Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Izjava o ograničenju odgovornosti i autorska prava

Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska središnja banka (ESB) održava ove mrežne stranice kako bi unaprijedila informiranje javnosti o svojim aktivnostima i aktivnostima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) te o nadzornim zadaćama i dužnostima. Nastojat ćemo da informacije na ovim stranicama budu točne i pravodobne, ali ne prihvaćamo odgovornost u vezi sa sadržajem ovih stranica.

Sadržaj ovih mrežnih stranica:

  • predstavlja općenite informacije i nije namijenjen rješavanju specifičnih pitanja bilo koje fizičke ili pravne osobe
  • ponekad je povezan s vanjskim mrežnim stranicama nad kojima ESB nema kontrolu i za koje ESB ne preuzima odgovornost
  • ne predstavlja profesionalan ili pravni savjet.

Iako su eurska kratkoročna kamatna stopa (€STR), referentni devizni tečaj za euro i ostale obavijesti o cijenama objavljene na ovim mrežnim stranicama utemeljene na izvorima koje ESB smatra pouzdanim, ESB ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje u vezi s bilo kojom odlukom koja je donesena ili radnjom ili propuštanjem radnje od strane bilo koje osobe koja se pouzdala u takvu objavu. Posebice, ESB ne preuzima odgovornost za bilo kakav gospodarski gubitak ili neposredan ili posredan gubitak ili štetu uključujući, bez ograničenja, gubitak posla ili dobiti, koji je neposredna ili posredna posljedica objave ili je u vezi s objavom od strane ESB‑a te kamatne stope, tečaja ili ostalih obavijesti o cijenama, uključujući učestalost takvih objava, ili je posljedica uporabe te kamatne stope, tečaja ili ostalih obavijesti o cijenama.

Napominjemo da nije zajamčeno da dokumenti ili druge informacije dostupne na ovim mrežnim stranicama točno prenose službeno donesene akte. Vjerodostojnima se smatraju samo pravni instrumenti ESB‑a objavljeni u Službenom listu Europske unije te ostali dokumenti i/ili podatci ESB‑a koje je objavio ESB.

Cilj je svesti na najmanju moguću mjeru poremećaje nastale zbog tehničkih pogrešaka. Međutim, ESB ne može jamčiti da ova usluga neće biti prekinuta ili na drugi način pogođena takvim problemima. ESB ne preuzima odgovornost u odnosu na bilo koji problem koji se pojavi kao posljedica uporabe ovih mrežnih stranica ili bilo kojih povezanih vanjskih mrežnih stranica.

Ova izjava o ograničenju odgovornosti nema namjeru ograničiti odgovornost ESB‑a protivno bilo kojem zahtjevu utvrđenom mjerodavnim nacionalnim pravom ili isključiti odgovornost ESB‑a za pitanja koja se ne mogu isključiti na temelju tog mjerodavnog prava. Ovom izjavom ne dovodi se u pitanje izjava o ograničenju odgovornosti povezana s eurskom kratkoročnom kamatnom stopom (€STR).

Smatra se da je korisnik prihvatio naprijed navedeno ako pristupi bilo kojem dijelu ovih mrežnih stranica.

Autorska prava

Autorska prava © na cjelokupnom sadržaju ovih mrežnih stranica: Europska središnja banka, Frankfurt na Majni, Njemačka.

Korisnici mrežnih stranica ESB‑a mogu se besplatno koristiti informacijama dostupnim na navedenim stranicama pod niže navedenim uvjetima i uz niže navedene iznimke:

  1. ako se takve informacije prenose ili umnažaju, moraju biti točne, uz navođenje ESB‑a kao izvora
  2. ako je takva informacija sadržana u dokumentima koji se prodaju (neovisno o mediju na kojem se nalaze), fizička ili pravna osoba koja objavljuje informaciju mora obavijestiti kupce, prije plaćanja narudžbe ili bilo kakve naknade i pri svakom pristupu informaciji dobivenoj s ovih mrežnih stranica, da se ta informacija može besplatno dobiti s ovih mrežnih stranica
  3. ako korisnik preinači informaciju (npr. sezonskom prilagodbom statističkih podataka, obračunom stopa rasta), to se mora izričito navesti
  4. ako se veza na ove mrežne stranice uspostavlja s poslovnih stranica ili u promotivne svrhe, dotična mrežna stranica ESB‑a mora se učitati u zasebnom prozoru pretraživača (odnosno ne smije se pojaviti u okviru drugih mrežnih stranica).

Iznimno od naprijed navedenog, svaka reprodukcija, objavljivanje ili ponovno tiskanje, u cijelosti ili djelomično, dokumenata koji nose ime njihovih autora, kao što su radovi ESB‑a u nastajanju (ECB Working Papers) ili povremeni radovi ESB‑a (ECB Occassional Papers), u obliku različitih publikacija, bilo tiskanih bilo izrađenih elektronički, dozvoljena je jedino s izričitim prethodnim pisanim odobrenjem ESB‑a ili autora.

Uporaba imena i logotipa

ESB je svjestan da su njegovo ime i logotipi sve više predmet zlouporabe od strane različitih trećih osoba u vezi s lažnim financijskim transakcijama i drugim prijevarama. U nekim slučajevima ESB je čak naveden kao banka putem koje se izvršava plaćanje ili transakcija.

S tim u vezi, ESB napominje da ne pruža bankovne usluge poslovne banke fizičkim ili pravnim osobama i da, naročito, ne naplaćuje naknade za prekogranične prijenose niti prima depozite od takvih osoba niti izdaje bilo kakve potvrde radi otpuštanja novčanih sredstava. ESB stoga savjetuje građanstvo da ne uspostavlja kontakte s pokretačima takvih ulaganja niti da šalje novac ili odaje podatke o bankovnoj ili kreditnoj kartici bilo kome tko tvrdi da predstavlja ESB ili da je u bankovnom odnosu s ESB‑om.

ESB također napominje da se ne može smatrati odgovornim ako se njegovo ime, logotipi ili adresa zlorabe prilikom poduzimanja prijevarnih radnji usmjerenih protiv građanstva. Ako neka osoba primijeti ili zaprimi sumnjivu dokumentaciju koja upućuje na ESB ili navodno potječe od ESB‑a, o tome treba odmah obavijestiti lokalna tijela nadležna za kazneni progon ili zatražiti savjet nadležnih nacionalnih tijela.

Više o zlouporabi imena i logotipa ESB‑a

Sve stranice u ovom odjeljku