vegyen a Warehouse Trust nevű kereskedési adattár együttműködésen alapuló felvigyázásában, így átadhassa a határon átnyúló pénzügyi piaci infrastruktúrák együttműködésen alapuló felvigyázásában szerzett tapasztalatait, és képviselhesse az eurorendszert.

TARGET2-Értékpapír

2011. július 21-én a Kormányzótanács áttekintette a TARGET2-Értékpapír (T2É) programban elért eredményeket, és úgy döntött, hogy 2011. október végéig megteszi a T2É-ben érdekelt központi értéktárakkal kötendő keretmegállapodásra vonatkozó végleges ajánlatát. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható. Bővebb tájékoztatás az EKB weboldalának T2É menüpontjában olvasható majd.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a csehországi bankjegy- és készpénzforgalomról

2011. június 22-én a Kormányzótanács elfogadta a Česká národní banka felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/51).

Vélemény a bolgár nemzeti hatóságok közötti információmegosztási és együttműködési kötelezettségekről

2011. június 22-én a Kormányzótanács elfogadta a bolgár pénzügyminisztérium felkérésére kibocsátott fenti véleményt (CON/2011/52).

Vélemény az Állami Számvevőszéknek a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos ellenőrzéséről

2011. június 22-én a Kormányzótanács elfogadta a magyar közigazgatási és igazságügyi minisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/53).

Vélemény a határon átnyúló spanyolországi ügyletekről

2011. június 28-án a Kormányzótanács elfogadta a spanyol gazdaságügyi államtitkár felkérésére kibocsátott fenti véleményt (CON/2011/54).

Vélemény a TARGET2-Értékpapír programhoz és a Banka Slovenije befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szankciókiszabási hatásköreihez kapcsolódó jogszabályok harmonizációjáról

2011. június 30-án a Kormányzótanács elfogadta a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/55).

Vélemény a Saint-Barthélemy európai uniós jogállásának megváltozását követően az eurónak Saint-Barthélemy-n való megőrzéséről szóló, az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti monetáris megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról

2011. július 4-én a Kormányzótanács az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátotta ki a fenti véleményt (CON/2011/56).

Vélemény a külföldi hitelintézetek fiókjainak lengyelországi leányvállalattá alakításáról

2011. július 5-én a Kormányzótanács a lengyel pénzügyminiszter felkérésére fogadta el a fenti véleményt (CON/2011/57).

Vélemény a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

2011. július 5-én a Kormányzótanács az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátotta ki a fenti véleményt (CON/2011/58).

Vélemény a magyarországi pénzvisszaforgatásról, valamint a nemzeti és külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelméről

2011. július 20-án a Kormányzótanács elfogadta a Magyar Nemzeti Bank felkérésére kibocsátott fenti véleményt (CON/2011/59).

Vélemény a nehéz helyzetbe került pénzügyi intézmények esetében teendő holland válságkezelési intézkedésekről

2011. július 21-én a Kormányzótanács elfogadta a holland pénzügyminisztérium felkérésére kibocsátott fenti véleményt (CON/2011/60).

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepéről szóló tizedik éves jelentés

2011. július 7-én a Kormányzótanács jóváhagyta „Az euro nemzetközi szerepe” című tizedik éves jelentés közzétételét. A 2010-es eseményekkel foglalkozó kiadvány megvizsgálja, hogy milyen szerepet játszik az euro a globális piacokon és az euroövezeten kívüli országokban, elmélyíti ez euro nemzetközivé válásának jelenlegi állásával kapcsolatos ismereteket, valamint tájékoztat a főbb fejleményekről és az alapvető trendekről. A vonatkozó sajtóközlemény és a jelentés az EKB weboldalán olvasható.

Szervezetirányítási rendszer

2011. július 7-én a Kormányzótanács megállapította, hogy Axel Weber 2012. május 1-jétől hatályos tagsága az UBS igazgatótanácsában összhangban áll a magatartási kódexszel.

Bankjegyek és érmék

Iránymutatás az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénz-információs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról

2011. június 30-án a Kormányzótanács elfogadta az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénz-információs Rendszer (CIS 2) működéséről szóló EKB/2008/8 iránymutatást módosító EKB/2011/9 iránymutatást. Az iránymutatás meghatározza a készpénzzel kapcsolatos adatok gyűjtésére és közzétételére vonatkozó szabályokat és feladatokat az eurorendszeren belül. A módosítások a készpénz-infrastruktúrával és a készpénz újra forgalomba hozatalával kapcsolatban a CIS 2-nek jelentett adatok körére vonatkoznak, és az EKB/2008/8 iránymutatásban már meghatározott havi és féléves jelentéstétel mellett napi jelentéstételi kötelezettségeket is bevezetnek. Az iránymutatás az EKB weboldalán jelenik meg.

Médiakapcsolatok