Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Centrala frågor för strategiöversynen

Viktiga frågor för strategiöversynen behandlades genom separata arbetsflöden. Information från lyssna-in-event i hela euroområdet och via portalen ECB lyssnar på dig övervägdes. Hur och varför dessa aspekter behandlades – så att vår penningpolitik är ändamålsenlig och återspeglar den verklighet vi lever i.

STRATEGIÖVERSYNEN
Letar du efter mer information?