Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. liepa

Rinkos operacijos

Likvidumo teikimo JAV doleriais operacijų vykdymo pratęsimas

Susitarusi su Federaline rezervų sistema ir suderinusi su Kanados banku, Anglijos banku ir Šveicarijos nacionaliniu banku, Valdančioji taryba nusprendė pratęsti savo likvidumo apsikeitimo sandorius su Federaline rezervų sistema iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir kol kas toliau vykdyti likvidumo teikimo JAV doleriais operacijas. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje.

Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų skolos priemonių tinkamumo pakeitimas

2011 m. liepos 7 d. Valdančioji taryba nusprendė laikinai, iki tolesnio pranešimo, sustabdyti minimalios kredito reitingo ribos taikymą Eurosistemos kredito operacijoms tinkamo įkaito reikalavimams Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų esamų ir naujų antrinę rinką turinčių skolos priemonių atveju. Tą pačią dieną Valdančioji taryba priėmė susijusį Sprendimą dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2011/10). Susijęs pranešimas spaudai ir Sprendimas paskelbti ECB svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Banca Naţionalǎ a României prisijungimas prie TARGET2

2011 m. birželio 23 d. Valdančioji taryba patvirtino teisinius dokumentus, leidžiančius Banca Naţionalǎ a României prisijungti prie TARGET2 sistemos nuo 2011 m. liepos 4 d.

ECB dalyvavimas susitarime dėl „Warehouse Trust“ jungtinės priežiūros

2011 m. liepos 7 d. Valdančioji taryba, siekdama pasidalyti patirtimi tarptautinių finansų rinkų infrastruktūrų jungtinės priežiūros srityje ir atstovauti Eurosistemai, patvirtino ECB dalyvavimą susitarime dėl prekybos duomenų saugyklos „Warehouse Trust“ jungtinės priežiūros.

TARGET2-Securities

2011 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba apsvarstė TARGET2-Securities (T2S) programos padėtį ir nusprendė, kad galutinį pasiūlymą dėl bendrojo susitarimo T2S besidomintiems centriniams vertybinių popierių depozitoriumams pateiks iki 2011 m. spalio mėn. pabaigos. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje. Daugiau informacijos bus paskelbta ECB svetainės T2S dalyje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos Čekijoje

2011 m. birželio 22 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Česká národní banka prašymu (CON/2011/51).

ECB nuomonė dėl nacionalinių priežiūros institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo įsipareigojimų Bulgarijoje

2011 m. birželio 22 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Bulgarijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/52).

ECB nuomonė dėl Vengrijos valstybės kontrolės, kiek tai susiję su jos atliekamu Magyar Nemzeti Bank auditu

2011 m. birželio 11 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Vengrijos viešojo administravimo ir teisingumo ministerijos prašymu (CON/2011/53).

ECB nuomonė dėl tarptautinių sandorių Ispanijoje

2011 m. birželio 28 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Ispanijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriaus prašymu (CON/2011/54).

ECB nuomonė dėl su TARGET2-Securities susijusių teisės aktų derinimo ir Banka Slovenije įgaliojimų skirti sankcijas investicinių paslaugų srityje

2011 m. birželio 30 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/55).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu

2011 m. liepos 4 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/56).

ECB nuomonė dėl užsienio kredito įstaigų filialų transformavimo į patronuojamąsias įmones Lenkijoje

2011 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos finansų ministro prašymu (CON/2011/57).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės

2011 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/58).

ECB nuomonė dėl pakartotinio pinigų išleidimo į apyvartą ir nacionalinės bei užsienio teisėtų atsiskaitymo priemonių apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje

2011 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Magyar Nemzeti Bank prašymu (CON/2011/59).

ECB nuomonė dėl Olandijos krizės valdymo priemonių sunkumų patiriančioms finansinėms institucijoms

2011 m. liepos 21 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Nyderlandų finansų ministerijos prašymu (CON/2011/60).

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

„The international role of the euro“ – dešimtoji metinė ataskaita apie tarptautinį euro vaidmenį

2011 m. liepos 7 d. Valdančioji taryba leido skelbti dešimtąją metinę ataskaitą apie tarptautinį euro vaidmenį The international role of the euro. 2010 m. raidą apžvelgiančioje ataskaitoje nagrinėjamas euro vaidmuo pasaulio rinkose ir ne euro zonos šalyse bei siekiama didinti supratimą apie euro, kaip tarptautinės valiutos, dabartinę padėtį, nurodant pagrindinius pokyčius ir tendencijas. Susijęs pranešimas spaudai ir ataskaita paskelbti ECB svetainėje.

Bendrasis valdymas

2011 m. liepos 7 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad Axel Weber būsimas paskyrimas UBS direktorių valdybos nariu nuo 2012 m. gegužės 1 d. neprieštarauja Elgesio kodeksui.

Banknotai ir monetos

ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo

2011 m. birželio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2011/9, iš dalies keičiančias Gaires ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 (angl. Currency Information System 2 – CIS 2) veikimo. Gairėse nustatomos taisyklės ir pareigos Eurosistemoje, taikomos renkant bei platinant su grynaisiais pinigais susijusius duomenis. Daliniai pakeitimai susiję su duomenų apie grynųjų pinigų infrastruktūrą ir grynųjų pinigų pakartotinio išleidimo į apyvartą veiklomis, dėl kurių atsiskaitoma CIS 2, apimtimi. Be to, šalia mėnesinės ir pusmetinės atskaitomybės funkcinių priemonių, nustatytų Gairėse ECB/2008/8, pristatomos kasdienės atskaitomybės funkcinės priemonės. Gairės bus paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai