Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Payment instructions – 2006

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2006 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 AV
TARGET
All TARGET payments
Total value 44,806.0 39,544.7 45,999.6 38,476.7 47,400.9 47,527.1 43,814.9 44,917.8 43,110.2 47,191.6 46,966.5 43,785.1 44,461.8
Daily average 2,036.6 1,977.2 2,000.0 2,137.6 2,154.6 2,160.3 2,086.4 1,952.9 2,052.9 2,145.1 2,134.8 2,304.5 2,092.3
Inter-Member State TARGET payments
Total value 15,076.5 13,642.5 16,010.7 13,503.8 16,231.4 16,680.3 15,361.7 15,659.3 14,974.5 16,273.6 15,932.6 15,429.7 15,398.1
Daily average 685.3 682.1 696.1 750.2 737.8 758.2 731.5 680.8 713.1 739.7 724.2 812.1 724.6
Intra-Member State TARGET payments
Total value 29,729.5 25,902.2 29,988.9 24,972.9 31,169.5 30,846.8 28,453.2 29,258.5 28,135.7 30,918.0 31,033.9 28,355.4 29,063.7
Daily average 1,351.3 1,295.1 1,303.9 1,387.4 1,416.8 1,402.1 1,354.9 1,272.1 1,339.8 1,405.4 1,410.6 1,492.4 1,367.7
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 3,644.7 3,460.9 4,036.0 3,523.3 4,124.1 4,288.2 4,075.9 4,182.6 4,140.1 4,277.0 4,253.0 4,235.5 4,020.1
Daily average 165.7 173.0 175.5 195.7 187.5 194.9 194.1 181.9 197.1 194.4 193.3 222.9 189.2
Paris Net Settlement (PNS)
Total value 1,343.5 1,001.7 1,283.6 1,188.3 1,320.1 1,358.7 1,238.2 1,149.5 1,183.8 1,361.4 1,198.5 1,235.1 1,238.5
Daily average 61.1 50.1 55.8 66.0 60.0 61.8 59.0 50.0 56.4 61.9 54.5 65.0 58.3
Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit-järjestelmä (POPS)
Total value 41.2 34.8 45.6 35.9 39.8 36.4 34.7 40.7 35.5 41.9 36.2 36.1 38.2
Daily average 1.9 1.7 2.0 2.0 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 1.9 1.6 1.9 1.8