Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Payment instructions – 2008

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2008 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 AV
TARGET
All TARGET payments
Total value 60,746 53,836 50,374 56,978 54,376 55,425 58,740 48,924 56,720 66,750 57,063 62,848  
Daily average 2,761 2,564 2,651 2,590 2,589 2,639 2,554 2,330 2,578 2,902 2,853 2,993 2,667
Inter-Member State TARGET payments
Total value 20,711 18,299 16,982 19,432 17,484 17,647 18,625 15,561 18,770 20,203 15,943 16,553  
Daily average 941 871 894 883 833 840 810 741 853 878 797 788 845
Intra-Member State TARGET payments
Total value 40,035 35,537 33,392 37,546 36,892 37,778 40,115 33,363 37,951 46,547 41,120 46,295  
Daily average 1,820 1,692 1,757 1,707 1,757 1,799 1,744 1,589 1,725 2,024 2,056 2,205 1,823
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 5,636 5,370 5,535 6,101 5,814 6,029 6,365 5,340 6,799 7,783 6,089 6,539  
Daily average 256 256 291 277 277 287 277 254 309 338 304 311 287
Paris Net Settlement (PNS)
Total value 523 223                      
Daily average 24 20                     23
Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit-järjestelmä (POPS)
Total value 48 41 19 44 33 30 30 46 33 41 35 42.6  
Daily average 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2.0 2