Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2011

Operaţiuni de piaţă

Prelungirea operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD

De comun acord cu Rezervele Federale ale SUA şi în coordonare cu Bank of Canada, Bank of England şi Banca Naţională a Elveţiei, Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească până la 1 august 2012 acordurile de swap valutar destinate furnizării de lichiditate încheiate cu Rezervele Federale şi să continue, pentru moment, derularea operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Modificări la nivelul eligibilităţii titlurilor de creanţă emise sau garantate de guvernul portughez

La data de 7 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a hotărât să suspende, până la noi dispoziţii, aplicarea pragului minim de rating de credit din cadrul cerinţelor privind eligibilitatea garanţiilor pentru operaţiunile de creditare ale Eurosistemului, în cazul tuturor titlurilor de creanţă tranzacţionabile noi şi existente, emise sau garantate de guvernul portughez. La aceeaşi dată, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul portughez (BCE/2011/10). Un comunicat de presă pe această temă şi textul deciziei sunt disponibile pe website-ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Conectarea Băncii Naţionale a României la TARGET2

La data de 23 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat documentaţia juridică prin care se permite Băncii Naţionale a României să adere la sistemul TARGET2 începând cu 4 iulie 2011.

Participarea BCE la acordul de supraveghere colectivă pentru Warehouse Trust

La data de 7 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat participarea BCE la acordul de supraveghere colectivă pentru Warehouse Trust, un registru central de tranzacţii, în vederea punerii la dispoziţie a experienţei acesteia în domeniul supravegherii colective a infrastructurilor transfrontaliere ale pieţei financiare şi a reprezentării Eurosistemului.

TARGET2-Securities

La data de 20 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a analizat progresele înregistrate în implementarea Programului TARGET2-Securities (T2S) şi a decis că va prezenta, până la finele lunii octombrie 2011, oferta finală privind Acordul-cadru cu depozitarii centrali de titluri interesaţi de T2S. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. Mai multe informaţii vor fi oferite în secţiunea referitoare la T2S de pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice în Republica Cehă

La data de 22 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Česká národní banka (CON/2011/51).

Avizul BCE cu privire la schimbul de informaţii şi obligaţiile de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere din Bulgaria

La data de 22 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Bulgaria (CON/2011/52).

Avizul BCE cu privire la Oficiul de stat pentru audit din Ungaria în legătură cu auditul Magyar Nemzeti Bank

La data de 22 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Administraţiei Publice şi Justiţiei din Ungaria (CON/2011/53).

Avizul BCE cu privire la tranzacţiile transfrontaliere în Spania

La data de 28 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea secretarului de stat pentru afaceri economice din Spania (CON/2011/54).

Avizul BCE cu privire la armonizarea legislaţiei privind TARGET2-Securities şi competenţa Banka Slovenije de a impune sancţiuni în domeniul serviciilor de investiţii

La data de 30 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia (CON/2011/55).

Avizul BCE cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea şi încheierea acordului monetar între Uniunea Europeană şi Republica Franceză, cu referire la păstrarea euro ca monedă în Saint Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană

La data de 4 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/56).

Avizul BCE cu privire la transformarea în filiale a sucursalelor instituţiilor de credit străine din Polonia

La data de 5 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia (CON/2011/57).

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale

La data de 5 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/58).

Avizul BCE cu privire la reciclarea numerarului şi protejarea mijloacelor legale de plată naţionale şi străine împotriva contrafacerii în Ungaria

La data de 20 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/59).

Avizul BCE cu privire la măsurile de intervenţie care pot fi adoptate în caz de criză în ceea ce priveşte instituţiile financiare în dificultate din Ţările de Jos

La data de 21 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Ţările de Jos (CON/2011/60).

Cooperarea la nivel internaţional şi european

Al zecelea raport anual privind rolul monedei euro pe pieţele internaţionale

La data de 7 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea celui de-al zecelea raport anual privind rolul monedei euro pe pieţele internaţionale ( The international role of the euro). Raportul, care se referă la evoluţiile din anul 2010, analizează rolul monedei euro pe pieţele internaţionale şi în ţările din afara zonei euro, scopul acestuia fiind o mai bună înţelegere a situaţiei actuale a internaţionalizării monedei euro şi identificarea evoluţiilor principale şi a tendinţelor. Un comunicat de presă pe această temă şi textul raportului sunt disponibile pe website-ul BCE.

Guvernanţa corporativă

La data de 7 iulie 2011, Consiliul guvernatorilor a considerat că viitoarea funcţie de membru în Consiliul de administraţie al UBS pe care dl Axel Weber o va deţine începând cu 1 mai 2012 este compatibilă cu dispoziţiile Codului de conduită.

Bancnote şi monede

Orientarea BCE de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro şi funcţionarea Sistemului de informaţii privind numerarul 2

La data de 30 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2011/9 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro şi funcţionarea Sistemului de informaţii privind numerarul 2 (CIS 2). Orientarea prevede regulile şi responsabilităţile aplicabile în cadrul Eurosistemului pentru colectarea şi diseminarea datelor care au legătură cu numerarul. Modificările se referă la sfera de aplicare a datelor privind infrastructura numerarului şi activităţile de repunere în circulaţie raportate către CIS 2 şi introduc, pe lângă funcţiile de raportare lunară şi semestrială deja prevăzute de Orientarea BCE/2008/8, funcţii de raportare zilnică. Orientarea va fi disponibilă pe website-ul BCE.

Contacte media