Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Payment instructions – 2005

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2005 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 AV
TARGET
All TARGET payments
Total value 39,007.7 37,202.2 40,107.6 39,677.7 40,767.1 44,281.3 40,892.4 40,262.4 40,144.9 40,154.8 42,897.5 43,504.9 40,741.7
Daily average 1,857.5 1,860.1 1,909.9 1,889.4 1,853.1 2,013 1,947.3 1,750.5 1,824.8 1,912.1 1,949.9 2,071.7 1,902.3
Cross-border TARGET payments
Total value 12,965.9 12,501.1 13,684.8 13,426.9 13,551.9 14,866.7 13,472.0 13,804.0 13,863.9 13,801.0 14,191.3 14,682.2 13,734.3
Daily average 617.4 625.1 651.7 639.4 616.0 676 641.5 600.2 630.2 657.2 645.1 699.2 641.3
Domestic TARGET payments
Total value 26,041.8 24,701.1 26,422.8 26,250.7 27,215.2 29,414.6 27,420.4 26,458.4 26,281.0 26,353.8 28,706.2 28,822.7 27,007.4
Daily average 1,240.1 1,235.1 1,258.2 1,250.0 1,237.1 1,337 1,305.7 1,150.4 1,194.6 1,254.9 1,304.8 1,372.5 1,261.0
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 3,595.4 3,285.0 3,602.3 3,546.5 3,501.4 3,802.1 3,511.3 3,608.8 3,666.6 3,476.8 3,621.2 3,721.7 3,578.3
Daily average 171.2 164.3 171.5 168.9 159.2 173 167.2 156.9 166.7 165.6 164.6 177.2 167.1
Paris Net Settlement (PNS)
Total value 1,314.6 1,215.9 1,391.6 1,322.2 1,285.1 1,494.9 1,268.3 1,192.7 1,402.8 1,320.3 1,168.2 1,271.4 1,304.0
Daily average 62.6 60.8 66.3 63.0 58.4 68.0 60.4 51.9 63.8 62.9 53.1 60.5 60.9
Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit-järjestelmä (POPS)
Total value 40.2 36.2 45.1 39.3 38.4 39.3 33.4 39.8 33.2 29.9 40.7 38.1 37.8
Daily average 1.9 1.8 2.1 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7 1.5 1.4 1.9 1.8 1.8

Since July 2004, the data provided for EURO1 also include the traffic of STEP1, which processes retail payments.
The Spanish system SPI was closed down on 15 December 2004.